Ὅτι καὶ νὰ κάνῃς, δὲν ἀλλάζει τίποτα!

Ὅ,τι καὶ νὰ κάνῃς, δὲν ἀλλάζει τίποτα!Ξέρεις γιατί;
Διότι αὐτὸ ποὺ ἔχουμε μάθει εἶναι λάθος!
Γιὰ νὰ ἀλλάξῃ κάτι πρέπει νὰ ἐντοπίσουμε τὸ λάθος καὶ νὰ ἀνακαλύψουμε ἄλλους τρόπους πρὸ κειμένου νὰ τὸ ἀλλάξουμε. Διότι πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ ἀναθεωρήσουμε τὰ πάντα μὰ κυρίως αὐτὸ ποὺ πιστεύουμε πὼς εἴμαστε ἐμεῖς…
Ὅτι κι ἐὰν κάνῃς δὲν ἀλλάζει τίποτα!!!
Γεγονός!
Πραγματικότης!!!
Μά γιατί; Τί φταίει; Μήπως ἐγώ;  Μήπως ἐσύ; Μήπως ὅλοι μας;

Ποῦ εἶναι ἐκεῖνο τό σταυροδρόμι πού χάσαμε τόν δρόμο μας;
Πόσο πίσω πρέπει νά πάω γιά νά βρῶ τό ποῦ ἔκανα τό λάθος;
Καί γιατί ἐπί τέλους δέν ἀποφασίζω αὐτήν τήν ἐπιστροφή;

Ἡ ἐκκίνησις, αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ θεωρήσουμε ὡς ἐπανέναρξι ὅλων μας τῶν βημάτων, δὲν εἶναι ἐδῶ. Δὲν εἶναι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα. Εἶναι πίσω μας. Ἐκεῖ ποὺ ἤδη περάσαμε ἀλλὰ δὲν σταθήκαμε γιὰ νὰ κρίνουμε ἐὰν ἡ ἀπόφασίς μας εἶναι γιὰ καλὸ ἤ γιὰ κακό.
Ἡ στιγμὴ φθάνει… Κι ἐμεῖς πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι… Κι ὅσο πιὸ ἕτοιμοι τόσο πιὸ σίγουρο τὸ ταξείδι…
Θά στεκόμαστε γιά πολύ ἀκόμη ἐδῶ νά κλαῖμε τά ἀπωλεσθέντα;  Καί τά νέα ποιός θά βγῇ νά τά κερδίσῃ;

Φρέσκια σαλάτα μὲ σάπια ὑλικὰ δὲν φτιάχνεις… Εἶναι γιὰ πέταμα…
Νέα Ἑλλάδα μὲ σάπιες προσωπικότητες δὲν φτιάχνεις… Εἶναι γιὰ πέταμα…
Ἄρα;

Ἄρα γιὰ νὰ ἀλλάξῃ κάτι πρέπει νὰ ἀλλάξω ἐγώ.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply