Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 4332/2015 περὶ ἰθαγενείας

Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 43322015 περὶ ἰθαγενείας2

Οἱ Προσπάθειές μας κατὰ τοῦ Ἐθνοκτόνου Νόμου 4332/15-περὶ ἰθαγενοποιήσεως τῶν ἀλλοτρίων

Οἱ ἐνστάσεις μας, ὡς πρὸς τὸ νομικὸ μέρος, ἀλλὰ καὶ οἱ διαφωνίες μας – ἀντιπαραθέσεις μας ὡς πρὸς τὸ οὐσιαστικό, ἐπικεφαλαιωδῶς ἀναφέρονται, καὶ συνίστανται στὰ ἀκόλουθα:

[1] Κατ’ ἀρχὰς ἡ Ἰθαγένεια εἶναι βιολογικὴ ἰδιότης καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθῇ διὰ νόμου, πρὸ κειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν σκοπιμότητες.

[2] Οἱ εἰσερχόμενοι δὲν μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν οὔτε οἰκονομικοὶ μετανάστες, καθότι ἡ χώρα μας διαβαίνει ὀξυτάτη οἰκονομικὴ κρίση, καὶ πρακτικὰ τελεῖ ὑπὸ πτώχευση. Συνέχεια

Γιὰ τὴν σύνταξίν τους δουλεύουν καὶ οἱ …ἀποκεφαλιστὲς τῆς ISIS!!!

Νά!!! Τοὺς παρεξηγήσαμε!!!
Γιὰ τὴν σύνταξή τους φροντίζουν οἱ ἄνθρωποι…

Χάκερ ἀκολούθησαν τὰ ἴχνη πολλῶν λογαρισμῶν τουίτερ τῶν τζιχαντιστῶν καὶ βγῆκαν στὸ …βρεταννικὸ ὑπουργεῖο ἐργασίας καὶ συντάξεων!!! Συνέχεια

Πλησιάζει ἡ στιγμὴ ποὺ ΔΕΝ θὰ ἔχουμε δικαίωμα νὰ μεγαλώσουμε τὰ παιδιά μας.

Πλησιάζει ἡ στιγμὴ ποὺ ΔΕΝ θὰ ἔχουμε δικαίωμα νὰ μεγαλώσουμε τὰ παιδιά μας.Ἡ ἑπομένη πράξις τοῦ δράματος.
Δέν εἶσαι σωστός καί ὅπως σέ θέλει τό σύστημα γονιός;
Θὰ παίρνουν τὸ παιδί σου καὶ δὲν θὰ τὸ ξαναβλέπης.

Τὸ θέμα μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ συστήματα εἶναι ὅτι ξεκινοῦν ἀπὸ μιὰ σ Συνέχεια

Ὁ νεοναζισμὸς ἐπελαύνει…

Ὁ νεο-ναζισμὸς ἐπελαύνει μὲ νέο ὄνομα: «Ἀντιφασίστες».

Κατέστρεψαν ἀγάλματα καὶ τώρα καταστρέφουν βιβλία καὶ ἀπειλοῦν συγγραφεῖς.
Πολὺ παλαιὰ καὶ πολὺ γνωστὴ ἱστορία. Συνέχεια

Λογιστικός ἔλεγχος πότε θά γίνη;

Λογιστικός ἔλεγχος πότε θά γίνη;Δὲν εἶναι ἁπλᾶ τὰ πράγματα.
Πρέπει νὰ προηγηθῇ λογιστικὸς ἔλεγχος τοῦ «χρέους» καὶ ὁπωσδήποτε διερεύνησις τῆς ὑποθέσεως τῆς ΕΛΣΤΑΤ.
Ἡ εἴσοδος στὰ μνημόνια καὶ τὸ ΔΝΤ εἶναι προϊὸν ἀπάτητς τῆς διεθνοῦς κλεπτοκρατίας μὲ τοὺς ντόπιους συνεργάτες τους.
Μᾶς χρωστοῦν ἤδη καὶ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις. Μόνον τὸ κατοχικὸ δάνειο εἶναι 300 δισεκατομμύρια…
Καί θα φᾶμε καί ξύλο ἀπό ἐπάνω; Συνέχεια

Ἕτοιμοι εἶναι νὰ μᾶς ἀπαγορεύσουν ΚΑΙ τὴν χρήσιν βοτάνων!

Ἕτοιμοι εἶναι νὰ μᾶς ἀπαγορεύσουν ΚΑΙ τὴν χρήσιν βοτάνων!Ἀφοῦ λύσσαξαν κυριολεκτικὰ μὲ τὸν codex alimentarius γιὰ νὰ ἀπαγορεύσουν βιταμίνες, βοτάνα καὶ συμπληρώματα καὶ νὰ ἐπιβαλοῦν ἀκτινοβολία στὰ τρόφιμα,  ἰδοῦ τὶ σκαρφίστηκαν.
Ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τῆς εἰδήσεως προκύπτει αὐτόματα τὸ γελοῖο τοῦ πράγματος.
Ἡ εἴδηση ὑπάρχει –ποῦ ἀλλοῦ-στὸ συκρότημα Λαμπράκη: Συνέχεια