«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία!»

Φράσις κι αὐτή!!!

Κειμήλιο! Ὁδηγός! Στίγμα! Τρόπος ζωῆς! Σκέψεως! Ἐπικοινωνίας!

Μιλοῦσα μὲ τὴν φίλη μου τὴν Ἀθηνᾶ πρὸ ὁλίγου καὶ μοῦ ἔδωσε μίαν θαυμάσια πληροφορία ποὺ ἀρκετοὶ ἀγνοοῦν. (Κι ἐγὼ ἀγνοοῦσα!) Δὲν ἔχω διαβάσει τὸ κείμενον ὁλόκληρο ἀκόμη. Μόνον τὸ τμῆμα ποὺ παρουσιάζω.  Τώρα θὰ τὸ ἀγοράσω γιὰ νὰ τὸ μελετήσω. 

Τὸ ἔχω ὅμως σὲ …ἠλεκτρονική μορφή! Κι αὐτὸ ἀκριβῶς μεταμορφώνει τὸ συγκεκριμένο κείμενον σὲ …θησαυρό!!!

Γιάννης Σκαρίμπας λοιπόν. Τὸ 1821 καὶ ἡ ἀλήθεια του! (Ἐκδόσεις Κάκτος) Ἕκτο κεφάλαιον. Δὲν ἀντιγράφω κάτι. Ἀφήνω τὸν ἴδιο νὰ μᾶς τὰ πῇ!!!

.

Ἀφιερωμένον σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ μὲ τὸ ζόρι πασκίζουν νὰ μᾶς πείσουν, δύο αἰῶνες τώρα, γιὰ κάτι ποὺ οὐδέποτε ὑφίστατο!!!!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Κάποιοι (ὡς συνήθως) θὰ θυμώσουν ἀπὸ τὴν ἀνάρτησι. Διότι πάλι, ὡς συνήθως, θὰ τοὺς ἐνδιαφέρῃ μόνον ἡ δική τους ἀλήθεια. Ἡ ἐπιβεβαίωσίς των! Κρίμα ὅμως ποὺ δὲν εἶναι ἔτσι! 

Υ.Γ.2. Τὰ ἑκατοντᾶδες χρόνια τοῦ βυζαντινισμοῦ, μαζὺ μὲ τὰ ἐπίσης ἑκατοντᾶδες χρόνια τοῦ ὀθωμανισμοῦ, στόχευσαν, καὶ σὲ ἕναν βαθμὸ ἐπέτυχαν, τὸν σκοταδισμό, τὴν πνευματικὴ ἔνδυα, τὴν παραπληροφόρησι, τὴν ἐξάρτησι ἀπὸ θεοὺς καὶ δαίμονες, τὴν ἀ-παιδεία καὶ τελικῶς τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχο ἐπὶ τῶν πληθυσμῶν. Μόνον τὸ φαινόμενον τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, ποὺ ταλανίζει τὸν πλανήτη στὶς ἡμέρες μας, νὰ ἀντικρύσετε μὲ εἰλικρίνεια κι ἐντιμότητα, μόνον αὐτό, θὰ ἀποκαλύψῃ τὶς παχουλές του ῥίζες στὴν ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία καὶ τὰ «παράγωγά» της. Θέλετε νὰ τὸ ἀντιληφθεῖτε; Δὲν θέλετε; Δὲν πειράζει… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, θέλουμε δὲν θέλουμε, αὐτὰ ποὺ ἔρχονται δὲν περιλαμβάνουν μέσα τους καμμίαν ἀνισορροπία! Εὐτυχῶς!

Leave a Reply