Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα καί σέ μερικές πυραμίδες;

Τί νά σᾶς πῶ;
Ἐγὼ ἀπὸ τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν εἶμαι…
Γιὰ πυραμίδες νὰ ῤωτήσουμε τὸν Θαλῆ… Ἤ τέλος πάντων κάποιον πρόγονο, ἐὰν φυσικὰ καταφέρουμε νὰ ἐντοπίσουμε κάποιο ἀπὸ τὰ σημειώματά του, ποὺ ἴσως νὰ διεσώθῃ ἀπὸ τὸ μένος τῶν τραμπούκων.
Παρὰ ταὔτα ἔλαβα κάποιες πολὺ ἐνδιαφέρουσες φωτογραφίες, ὅπως καὶ σκαριφήματα, ἀπὸ συγγενή μου, ποὺ πράγματι δημιουργοῦν ἐρωτήματα. Δὲν ἀπαντοῦν, γεννοῦν…
Τί φωτογραφίες;
Ἄς ξεκινήσουμε μὲ αὐτήν.

Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα καί σέ μερικές πυραμίδες1;στὴν ὁποίαν βλέπουμε πυραμίδες…
Ἐὰν ὅμως τὶς ἀποδώσουμε σχηματικά, τότε λαμβάνουμε αὐτὴν τὴν εἰκόνα:Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα καί σέ μερικές πυραμίδες;2

Ἀλήθεια, τί διαφορά ἔχει μέ αὐτήν τήν εἰκόνα;

Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα καί σέ μερικές πυραμίδες;Καὶ γιὰ νὰ μὴν πιστεύουμε πὼς ὅλα αὐτὰ εἶναι ἄσχετα μεταξύ τους, ἄς δοῦμε κι ἕνα ἠλεκτρικὸ κύκλωμα, ἀπὸ τὴν μεγάλη πυραμίδα:

Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα καί σέ μερικές πυραμίδες;5

Νά τά ξαναπιάσουμε ὅλα μαζύ, ἀπό τήν ἀρχή; Διότι πυραμίδες δὲν ὑπάρχουν φυσικὰ μόνον στὴν Αἴγυπτο. Ὑπάρχουν στὴν Νότιο Ἀμερική, στὴν Κίνα, στὴν Ἀσία, μὲ σημαντικότατες αὐτὲς τῆς Κίνας καὶ φυσικὰ στὴν Ἑλλάδα.
Ἔχουμε κάτι νά ποῦμε;

Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα καί σέ μερικές πυραμίδες;4Αὐτὰ τὰ περὶ Ὠρίωνος δὲν τὰ κατέχω… Ὁπωσδήποτε, ἔτσι ὅπως ἔχουν τοποθετηθῇ οἱ εἰκόνες, φαίνονται ὁμοιότητες. Ὅμως δὲν εἶναι τὸ κεντρικὸ θέμα τῆς ἀναρτήσεως.
Ὁ προβληματισμός, καθὼς φυσικὰ καὶ τὰ ἐρωτήματα, ἀφοροῦν στὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ὑπάρχῃ σχέσις ἀνάμεσα σὲ ἕνα σύστημα πυραμιδικό, ὅπως τὰ παραπάνω, ποὺ διόλου τυχαίως ἔχει δομηθῇ καὶ σὲ ἕνα σύστημα ἠλεκτρονικὸ ἤ ἠλεκτρολογικό.

Κι αὐτά συμπτώσεις βρέ;
Καί ποῦ στό καλό τελειώνουν αὐτές οἱ συμπτώσεις;

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 101 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα καί σέ μερικές πυραμίδες;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περίεργα και Παράξενα | Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα καί σέ μερικές πυραμίδες;

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: greekblogger.info Οτι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο με τα ματια ενος blogger | Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα καί σέ μερικέ

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα καί σέ μερικές πυραμίδες; | ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΤΩΡΑ

Leave a Reply