Εἴμαστε ὅλοι καμαριέρες

kanapesΣχεδόν ἕτοιμα καί τά νέα μέτρα. Ἔτυχαν τῆς συνεναίσεως; Προφανῶς. Μή βλέπετε τίς ἀντιδραστικές κορῶνες. ὅλα στημένα εἶναι. Δέν θά ἀφήσουν τό σύστημα νά καταρρεύση. Δέν τούς συμφέρει. Δέν ἔχουν τέτοιες ἐντολές.

Εἴπαμε οἱ Τροϊκανοί ἤθελαν νά δοῦν “αἷμα”. Αὐτή τή φορά θά τά καταφέρουν μέ τήν βοήθεια καί τῶν συναινεσάντων. Ὅποιο νομοσχέδιο ὑποβάλλει τό Πασόκ, τίς περισσότερες φορές τό ψηφίζει καί ἡ ΝΔούλα. Ἄλλο τί λέει ὁ ἕτερος ὀλίγιστος. Ἀκόμα καί τό μνημόνιο ὑποστηρίζει μέ τόν τρόπο του ὅπως ἔχουμε καταλάβει ὅλοι. Πολιτικοί εἶναι αὐτοί. Ἀπό τά γεννοφάσκια τους. Τήν ἔχουν σπουδάσει τήν ἐξαπάτησι τοῦ λαοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ δουλειά τους. Τό ζητούμενο εἶναι ἐμεῖς τί κάνουμε; Εἴμαστε ἕτοιμοι νά ἀντιδράσουμε καί πῶς; Ἀπό τόν καναπέ ἤ διά τῆς ἀποχῆς ὅταν καί ἄν ἔρθη ἡ ὥρα; Εἶναι ἡ ἀδιαφορία ἡ σωστή μορφή ἀντιδράσεως; Ὄχι. Ἀδιαφοροῦν ὅσοι δέν ἔχουν τίποτα νά προσφέρουν. ΟΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ. Ἄς πάρουμε τήν ζωή μας καί τό μέλλον τοῦ τόπου μας, στά χέρια μας. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, χρειάζεται! 

Τό παρακάτω ἀπό τήν ἐλ. ὥρα (“προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις” τῆς Χρυσάνθης Ρουμελιώτου)

Σέ ἀντίθεσι μέ τήν καμαριέρα ἀπό τήν Ἀφρική πού κατήγγειλε τόν Στρός Κάν…οἱ καμαριέρες τῆς Ἑλλάδος (μόλις τελειώσει ἡ ἀπόγραφή θά σᾶς πῶ ἀκριβῶς πόσοι εἴμαστε) ἐξακολουθοῦν νά σιωποῦν! 

Τί κι ἄν μᾶς ἔχουν βάλλει ἀπό κάτω, τί κι ἄν ἔτοιμάζονται νά μᾶς βάλουν ἀκόμη πιό κάτω, ἔχουμε ὅλοι βολευτεῖ στούς καναπέδες μας καί περιμένουμε τώρα…..τούς δύο νά συναινέσουν γιά τό καλό μας. Ἤδη μᾶς ἔχουν πάρει τά μισά καί μᾶς ἔχουν ἀφήσει τά ψίχουλα. Τώρα ἑτοιμάζονται νά τά πάρουν κι αὐτά (τά ψίχουλα) τά ὁποῖα ὅμως καί πάλι δέν τούς φτάνουν καί κανονίζουν καί τό ξεπούλημα τῆς δημοσίου περιουσίας. Καί ὅλα αὐτά δέν μᾶς προβληματίζουν ὅσο τό γεγονός ὅτι οἱ δύο ἀρχηγοί πρέπει νά τά….βροῦν!

Ὁ  Γιῶργος καί ὁ Ἀντώνης ὄμως, καλά φιλαράκια ἀπό τό παρελθόν, τά ἔχουν ἤδη βρεῖ (ἄλλλωστε ποτέ δέν τά εἶχαν χαλάσει) καί εἴτε τώρα ἤ μετά τίς ἐκλογές θά μᾶς ἀνακοινώσουν, ὡς καλοί ἄνθρωποι καί ὑπεύθυνοι ὅτι περπατᾶνε μαζί!

Καί ἔμεῖς θά χειροκροτοῦμε – ἀπό τούς καναπέδες μας, πάντα – τήν ἀπόφασι αὐτή καί θά περιμένουμε γιά μιά ἀκόμη φορά τά ἀποτελέσματα πού ἐπίσης γιά μιά ἀκόμη φορά θά περιλαμβάνουν νέο θώπευμα.

Ἀλλά, καί τότε πάλι, θά ἀρνοούμαστε πεισματικά νά σηκωθοῦμε ἀπό τούς καναπέδες μας καί θά περιμένουμε μιά ἀκόμη κίνησι ἐντυπωσιασμοῦ ἀπο Γιῶργο καί Ἀντώνη. Καί ἔχει ὁ θεός!

Μιά μόνο περίπτωσι ὑπάρχει γιά νά σηκωθοῦμε ἀπό τούς καναπέδες μας. Νά μᾶς σηκώσουν οἱ κλητῆρες γιά νά μᾶς τούς πάρουν…Γι αὐτό καμαριέρες τῆς Ἑλλάδος σηκωθεῖτε!  

εἰκόνα

(Visited 18 times, 1 visits today)
One thought on “Εἴμαστε ὅλοι καμαριέρες

  1. Φιλονόη μου,
    Τελικὰ τί λές; τί πρέπει νὰ κάνουμε; τί μποροῦμε νὰ κάνουμε; πῶς θὰ τὸ ἐπιτύχουμε; πῶς θὰ τὸ διασφαλίσουμε; καὶ πῶς θὰ συνεχίσουμε;
    Δικαιολόγησέ με ἂν κάπου ἔχεις τοποθετηθεῖ ἐπ’ αὐτῶν καὶ δὲν τὸ πρόσεξα – ὑπέδειξέ μου ποῦ βρίσκονται γιὰ νὰ ξαναδιαβάσω.
    Ἐπιγραμματικά, γνωρίζεις τὴ δική μου θέση – γιὰ τὶς λεπτομέρειες εἴχαμε πεῖ ὅταν βρεθοῦμε.
    Καλὴ δύναμη.

Leave a Reply