Γειά σου «πατριώτη» Κώστα Πλεύρη.

ΠΛΕΥΡΗΣ - ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 Μὲ ἐνημέρωσε ὁ καλὸς φίλος Ἀντώνης Ἀντωνᾶκος γιὰ τὴν νέα κωλοτούμπα τοῦ «ἀγωνιστοῦ» καὶ «πατριώτου» Κωνσταντίνου Πλεύρη. Καὶ εἰλικρινῶς, γιὰ αὐτήν του τὴν κωλοτούμπα, ἔπεσα ἀπὸ τὰ σύννεφα.

Ὁ ὑπερ«πατριώτης» Κωνσταντῖνος Πλεύρης» προασπιζόταν τὴν γλώσσα μας ὥς κόρην ὀφθαλμοῦ. Πρὸς τοῦτο ὅλα του τὰ βιβλία ἦταν στὸ πολυτονικό. Μάλλιστα, εἶτε μέσα ἀπὸ τὶς ἐκπομπές του, εἶτε μέσα ἀπὸ δημόσιες καὶ ἰδιωτικὲς συζητήσεις, βροντοφώναζε γιὰ τὴν ἀνάγκη χρήσεως τοῦ πολυτονισμοῦ. Μὲ ἐπιχειρήματα… Ὄχι μὲ κραυγές!!!!!

Τώρα τελευταῖα ὅμως ὁ «πατριώτης» δὲν μᾶς τὰ λέει καλά.

Ξεκίνησε μὲ τὴν συμμετοχή του στὸ ΛΑΟΣ, ὅπου ἐπίσης προσφάτως ἔμαθα πὼς ὑπῆρξε ἱδρυτικὸν μέλος, καὶ  μᾶς παρουσιάστηκε ὥς ὑποψήφιος βο(υ)λευτής. Τὸ ἔκανε ὅμως ὄχι ὅταν καὶ ὁ κανακάρης του ἦταν στὸ ΛΑΟΣ ἀλλὰ μόλις ὁ κανακάρης του λάκισε γιὰ ΝΔούλα μεριά.

Ἐκείνην λοιπὸν τὴν περίοδο τὰ ἔβαλε μὲ τὴν Χρυσὴ Αὐγή.

Πόνος καὶ κόψιμο τὸν ἔπιασε. Μὴν καὶ βγοῦν λίγο ἐμπρὸς οἱ χρυσαυγῖτες.

Κι ἐξ αἴφνης, ὁ ὑπερ«πατριώτης»  Πλεύρης μᾶς προτείνει νὰ ψηφίσουμε

ΚΚΕ ἀν τὶ Χρυσῆς Αὐγῆς. Θὰ ἔχῃ φαντάζομαι σοβαροτάτους λόγους γιὰ τέτοιου εἴδους προτάσεις.

Εἶναι σαφῶς ἀπορίας ἄξιον ποὺ τὰ κάνει ὅλα αὐτὰ τώρα.

Τώρα ἀκριβῶς, ποὺ  μόλις κατέρρευσε τὸ ΛΑΟΣ μᾶς παρουσιάζεται ὥς ὑπερασπιστής του.

Εἶναι νὰ ἀλαργεύῃ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν προτίμησίν του στὸ ΚΚΕ, ὅταν ὁ ἴδιος πάσχιζε  ἐδῶ καὶ κάτι δεκαετίες νὰ μᾶς πείσῃ γιὰ τὴν ἀνεντιμότητά του.

Καὶ φυσικὰ τὸ κερασάκι δὲν  μποροῦσε νὰ ἀπουσιάζῃ ἀπὸ τὴν τούρτα. Καταργεῖ καὶ τὸν πολυτονισμὸ ἀπὸ τὴν ἐπανέκδοσιν τοῦ βιβλίου του «ἡ κοσμοθεωρία τοῦ ἐθνικισμοῦ», τὴν στιγμὴ ποὺ ὅπως προανέφερα, ἦταν ὁ κύριος ὑποστηρικτής του.  

ΠΛΕΥΡΗΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1

 
ΠΛΕΥΡΗΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2

Τοὐλάχιστον ἐὰν συμφωνοῦσε ἐξ ἀρχῆς μὲ τὸν πολυτονισμό, θὰ ἔλεγα πὼς εἶχε τοὺς λόγους ςτου!! Θὰ διαφωνοῦσα μαζύ του, ἀλλὰ σὲ τελικὴν ἀνάλυσιν, ὀ καθεῖς πράττει ὅσα κατεβάζει ἡ κούτρα του!!!
Τώρα ὅμως μᾶς ξεπουλᾶ κανονικότατα!
Ἐκεῖ ποὺ ἔχει ἐπιχειρηματολογήσει οὔκ ὁλίγες φορὲς ὑπὲρ τοῦ πολυτονισμοῦ, ἐκεῖ κάνει μία σαλταδόρικη κωλοτούμπα καὶ τὸ γυρίζει στὸν πολυτονισμό!
Ὥς ἐπιχείρημα χρησιμοποιεῖ τὴν γελοῖα δικαιολογία τοῦ ὅ,τι οἱ Ἀλεξανδρινοὶ  μᾶς τὸν ἔφεραν.

Πλεύρη ἡ Κοσμοθεωρία τοῦ ἐθνικισμοῦΘὰ συμφωνήσω μαζύ του ἀπολύτως!

Μόνον ποὺ διαφεύγει στὸν «πατριώτη» Πλεύρη νὰ ἀναφέρῃ καὶ τὴν συνέχεια, αύτὴν ποὺ ὁ ἴδιος χρησιμοποιοῦσε γιὰ νὰ ὑπερασπιστῇ τὴν ὑπὲρ τοῦ πολυτονισμοῦ θέσιν του.
Θὰ τοῦ θυμίσω πὼς οἱ Ἀλεξανδρινοὶ διέβλεπαν πὼς ἡ γλώσσα χάνεται καὶ  ἀντελήφθησαν ἐνωρὶς πὼς ὅσο θὰ κυλοῦν οἱ αἰῶνες, τόσο πιὸ ….Παπούα θὰ γινόμαστε.
Ἔκατσαν λοιπὸν καὶ δούλεψαν, μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ πρὸς τὸν Ἄνθρωπο καὶ τὸν Ἕλληνα, πρὸ κειμένου νὰ διασωθοῦν ἔως τὶς ‘ἡμέρες μας οἱ σωστὲς κι ὀρθὲς ἐκφορὲς τοῦ λόγου.
Πρὸς τοῦτο καὶ ὁ πολυτονισμός.
Γιατί λοιπόν ὀ πατήρ Πλεύρης λησμονεῖ νὰ άναφερθῇ στήν συνέχεια τοῦ λόγου ὑπάρξεως τοῦ πολυτονισμοῦ; Μήπως ἔλαβε ἐντολή νά μᾶς μεταμορφώσῃ ὅλους σέ Παπούα ἐπισήμως; Ἤ μήπως ἀπό ἐδῶ καί πέρα ὑπερμορφωθήκαμε ὅλοι μας τόσο πολύ, πού ἡ γλώσσα μας .κατήντησε κάτι δευτερεύον;

Ἀλήθεια «πατριώτη» Πλεύρη, γιατί παρακαλῶ τόσες ἀπανωτές κωλοτοῦμπες;

Μήπως ἔλαβες ἐντολή νά ἀποτελειώσῃς τόν πατριωτικό χῶρο;
Ἤ μήπως ἡ άσθένεια ἀλτσχάιμερ .ἔχει περάσει κι ἀπό τήν γειτονιά σου;
Μήπως ἡ έπομένη σου κωλοτούμπα θά εἶναι νά προσκαλῇς κι ἐσύ, ὥς ἄλλος Πάκης, κάθε ΛΑΘΡΟέποικο νά μᾶς προτιμᾶ;

Τί ἄλλο θά δοῦμε;

Πάντως μὲ ἐσένα ποὺ μπλέξαμε ἔχουμε ἀκόμη νὰ δοῦμε πάρα πολλά!!!!

Φιλονόη.

Υ.Γ. 1. Μεγάλε, μᾶς ἀποτελείωσες!!!

Υ.Γ.2. Σοῦ ἀφιερώνω μέγιστε «πατριώτη» τὰ μαθήματά σου περὶ ἀρχαίων Ἑλληνικῶν:

 

 Ἤθελα καὶ νὰ ἤξερα μὲ ποιὸν τρόπο τώρα θὰ μᾶς προτείνῃς νὰ μάθουμε εὔκολα ἀρχαῖα Ἑλληνικά!!!

Υ.Γ.3. Μήπως μεθαύριο θά καταθέσῃς τά εὔσημα στήν Φιλιππάκη καί στό συνεργεῖο της ἀποδομήσεως τῆς γλώσσης μέσῳ τῆς νέας γραμματικῆς; Νά τό περιμένουμε;

φωτογραφία

(Visited 210 times, 1 visits today)
7 thoughts on “Γειά σου «πατριώτη» Κώστα Πλεύρη.

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γειά σου «πατριώτη» Κώστα Πλεύρη. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 2. Ὅταν ἐπληροφορήθην τηλεφωνικῶς ἀπὸ τὸν φίλον Ἀντώνιον Ἀντωνᾶκον τὰ καθέκαστα ἐθύμωσα πολὺ Φιλονόη, ὄχι τόσον ἐκ τοῦ ὅτι ὁ κ. Πλεύρης ἐπέλεξε νὰ ἐκδώσῃ τὸ τελευταῖον βιβλίον του εἰς τὴν μονοτονίαν ἀλλὰ διὰ τὰς ἐξηγήσεις τὰς ὁποίας ἔδωσε καὶ διὰ τῶν ὁποίων ταυτίζεται ἀπολύτως μὲ τὸν κ. Βερυβάκην ὅστις τὰς αὐτὰς ἐξηγήσεις ἔδωσε προβαίνων εἰς τὸ “κουτσούρεμα” τῆς γλώσσης διὰ τῆς καταργήσεως τόνων καὶ πνευμάτων. Βλακώδεις ἐξηγήσεις διὰ νὰ δικαιολογηθοῦν τὰ ἀδικαιολόγητα αἱ ὁποῖαι ἐχρησίμευσαν καὶ ὡς καλὸν ἐργαλεῖον ἀπενοχοποιήσεως τῶν συνειδήσεων ἀρκετῶν “Ἑλληναράδων” ὅπως ὁ φίλος μου ὁ Νικολάκης (ὁ πολὺ γνωστὸς ἐσχάτως) ὁ ὁποῖος τὴν ἑπομένην μόλις τῆς καταργήσεως τῶν τόνων ἐδημοσίευσε – μετ’ ἀνακουφίσεως μάλιστα – τὸ ἰδιον ἀκριβῶς σχόλιον εἰς τὴν φυλλάδαν του τὴν ὁποίαν πάραυτα μετέτρεψε εἰς μονότονον. Ὁ κ. Πλεύρης ἄργησε μίαν 25ετίαν περίπου, ἀλλὰ ποτὲ δὲν εἶν’ ἀργά!
  Ἐν πάσει περιπτώσει ἐπρότεινα εἰς τὸν Ἀντώνιον νὰ στηλιτεύςῃ τὸ γεγονὸς εἰς τὸ “Ἑλληνόραμα” ἀλλὰ ἐπειδὴ τοῦτο ἀργεῖ νὰ ξεκινήσῃ τὴν στηλίτευσιν διὰ διαδυκτίου ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν Φιλονόην, ὅπερ καὶ ἐγένετο. Συμπεριφοραὶ ὅπως αὐτὴ πρέπει νὰ στιγματίζονται!!

 3. “Ἐκεῖ ποὺ ἔχει ἐπιχειρηματολογήσει οὔκ ὁλίγες φορὲς ὑπὲρ τοῦ πολυτονισμοῦ, ἐκεῖ κάνει μία σαλταδόρικη κωλοτούμπα καὶ τὸ γυρίζει στὸν πολυτονισμό!”

  Νομίζῶ πὼς πρέπει νὰ διορθώσεις τὸ κείμενον. Μονοτονισμόν ἐκτιμῶ ὃτι ἣθελες νὰ γράψεις.
  ____________________________________

  Δὲν χρειάζεται νὰ πάμε μακρυᾶ γιὰ νὰ διαπιστώσουμεν τὴν ἀποτυχίαν τοὺ πατρός Πλεύρη. Καὶ μοῦνον τὸ γεγονός ὃτι ὁ υἱός του ὁμιλεῖ γλῶτταν μαλλιαροτέραν τοῦ Μπόμπ Μάρλεϊ, νομίζω ὃτι ἀποδεικνύει περιτράνως τὴν ἀποτυχίαν του ἀκόμη καὶ ἐν τῆς τοῦ οἰκείας.
  Ἢ λοιπόν ὁ Πλευρίδης ἀγνοεῖ τὴν καθαρεύουσαν ἢ ἐντρέπεται νὰ τὴν ὁμιλήσῃ. Ἐν πάσαιν περιπτώσεοιν* τὸ ἒργον τοῦ μεγάλου διδασκάλου στὸν πλησιέστερὸν τῷ μαθητήν, δοκεῖ ἀποτυχημένον.

