Ἡ ἄρσις τῆς ἀσυλίας εἶναι ἕνα …τσᾶφφφφ!!!

Ἴσως τὰ κουδουνισμένα νὰ «νομοθετοῦν» κατὰ τέτοιον τρόπο ποὺ νὰ καταργοῦν τὴν πιθανότητα ἄρσεως τῆς ἀσυλίας.

Αὐτὸ ὅμως εἶναι μία ψευδαίσθησις. 

Γιατί;

Μὰ διότι αὐτὴν τὴν στιγμὴ «κρατοῦν» καὶ δὲν κρατοῦν τὴν ἐξουσία. 

Αὐτὸ αὐτομάτως σημαίνει πὼς ἀνᾲ πάσᾳ στιγμῇ τὰ δεδομένα ἀλλάζουν! 

Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ «νόμους» καὶ «νομοθετήματα»! 

Ἀδίκησαν κι ὁ μόνος νόμος ποὺ πλέον ἰσχύει εἶναι ὁ νόμος τῆς ζούγκλας. 

Αὐτὸς ποὺ ὑπαγορεύει τὴν ἐπιβίωσι σὲ ὅλους μας. 

Συνεπῶς, μὲ βάσιν καὶ μόνον αὐτὸν τὸν νόμο, τῆς δικῆς μας ἐπιβιώσεως, δῆλα δή, τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ἠθικοῦ, ἡ ἀσυλία τους ἀπέχει ἀπό τὴν ἄρσι της ἕνα …τσᾶφφφφ. 

Τί θὰ κάνουν τότε; Στὸ …τσᾶφφφφ;

Δυστυχῶς, δὲν προλαμβάνουν νὰ κάνουν κάτι. Οὔτε κἂν νὰ τρέξουν. (Μὲ τόσα ἐπὶ πλέον  κιλὰ ἄλλως τε ποὺ ἔχουν οἱ περισσότεροι….) 

Τί θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν; 

Ἢ νὰ παραιτηθοῦν τώρα, μήπως καὶ γλυτώσουν οἱ ἴδιοι τμῆμα αὐτῆς τῆς ὀργῆς ποὺ σὲ λίγο ξεσπᾶ…

Νὰ ἐπιστρέψουν ταὐτοχρόνως ὅλα αὐτὰ ποὺ διόλου δικαιωματικῶς ἔλαβαν…

Ἢ νὰ περιμένουν τὸ τέλος…

Αὐτοὶ διαλέγουν! 

Τὸ ἠθικὸν καὶ δίκαιον πάντως ἐπιτάσει νὰ τελειώνουμε διὰ παντὸς μὲ κάθε μορφῆς Ὕβρι ποὺ αὐτοὶ ἐκπροσωποῦν καὶ φέρουν.

Θὰ συμβῇ συντόμως.

