Τὸ χωριὸ στὸ Ἰρὰν ποὺ ὁμιλεῖ τὴν Ἑλληνική.

 

Τὸ χωριὸ στὸ Ἰρὰν ποὺ ὁμιλεῖ τὴν Ἑλληνική. 1ΣΑΡΟΝ: ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΙΡΑΝ ΟΠΟΥ ΟΜΙΛΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – SAROO: THE GREEK SPEAKING VILLAGE OF IRAN

Ταξιδεύοντας στο Ιράν, συνάντησα κάποιον που επάνω που άκουσε ότι ήμουν Έλληνας, μου είπε την ακόλουθη συναρπαστική ιστορία. Στο Ιράν, στα βουνά κοντά στη Περσέπολη, υπάρχει ένα χωριό αποκαλούμενο Σάροο (Σάρον), όπου οι άνθρωποι μιλούν Ελληνικά μέχρι σήμερα.Τὸ χωριὸ στὸ Ἰρὰν ποὺ ὁμιλεῖ τὴν Ἑλληνική. 2

Μου είπε ότι επισκέφτηκε το χωριό ο ίδιος και άκουσε τους ανθρώπους εκεί να μιλάνε την Ελληνική γλώσσα. Η εξήγησή του ήταν ότι μετά που ο Αλέξανδρος επέστρεψε από τις Ινδίες, και αφού έκαψε την Περσέπολη, μερικοί από τους στρατιώτες του παρέμειναν πίσω και δημιούργησαν εκεί μια αποικία ονόματι Σάρον. Αυτή η αποικία είναι σήμερα το χωριό Σάροο.Τὸ χωριὸ στὸ Ἰρὰν ποὺ ὁμιλεῖ τὴν Ἑλληνική. 3

Πρέπει να σημειωθεί ότι η λέξη σάρον είναι αρχαία Ελληνική λέξη που σημαίνει σκούπα. Η λέξη σαρκά είναι παράγωγο της λέξης σάρον και χρησιμοποιείται στην Κύπρο μέχρι σήμερα και σημαίνει σκούπα. Το δε ρήμα ‘‘σαρώ’’ στη Κυπριακή διάλεκτο σημαίνει ‘‘σκουπίζω’’.  Δεν είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το χωριό ο ίδιος, αλλά εάν αυτά που λέει ο φίλος μου στο Ιράν είναι αλήθεια, τότε αυτό θα ήταν ένα νέο έδαφος για τους γλωσσολόγους της Ελληνικής γλώσσας που ανακαλύπτετε, και ένας καινούριος τόπος για μακρινούς χαμένους Έλληνες να βρεθούν.

While traveling in Iran, I met a man who upon hearing that I was Greek, he told me the following fascinating story. In Iran, in the mountains near Persepolis, there is a village called Saroo (Saron),where people speak Greek to the present day. He told me that he visited the village himself and heard the people there speaking Greek. His explanation was that after Alexander came back from India,and having burned down Persepolis, some of his soldiers remained back and formed a settlement there by the name of Saron. This settlement is the present day village of Saroo. It should be noted that Saroo is an ancient Greek word which is a derivative of the word saron meaning a broom. The word sarka which derives from the word saron, is used in Cyprus to the present day and it means a broom. The verb word ‘‘saro’’ in the Greek Cypriot dialect means ‘‘ I am sweeping’’. I did not have the opportunity to visit the village myself, but if what my friend in Iran says is true, then it would be a new ground for linguists of the Greek language to discover, and a new place for long lost Greeks to be found.

νόστος

Τὸ πῶς ὅμως ἔγινε ὁ Ἀλέξανδρος ἅγιος τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας, ἄς μὴν τὸ ἐξετάσουμε. 
Τί νά κάνουμε;
Ἄλλο ἡ διαπίστωσις τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης κι ἄλλο ἡ ὀρθὴ ἐκτίμησις καὶ ἡ ἀναγνώρισις τῆς βαρύτητος τοῦ γεγονότος. 

Πάντως, γιὰ νὰ παραμένουμε ἔντιμοι μὲ τὸν ἑαυτόν μας, ἀπὸ τότε ποὺ ὡς λαὸς γίναμε χριστιανοί, ὅλο ἐδάφη χάνουμε, χάνουμε, χάνουμε…
Μήπως κατά βάθος πρέπει νά χαθοῦμε κι ἐμεῖς γιά νά ἡσυχάσουν κάποιοι;

Φιλονόη. 

(Visited 58 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Τὸ χωριὸ στὸ Ἰρὰν ποὺ ὁμιλεῖ τὴν Ἑλληνική.