  Ὁ γὰρ Πλεύρης οὐκ ἐθνικισμοῦ ὡς εἰκάζεται πατήρ ἐστί. Ὁ ἐθνικισμός εἶναι δομικόν στοιχεῖον τοῖς Ἓλλησι καὶ οὐχί μοῦνον ὡς Ἑλληνικός ἐθνικισμός ἀλλά καὶ ὡς Κρητικός ἐθνικισμός, ποντιακός, βλάχικος, θρακιώτικος κλπ. Μὲχρι προχθές σχεδόν ἀτύπως ἀπηγορεύοντο οἱ μικτοί γάμοι μεταξύ ἑλληνικῶν φύλων. Εἲμεθα φύσει ἐθνικισταἰ ἂνευ πατρός καὶ ὁ Πλεύρης το ἀπλῶς ἠπετύπωσεν ταῖς τοῦ βίβλοις.

  *δυϊκός, μάλλον λἀθος.

  • Ὀρθῶς διαβάζεις ‘μονοτονία’ διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται οὐσιαστικῶς ἐὰν θέλωμεν βεβαίως νὰ κυριολεκτήσωμεν. Εἰς ὅ,τι δὲ ἀφορᾶ τὸν ἐθνικισμὸν οὐδεὶς εἶπε ποτὲ ὅτι ὁ κ. Πλεύρης ὑπῆρξε πατήρ του. Οὔτε ὁ ἴδιος φυσικά. Ἐκεῖνο δὲ τὸ ὁποῖον ἔχει ἰδιαιτέραν σημασίαν εἶναι ὄτι παρὰ τὰς ὁποιας παλλινδρομήσεις ἡ προσφορά τοῦ περὶ οὗ ὁ λόγος κυρίου εἰς τὴν διατήρησιν τοῦ πατριωτικοῦ φρονήματος κατὰ τὴν κρίσιμον μεταπολιτευτικὴν περίοδον ὅπου τὰ πάντα ἐπνίγοντο εἰς τὸν βόρβορον τῆς ἐρυθρᾶς θολοκουλτούρας, ὑπῆρξε, εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, κορυφαία! Καὶ νὰ ἐπαναλάβω, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον μὲ ἐξόργησε δὲν ἦτο αὐτὴ καθ’ ἐαυτὴ ἡ πρᾶξις ἀλλὰ αἱ ἐξηγήσεις τὰς ὁποίας ἔδωσε!

   • Κάποιες φορὲς Νικόλαε πρέπει νὰ ἐξοργιζόμαστε καὶ μὲ τὰ πρόσωπα, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἔχουν προσφέρει ἤ ὄχι!

   • Ἐγώ ἐκεῖνο ποὺ κρατάω ἀπό τόν Πλεύρη εἶναι ὃτι γνωρίζει τὸν Μιχαλολιάκον καὶ ἐμμέσως πλήν σαφῶς μᾶς προειδοποίησε ὃτι καὶ ἡ Χρυσή Αὐγή “ώς ἀκραῖον πιόνι” εἶναι ἐνδεχωμένως τμήμα τοῦ συστήματος. Αὐτό ἦταν τὸ πνεύμα τοῦ “κάλλιον ψῆφος εἰς τὸ ΚΚΕ”. Ρητορική ὑπερβολή ἦταν.

    Νὰ ἒχομεν τὸν νοῦν ἡμῶν, ὃλοι ἓναν ρόλο παίζουν σ’ αὐτό τὸ μάτριξ. Ὃλοι ἒχουν ἓνα ποσοστόν δικαίου καὶ ἓνα ποσοστόν ἀδίκου, σὲ προϋπολογισμένας αναλογίας. Ὑπάρχουν κουστούμια γιὰ νὰ ξεγελασθῇ ὁ κάθε Ἓλλην.

    Προσωπικῶς ἐκτιμῶ ὃτι μᾶς πάνε γιὰ πόλεμο ἐντός τῆς δεκαετίας. Πρέπει νὰ εἲμαστε ὑποψιασμένοι ἀλλά καὶ αὐτό πλέον δὲν ἀρκεῖ. Προετοιμασμένοι καλύτερα*, γνωρίζοντας ἐκ τῶν προτέρων ὃτι δὲν ὑπάρχουν μεσσῖαι.

    Γενικότερα γιὰ τὸν Πλεύρην ἐκτιμῶ ὃτι δὲν εἶναι πολιτικόν πρόσωπον. Γνωρίζει τὴν προπαγάνδα ἀλλά ὃχι τὸν τρόπο νὰ τὴν ἀσκήσῃ. Γνωρίζει πολιτικήν ἀλλά εἶναι ἐπί τοῦ πρακτέου ἂσχετος μὲ αὐτήν ἢ ἰσως πάλι τόσον ἰκανός ποὺ γνωρίζει ὂτι ἐθνική πολιτική εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐφαρμοσθῇ στὸν παρόντα χρόνον. Γιαυτό ἲσως καὶ ἐπιμένει στὰ ἐπιχειρήματα, τὴν γνώσιν καὶ τὴν τεκμηρίωσιν, εὐελπιστόντας ὃτι κάποτε εἰς τὸ μέλλον ἲσως νὰ ἐμφανισθῇ ὁ κατάλληλος ἐθνικός ἡγέτης στὴν κατάλληλον συγκυρίαν.

    Μἐχρι τὀτε ἀρκείται στὸν ρόλο τοὺ ἐθνικιστικοῦ προδρόμου, ἐπενδύων εἰς τὸν Καρατζαφέρη ἀπλῶς καὶ μοῦνον ἐπειδή κατἐχει τηλεοπτικόν δίαυλον. Κοινῶς δὲν πιστεύει ο Πλεύρης ὃτι ἢλθεν ἡ ὣρα, γιαὐτό ἲσως ἡ ΧΑ νὰ εἶναι ἐπικίνδυνη, ἀφοῦ μπορεῖ νὰ κάψει τὸν ἐθνικισμόν δυσφημίζοντας τον.

    Καὶ ἐπειδή μοῦ ἀρέσουν οἱ παραλληλισμοί, ἐάν θεωρήσουμε τὸν παναριστερισμόν ὡς θρησκείαν καὶ τὸν Χριστιανισμόν ὡς ἀριστερόν κίνημα τῆς τότε ἐποχῆς, πόσον τελικῶς συνέβαλεν ἡ ἐμφάνισις τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουλιανοῦ στὸ ὁριστικόν τέλος τῆς ἐθνικῆς θρησκείας; Μήπως δηλαδή τὸ ἀντιχριστιανικό μένος τοῦ Ἰουλιανοῦ οὐσιαστικῶς ἐβοήθησεν εἰς τὴν ἐπικράτησιν τῆς νὲας τότε θρησκείας; Ἠ μήπως τὰ ποτάμια δὲν γυρίζουν ποτέ πίσω; Ἢ μήπως πάλι ὁ Ἰουλιανός μετέτρεψεν τὸν Χριστιανισμόν σὲ ποταμόν, ὃπως μπορεῖ νὰ μετατρέψει τὸν ἀριστεροδιεθνισμόν σὲ ποταμόν ὁ Μιχαλολιάκος;
    Ποῖον τὸ αἲτιον καὶ ποῖον τὀ αἰτιατόν;
    ____________________________________
    * Ἂντε βγάλε ἂκρη μὲ αὐτό τὸ μαλλιαρό νεοελληνικόν. Δεν ἐννοῶ “προετοιμασμένοι καλύτερα” (δηλαδή με καλύτερη προετοιμασία) ἀλλά “καλύτερα (να πῶ) προετοιμασμένοι”. Μὲ ποῖον ἀλήθεια τρόπον θὰ μποροῦσα νὰ ἀποφύγω τὴν γλωσσικήν παγίδαν, πέρα ἀπό τὴν προσφυγήν εἰς τὴν φλυαρίαν;

   • Σαφὼς φίλε μου. Ὅλοι ἕναν ῥόλο παίζουν καὶ μάλλιστα ὄχι δικό τους.
    Τὸ θέμα ὅμως τοῦ μονοτονισμοῦ εἶναι ἰδιαιτέρως ὕποπτον.
    Ὅσο γιὰ τὸν Ἰουλιανό, δὲν ὑπῆρξε ποτὲ διώκτης ἤ ὁ κακός, γιὰ νὰ συγκρίνουμε σήμερα ἀνόμοια πράγματα. Οὔτε εἶχε κάποιον χρηματοδότη ἤ ἐντολοδόχο πίσω του, ὅπως οἱ σύγχρονοι δοσίλογοι.

Leave a Reply