Ὁ CBOE ἐντοπίζει ἐπικείμενον σῆμα τύπου «Θανασίμου σταυροῦ» στὶς τιμὲς τοῦ VIX

Aν και δεν είναι το παραδοσιακό σήμα, που δίνει ο κυλιόμενος μέσος όρος των 50 ή 200 ημερών, η CBOE του Ράσελ Rhoads τονίζει ότι ο επονομαζόμενος ως «δείκτης φόβου» VIX έχει μόλις δώσει το πρώτο σήμα «Θανάσιμος Σταυρός» μετά την αποκαλυπτική προειδοποίηση του τον Νοέμβριο του 2007.

Προχθές (3/4) ήταν η πρώτη φορά που η μέση τιμή κλεισίματος ενός έτους για τον VIX ξεπέρασε τον μέσο όρο των πέντε ετών από τις 16 Νοεμβρίου 2007.

Ο ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 5 ΕΤΩΝ ΤΟΥ VIX ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗ , ΕΝΩ Ο ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ VIX ME ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

 
Με τον VIX να έχει βυθιστεί στην χαμηλότερη τιμή του 2016 …
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ VIX ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΟ ΒΕΛΟΣ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ VIX ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΟ ΒΕΛΟΣ

Με την διαχρονική δομή του VIX να βρίσκεται κοντά στο ανώτερο σημείο της …
Ὁ CBOE ἐντοπίζει ἐπικείμενον σῆμα τύπου «Θανασίμου στραυροῦ» στὶς τιμὲς τοῦ VIX3
Η μεταβλητότητα του VIX βρίσκεται στα χαμηλά επίπεδα του τρίτου τριμήνου του προηγούμενου έτους…
Ὁ CBOE ἐντοπίζει ἐπικείμενον σῆμα τύπου «Θανασίμου στραυροῦ» στὶς τιμὲς τοῦ VIX4
Και ο VIX παραμένει αποσυνδεδεμένος από τον πιστωτικό κίνδυνο…
Ὁ CBOE ἐντοπίζει ἐπικείμενον σῆμα τύπου «Θανασίμου στραυροῦ» στὶς τιμὲς τοῦ VIX5
Ο εφησυχασμός φαίνεται ακραίος με όποιο μέτρο και να τον μετρήσουμε…
Ο «θανάσιμος σταυρός» μπορεί να αξίζει την προσοχή για άλλη μια φορά ως τις Ειδούς του Μαρτίου (=15 Μαρτίου)
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
Για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας ίσως το παραπάνω άρθρο να φαίνεται αδιάφορο.
Ελάχιστοι Έλληνες μπορούν να παίξουν σήμερα στα ξένα χρηματιστήρια.
Οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν τι είναι ο VIX και την σημασία του.
Oφείλω λοιπόν να σας ενημερώσω ότι ο VIX είναι ένας δείκτης, που μετράει ως ετήσιο ποσοστό την αναμενόμενη από τις αγορές μεταβολή του δείκτη S & P 500 στις επόμενες 30 ημέρες.
Ο δείκτης αυτός ονομάζεται και δείκτης του φόβου, γιατί όταν έχει μεγάλη τιμή προμηνύει ότι οι τιμές στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ θα έχουν σε σύντομο διάστημα 30 ημερών μεγάλη μεταβλητότητα (άνοδο ή και κάθοδο).
H ιστορία του δείκτη VIX ξεκινάει το 1986, οπότε αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε υπολογιστικά ο σχετικός δείκτης από τους καθηγητές Menachem Brenner και Dan Galai.
Xρησιμοποιείται σήμερα για χρηματιστηριακές αναλύσεις, αλλά και ως υποκείμενος δείκτης για χρηματοπιστωτικά προιόντα, που αντισταθμίζουν μεταβολές χρηματιστηριακών τιμών μετοχών ή άλλων δεικτών.
Η εμφάνιση του σήματος τύπου «θανάσιμος σταυρός» γίνεται σήμερα σε τιμή του VIX 16,86%.