Ἀλλὰ στὸ ὅλον; Ἢ σὲ μέρος τοῦ ὅλου; Αὐτοὶ θὰ ἀποφασίσουν ἐὰν θὰ λάβουν τμῆμα τοῦ ξεσπάσματος ὀργῆς ἢ ὄχι. 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ὁ Καταστρόφιας, ξεπεράσει δὲν ξεπεράσει αὐτὸ τὸ «ἐμπόδιο», σᾶς δεικνύει τὸν τρόμο ποὺ θὰ βιώσετε. Διότι αὐτὴν τὴν στιγμὴ τρέμει. Τὸ γνωρίζετε. Ἐὰν λοιπὸν δὲν ἐπιθυμεῖτε νὰ περάσετε ἀπὸ τὰ αὐτὰ βιώματα, ξέρετε… Μία παραίτησις μὲ ταὐτόχρονον ἐπιστροφὴ κάθε ποσοῦ ποὺ ἐλάβατε καὶ δὲν σᾶς ἀνήκει, θὰ ἦταν δεῖγμα καλῆς θελήσεως. Θὰ τὸ ὑπολογίζαμε σοβαρότατα! Κι ὅταν λέω ἐπιστροφή… Μὴν σᾶς πιάνει πανικός! Ἀναφέρομαι στὸ ΟΛΟΝ!!! Κατ’ ἀναλογίαν αὐτῶν ποὺ ἁρπάζετε καθημερινῶς ἀπὸ κάθε Ἕλληνα μεροκαματιάρη. Τί ποσοστό φορολογίας καλεῖται νὰ πληρώσῃ, μὲ βάσι τὰ εἰσοδήματά του, ὁ μέσος Ἕλλην; Τί περιουσιακὰ στοιχεῖα εἴχατε πρὸ τῆς εἰσόδου σας στὴν πολιτική; Τί κέρδη ἔχετε ἀποκομίσει; Τί χρήματα ἔχετε πληρώσει σὲ βολέματα καὶ κουμπαριές; Τί κοστίζει τὸ πολιτικό σας γραφεῖο; Τί δίνετε στὸ κόμμα σας; Τί ἔξοδα παραστάσεως παρουσιάζετε; Ξέρετε ἐσεῖς καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς… Καὶ μὴν τσακιστεῖτε νὰ τὰ κρύψετε σὲ ἀνήψια καὶ βαπτιστήρια… Δὲν κάνει… Θὰ τὰ βροῦμε…  

Άρση της ασυλίας Χριστόφια εξετάζεται στην Κύπρο

Τις αναφορές στο Σύνταγμα της Κύπρου περί άρσης της ασυλίας του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας εξετάζουν λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας, μετά από αίτημα του γενικού εισαγγελέα, Πέτρου Κληρίδη. 

Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της.έρευνας για την έκρηξη στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης, για πιθανές ευθύνες του Δημήτρη Χριστόφια.
«Θα πρέπει να μάθουμε να ερμηνεύουμε το Σύνταγμα και να βρούμε τι σημαίνουν οι φράσεις αυτές, έστω και από περιέργεια», δήλωσε ο κ. Κληρίδης, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται για κάτι το ασυνήθιστο.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ζήτησε από τους λειτουργούς να εξετάσουν πώς ερμηνεύεται η πρόνοια του Συντάγματος ότι μπορεί να ζητηθεί άρση της ασυλίας του προέδρου της Δημοκρατίας, όταν το αδίκημα ενέχει έλλειψη εντιμότητας και ηθική αισχρότητα. (24gr)

(Visited 11 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἡ ἄρσις τῆς ἀσυλίας εἶναι ἕνα …τσᾶφφφφ!!!

 1. Θ ὰ τὸ ἐπαναλάβω. Ἀφήσατε ἐπιτέλους τὴν Κύπρον ἤσυχην. Ἀρκετὴν ζημίαν τῆς ἔχουμε προκαλέσει Ἡ Κύπρος εἶναι ΣΟΒΑΡΟΝ κράτος καὶ ἐμεῖς ἐδῶ οἱ ἄχρηστοι εἴμεθα ἀνίκανοι νὰ τὴν κρίνουμε . Ἐπιτέλους συνετισθεῖτε.
  Ἐπιμένω καὶ γίνομαι κακός ὄχι μόνον διότι ἔχω δεσμοὺς μὲ τὴν Κύπρον καὶ τὴν Κυπριακὴν ὑπόθεσιν ἀπὸ τὸ 1973, ἀλλὰ καὶ διότι δὲν τὴν βλέπω φέρων τὰ γυιαλιὰ τοῦ Ἑλλαδοξεφτιλιστάν. Καταλάβετέ το ἐπιτέλους Ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία ΔΕΝ ἐνεργεῖ ὅπως τὸ δικό μας τὸ μπουρδέλο. Λάθη βεβαίως γίνονται, ἀλλὰ γνωρίζουν νὰ τὰ διορθώνουν.
  Καὶ κάτι τελευταῖον. Ἄν ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ σωθῆ ὁ Ἑλλληνισμὸς τοῦτο θὰ γίνῃ ἀπὸ τὴν Κύπρον. Πρὸς τὸ παρὸν χορεύει στὸ ταψὶ ὁλόκληρον τὴν ὑφήλιον. Ἄς τὴν ἀφήσωμεν ἤσυχην.

  • Ἡ Κύπρος ὠς κράτος ἴσως νὰ εἶναι σοβαρή. Ὁ Καταστρόφιας εἶναι; Ἡ ἐξεταστικὴ ποὺ τὸν ἀφορᾷ; Τὰ ἐρωτήματα ποὺ τὸν θίγουν;
   Νομίζω πὼς ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μία ἀπὸ τὰ ἴδια Νικόλαε. Τίποτα περισσότερο.

   • Ὀχι. Ὁ Χριστόφιας δὲν εἶναι καλὸς πρόεδρος καὶ οἱ Κύπριοι θὰ τὸν ἀντικαταστήουν ὅταν ἐλθη ἡ ὡρα. Τοῦτο ὅμως οὐδὲν σημαίνει. Καλὸς ἤ κακὸς πρόεδρος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν πολιτικὴν τὴν ὁποίαν ἡ Κύπρος ἔχει χαράξει. Καὶ μὴ μεμψιμοιρεῖς Φιλονόη, διότι εἶσαι ἐν ἀδίκῳ. Ἡ Κϋπρος, ἡ μικρὰ καὶ ἀκρωτηριασμένη Κύπρος, θὰ σώσῃ τὴν παραπαίουσα μητέρα, μία μητέρα ἡ ὁποία διὰ τὴν θυγατέρα της ὑπῆρξε μητριὰ τοῦ χειρίστου εἴδους ἀπὸ ἐποχῆς ἤδη τοῦ Ἀνταλκίδου. Παρὰ ταῦτα ἡ Κύπρος αὐτὴν τὴν μητέρα, τὴν κακιὰ μητέρα, ἐξακουλουθεῖ νὰ τὴν ἀγαπὰ. Πρὸς τὸ παρὸν ἄς τὴ ἂφήσουμε ἤσυχη νὰ χορεύῃ ὁλόκληρον τὸν πλανήτη στὸ ταψί. Διασκἐδασέ το βρὲ ἀδελφἠ!…
    Ὅπως ἐγὼ διασκεδάζω ὅταν ἐνθυμοῦμαι κάποιον ἄγγλον πολιτικάντην ἀγορεύοντα εἰς τὴν βουλὴν τῶν Κυνοτήτων λαῦρος κατὰ τῆς Κύπρου ἐπὶ τῆ ἐντάξει τῆς νήσου εἰς τὴν Ε.Ε. Ἔλεγε μεταξὺ τῶν ἄλλων ἡ ἀδελφάρα αὐτὴ ὅτι “Δὲν εἶναι δυνατόν! πῶς νὰ τὸ πιστέψῃ κανείς! Ἀπὸ ἐκεῖ ἔχουν περάσει Φοίνικες, Πέρσαι, Βενετοὶ, Φρᾶγκοι, Τοῦρκοι, ἐμεῖς! Καὶ ὅμως! Ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι Ἕλληνες! Ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι ὀρθόδοξοι! Ἐξακολουθοῦν νὰ ὁμιλοῦν τὴν Ἑλληνικήν! Καὶ ἔχουν τὸ θράσος νὰ θέλουν τώρα νὰ ἐνταχθοῦν εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν! Εἶναι ἀπίστευτοι οἱ ἄνρωποι.”!! Τὰ ἔλεγε ὁ κτηνωδέστατος καὶ τὸ στόμα του ἔσταζε φαρμάκι.! Καὶ ὅποτε καλή μου Φιλονόη ἔχω τὶς κακιές μου, αὐτὸν σκέπτομαι καὶ εὐθυμῶ. Ἄς εἶναι καλὰ ὁ ἄνθρωπος!… Μοῦ φτιάχνει τὸ κέφι!!

Leave a Reply