Θαυμάσιοι …ἠθοποιοί οἱ Δένδιας – Κασιδιάρης;

Παρατηρώντας καλὰ τὸ βίντεο, φαίνεται καθαρὰ τὸ σκούντηγμα τοῦ Κασιδιάρη στὸν Δένδια, τὴν ὥρα ποὺ ὁ δεύτερος περνᾶ ἀπὸ ἐμπρός του. Θὰ μποροῦσε ὁ Κασιδιάρης νὰ ἀποφύγῃ νὰ ἀσχοληθῇ καὶ νὰ μὴν ὑπάρξῃ …οὔτε γάτα, οὔτε ζημία.
Εἶμαι σίγουρος πιὰ ὅμως ὅτι ἦταν καὶ οἱ δύο στὸ κόλπο…

Σύντεκνοι, μᾶς δουλεύουν ὅλοι τοὺς χονδρὸ γαζί….

Δρογώσης Ἀντώνης

Σημείωσις

Ἐὰν ὑπῆρχε ὅλο τὸ βίντεο τοῦ «ἐπεισοδίου» θὰ φαινόταν καλλίτερα, ἀλλὰ ὁ σκηνοθέτης τῆς Βουλῆς ἐφρόντισε νὰ ἀλλάξῃ κάμερα ἀμέσως, Γιατί ἄραγέ;
Ὅσα λιγότερα στοιχεῖα, τόσο πιὸ κατευθυνομένη ἐνημέρωσις.

Κλαίει ἡ ΝουΔουλάρα…

πηγὴ

εἰκὼν

 

(Visited 238 times, 1 visits today)
Leave a Reply