Aυτό πρακτικά σημαίνει ότι με τα σημερινά δεδομένα, αν διατηρηθεί για ένα έτος ο αναμενόμενος ρυθμός μεταβολής της τιμής του δείκτη S & P για τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή του S & P 500 μετά από ένα έτος θα είναι κατά 16,86% ανώτερη ή και κατώτερη από την σημερινή.
Η τιμή του δείκτη είναι συμβατή με μέγιστη ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 33,72%, καθώς οι τιμές θα μπορούσαν να μεταβληθούν εντός του έτους από -16,86% έως και 16,86%.
Η μπλε καμπύλη στο πρώτο διάγραμμα έχει ανοδική κλίση, που σημαίνει ότι η μέση τιμή του VIX αναμένεται εντός ενός έτους να είναι αυξητική.
Η κόκκινη καμπύλη στο ίδιο διάγραμμα έχει καθοδική κλίση, που σημαίνει ότι η μέση τιμή του VIX αναμένεται εντός 5 ετών να είναι πτωτική.
Οι αντίθετες κλίσεις σημαίνουν ότι ακόμα και αν το επόμενο έτος ο δείκτης S & P 500 κινηθεί ανοδικά έως και 16,86%, τα επόμενα 4 χρόνια θα έχουμε διόρθωση και έντονη κίνηση προς τα κάτω.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι εναλλακτικά ο δείκτης VIX μπορεί να προεξοφλήσει και καθοδική κίνηση των τιμών έως 16,86%.
Aυτό σημαίνει όμως ότι οι τιμές του S & P 500 θα μπορούσαν να πέσουν τα επόμενα 4 χρόνια ή και να ανέβουν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσαν να φθάσουν τα σημερινά επίπεδα τιμών.
Καθώς ο τρόπος υπολογισμού του VIX γίνεται με παρόμοιο τρόπο με τον υπολογισμό μίας VaR (value at risk) ή μίας τυπικής απόκλισης (standard deviation) μίας τυχαίας κατανομής τιμών, θα έπρεπε κανονικά ο VIX πενταετίας να είναι 2,23 φορές μεγαλύτερος από τον VIX έτους.
Επομένως η μέση τιμή του VIX πενταετίας θα πρέπει να είναι 0,44 φορές μεγαλύτερη της μέσης τιμής του VIX για ένα έτος (0,44=((5)^0,5)/5)
Σε μία κανονική κατανομή, αριστερά του μέσου όρου και σε απόκλιση 2 τυπικών αποκλίσεων βρίσκεται το 47,7% των τιμών. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές για 2 τυπικές αποκλίσεις δεξιά του μέσου όρου.
Στον σημερινό σχηματισμό θανάσιμου σταυρού, η υπολογιζόμενη μέση τιμή του VIX για ένα έτος με την βοήθεια της μέσης τιμής του VIX για τα προηγούμενα 5 έτη υπολογίζεται να βρίσκεται στο διάστημα περίπου δύο τυπικών αποκλίσεων αριστερά και δύο τυπικών αποκλίσεων δεξιά του μέσου όρου, που περιλαμβάνουν το 95,4% των δυνατών τιμών.
Βρισκόμαστε λοιπόν στο όριο της δυνατής ανόδου και με πιθανότητα 88% θα ακολουθήσει πτώση έως και 44%, ως τον μέσο όρο της πενταετίας.
Πτώση σε ποσοστό 44 % σε διάστημα μίας πενταετίας αντιστοιχεί σε σταθερή πτώση τιμών 8,8% ανά έτος.
Η προοπτική για τον S & P 500 για την επόμενη πενταετία φαντάζει εφιαλτική, αν αναλογισθούμε ότι τα ομόλογα πενταετούς διαρκείας του Αμερικανικού Δημοσίου έχουν επιτόκιο σήμερα 1,37% και κυμάνθηκαν την τελευταία πενταετία ανάμεσα σε μέγιστο επιτόκιο 2,3% την 4.8.2011 και ελάχιστο επιτόκιο 0,68% στις 26.4.2013.
H KINΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΕΩΣ ΤΟ 2016

H KINΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΕΩΣ ΤΟ 2016

Με βάση τις παραπάνω προβλέψεις, οι εκτεθειμένοι σε κινδύνους από χρηματιστηριακά επενδυτικά προϊόντα, που σχετίζονται με τον δείκτη S & P 500, δεν θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν τις απώλειές τους, χρησιμοποιώντας προιόντα με υποκείμενη αξία ομόλογα.
Η μόνη διέξοδός τους είναι η μαζική πώληση μετοχών του δείκτη S & P 500, με ορίζοντα ένα χρόνο από σήμερα το αργότερο.
Στο άρθρο αναφέρεται ως κρίσιμη ημερομηνία η 15η Μαρτίου 2016, χωρίς να εξηγείται τι πρόκειται να συμβεί τότε.
Στις 20 Μαρτίου 2016 θα λογισθούν και θα εισπραχθούν οι εξαμηνιαίες προμήθειες για όλα τα CDS, που προστατεύουν τίτλους Αμερικανικής εκδόσεως.
Εννοείται ότι θα υπάρξει σημαντική άνοδος των προμηθειών, ενόψει των αυξημένων κινδύνων χρεωκοπίας σήμερα.
Επιπλέον τα ασφάλιστρα καλύπτουν πιθανή μεταβλητότητα περίοδου 6 μηνών και όχι 3 μηνών .
Μόνο από τον δεύτερο λόγο θα πρέπει να αναμένεται αύξησή τους κατά 41% τουλάχιστον.
Η αλλαγή αυτή αποφασίστηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2015.
Η 20 Μαρτίου 2016 είναι ημέρα Κυριακή.
Στις 21 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα, κάποιοι επενδυτές θα αποφασίσουν να μην ανανεώσουν μαζικά τα CDS τους και θα βρεθούν αντιμέτωποι με ακάλυπτο κίνδυνο.
Στην συνέχεια θα προσπαθήσουν να τον ξεφορτωθούν, πουλώντας μαζικά τις υποκείμενες στον κίνδυνο μετοχές στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ.
Συγχρόνως οι παλαιοί κάτοχοι ακάλυπτων CDS θα έχουν πρόβλημα ρευστότητας και θα μειώσουν τις επενδύσεις τους σε CDS έως και 41%, στον βαθμό που δεν τα χρειάζονται για την κάλυψη υφισταμένου χαρτοφυλακίου τίτλων.
Έτσι όταν προκύψει η κρίση, ο κίνδυνος εκδόσεως νέων ακάλυπτων CDS θα εκτοξευθεί και οι εκδότες τους (Επενδυτικές τράπεζες) θα τον αναλάβουν στο ακέραιο, χωρίς να μπορούν να τον μεταβιβάσουν σε άλλους επενδυτές (έλλειψη ζητήσεως για κερδοσκοπία) ή να κερδοσκοπήσουν με τις τιμές των ίδιων των CDS.
Στο σημείο αυτό έχω να κάνω μία παρατήρηση.
Κατά την πτώχευση της Lehman o δείκτης VIX είχε τιμή περίπου 20 και μέσα σε ένα μήνα εκτοξεύθηκε στο 80.
Το ατύχημα λοιπόν παραμονεύει στις Ειδούς του Μαρτίου για όσες επενδυτικές τράπεζες επένδυσαν με παράγωγα στην άνοδο του S & P 500 ή βασίζουν την κερδοφορία τους σε πώληση CDS…
Ποιά απ’ αυτές θα αντιμετωπίσει τα μαχαίρια των «Βρούτων» και θα έχει την τύχη της Lehman;
(Visited 163 times, 1 visits today)
Leave a Reply