Τά αἴσχη τῶν προέδρων τῆς ἑλληνικῆς βο(υ)λῆς

Τά αἴσχη τῶν προέδρων τῆς ἑλληνικῆς βο(υ)λῆς2

Στά ΦΕΚ τῶν τελευταίων ἡμερῶν ὑπάρχουν πάρα πολλοί διορισμοί, οἱ ὁποῖοι προωθοῦνται τμηματικά γιά νά μήν προκαλέσουν τό κοινό αἴσθημα. Ἡ γνωστή μέθοδος τῶν κρατικοδίαιτων ἐθνοκηφήνων.

Οἱ πρώην πρόεδροι τῆς βο(υ)λῆς ἀπολαμβάνουν ὡρισμένα προνόμια πού τούς παρέχονται ἀπό τόν κανονισμό τῆς βουλῆς, (προσωπικό, γραφεῖα, κινητά, ἀναλώσιμα, ὁδηγούς, κλητῆρες, ἀστυνομικούς γιά τήν προστασία τους, αὐτοκίνητα πολυτελείας, μετακινήσεις ……).

Ὁ πρώην πρόεδρος Φίλιππος Πετσάλνικος συνεχίζει νά διορίζῃ, ὅπως θά δεῖτε στά ΦΕΚ πού σᾶς παραθέτω.

Ὁ πρώην πρόεδρος Βύρων Πολύδωρας, παρά τό ὅτι διετέλεσε πρόεδρος τῆς βουλῆς γιά 48 μόνον ὧρες ἤδη διώρισε τήν κόρη του, Μαργαρίτα καί ἀκούγεται ὅτι κάνει χρῆσι ὅλων τῶν προνομίων πού τοῦ παρέχει ὁ κανονισμός! Τά αἴσχη τῶν προέδρων τῆς ἑλληνικῆς βο(υ)λῆς

Λέτε οἱ ὑπόλοιποι πρώην καί νῦν πρόεδροι τῆς βο(υ)λῆς νά μήν ἀκολουθήσουν τήν ἴδια τακτική; Δέν νομίζω. Ἐδῶ θά εἴμαστε καί θά τά ξαναβγάλουμε στήν φόρα.

Κανένας σεβασμός στήν δύσκολη κατάστασι πού βιώνει ὁ Ἑλληνικός λαός. Αἶσχος!

Μινώταυρος

(Visited 39 times, 1 visits today)
One thought on “Τά αἴσχη τῶν προέδρων τῆς ἑλληνικῆς βο(υ)λῆς

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τά αἴσχη τῶν προέδρων τῆς ἑλληνικῆς βο(υ)λῆς « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply