Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτὰ Ἄρη…

Τελικά σε αυτή τη χώρα, πέφτει πολύ χρήμα για ανθελληνική προπαγάνδα…
Όλως τυχαίως όλο και κάτι θα ειπωθεί,που να έχει σχέση με οτιδήποτε που άπτεται των εθνικών μας θεμάτων,είτε σε συνέντευξη ,είτε σε εκπομπή μαγειρικής …κάτι θα βρούν και θα περάσουν υποσυνείδητα τα μηνύματά τους.

(Visited 9 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτὰ Ἄρη…

  1. Βεβαίως εἶναι πολλὰ τὰ λεφτὰ Φιλονόη. Πολλὰ, πάρα πολλά! Τὸ ἔχει καταγγείλει πρὸ πολλοῦ ἤδη ὁ γνωστὸς κακὸς καὶ ἐλεεινὸς πολιτικὸς ἀπὸ τὰ ἕδρανα τῆς Βο(υ)λῆς εἰς ἀνύποπτον χρόνον, ὑποδείκνύων τὴν πηγὴν καὶ τὰ διαθέσιμα ποσά διὰ τὸν ἐκμαυλισμὸν τοῦ πολιτικοῦ κόσμου. Ἄς μὴ ἐκπληττώμεθα λοιπόν! Βλέπεις, εἶναι πολλὰ τὰ πετρέλαια, τὰ ἀέρια καὶ κάτι σπάνια ὀρυκτά, πάρα, πάρα πολλὰ ὤστε νὰ μένουν ἀναξιοποίητα εἰς χείρας ἑνὸς ραθύμου τε καὶ ἀνερματίστου λαοῦ ὅστις περιχαρὴς συνωστίζεται εἰς τὰ κάλπας πρὸς ἀνάδειξιν τῶν ἐκμαυλιζομένων.
    Λυπηρὰ πράγματα!….

Leave a Reply