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ χωριὸ στὸ Ἰρὰν ποὺ ὁμιλεῖ τὴν Ἑλληνική. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ χωριὸ στὸ Ἰρὰν ποὺ ὁμιλεῖ τὴν Ἑλληνική. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 3. Ὁ Ἀλέξανδρος Φιλονόη οὔτε ἔγινε ἅγιος τῆς Χριστιανοσύνης οὔτε τιμᾶται ὡς τοιοῦτος. Ἅγιος Ἀλέξανδρος ὑπάρχει εἰς τὸ πρόσωπον πατριάρχου τῆς Ἀλεξανδρείας τὴν ἐποχὴν τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, ἄν δὲν κάμω λάθος. Ἀντιθέτως, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι ἅγιος εἰς τὸ Κοράνιον μὲ τὴν προσωνυμιαν “Δίκαιος”, ἀπὸ ὅλους δὲ τοὺς ἀνατολικοὺς λαοὺς ἄν ὄχι ὡς ἅγιος, τιμᾶται ἐν τούτοις ὡς ἱερόν πρόσωπον.
  Ὅσον βεβαίως διὰ τὰ λεγόμενά σου ὄτι “ἀπὸ τότε ποὺ ὡς λαὸς γίναμε χριστιανοί, ὅλο ἐδάφη χάνουμε, χάνουμε, χάνουμε…” εἶναι ἐπιεικῶς ἀστειότητες διότι εἰς οὐδὲν πταίει ἡ ὅποια θρησκεία εἰς τὴν δυσλειτουργίαν τοῦ νοῦ μας. Νὰ σοῦ ὑπενθυμήσω μήπως τὸ ὅ,τι ἐχάρησεν ἡ ἀείποτε νοητική μας δυσλειτουργία εἰς τοὺς Ρωμαίους ἐθνικοὶ ὄντες τὸ ἐπήραμε ὀπίσω ὡς ὀρθόδοξοι ἀφομοιώσαντες – πολιτικῶς – καὶ αὐτὴν τὴν Ρώμην; Ἤ ὅταν μετὰ ἀπὸ ἀρκετοὺς αἰῶνας ἐνεθυμήθημεν τὸν παλαιόν καλὸν ἐαυτὸν μας ἐσπεύσσαμε νὰ χαρίσωμεν ὅ,τι εἴχαμε καὶ δὲν εἴχαμε, ὀρθόδοξοι πάντοτε ὄντες, εἰς Χριστιανοὺς καὶ ὀθωμανούς; Ἤ τὸ ὅτι κατὰ τὴν εἰσβολὴν τοῦ Ξέρξου εἰς τὴν Ἑλλάδα, εἰς τὸ συνέδριον τῆς Κορίνθου τῶν ἐλαχίστων ἀποφασισμένων νὰ ἀντισταθοῦν Ἑλλήνων, ὁ δαιμόνιος Θεμιστοκλῆς ἔπεισεν αὐτοὺς ὅπως μέχρι τέλους τοῦ ἀγῶνος νὰ μὴ ἀπευθύνονται διὰ συμβουλὰς εἰς τὰ Μαντεῖα. Καὶ εἶχε τοὺς λόγους του βεβαίως. Ἐκεῖνοι ἐπείσθησαν καὶ ἐσώθησαν. Ἐθνικοὶ εἴμεθα καὶ τότε Φιλονόη.
  Ἤ μήπως νὰ ὑπενθυμήσω καὶ ποίας ἀνοησίας διέπραξαν οἱ ἐθνικοὶ πρόγονοί μας ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας χωρὶς βεβαίως εἰς τοῦτο – καὶ τὸ τονίζω – νὰ πταίῃ ἡ θρησκεία. Αὐτὰ τὰ μυαλὰ κουβαλᾶμε ἀπὸ ἐποχῆς ἀρχανθρώπου τοῦ σπηλαίου τῶν Πετραλώνων μέχρι σήμερον καὶ ἄς μὴ ἐπιρρίπτομεν εὐθῦνας διὰ τὰς ἀνοησίας μας εἰς θρησκείας καὶ εἰς οἱονδήποτε τρίτον. Συνεπῶς, ἐὰν ἀπαρέσκεσαι τὴν Ὀρθοδοξίαν, καὶ τὴν κάθε Ὀρθοδοξίαν βεβαίως ὡς καὶ εἰς οἱανδήποτε κατάστασιν, δικαίωμά σου βεβαίως ἀλλὰ πρὶν ἐκφράσῃς γνώμην διὰ κάτι ὡς τὰ άνωτέρω καλὸν καὶ χρήσιμον εἶναι νὰ χρησιμοποιῆς καὶ αὐτὸ τὸ ρημάδι “ὡς ἐμοὶ δοκεῖ” ἐὰν ΄στερεῖσαι ἐδραίων ἀποδείξεων. Τοῦτο βεβαίως ἰσχύει καὶ δι’ ἐμὲ καὶ διὰ πάντας.

  • Νικόλαε, ἐδάφη χάνουμε, ταὐτότητα χάνουμε, συνείδησιν χάνουμε.
   Ὅσο γιὰ τὸν μέγα Ἀλέξανδρο, δὲν τὸ λέω ἐγώ, ἡ εἰκόνα τὸ λέει.

   • Νὰ ἐπαναλάβω Φιλονόη ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος οὐδέποτε ὑπῆρξεν ἅγιοςκαθ’ ἡμᾶς ἀφ’ ἑνός, ἡ δὲ εἰκὼν ἄλλα λέγει καὶ ὄχι αὐτὰ τῆς μεταφράσεως, ἀφ’ ἑτέρου. Νὰ ἐπαναλάβω ὅτι εἰς τὸ Κοράνιον εἶναι ἅγιος μὲ τὴν ὀνομασίαν “ὁ Δίκαιος”. Δὲν γνωρίζω ὅμως ἄν ἡ εἰκὼν αὐτὴ εἶναι ἀραβικὴ ἤ περσική. Θὰ τὸ μάθω ὅμως.

Leave a Reply