Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις νά …μάθουμε λίγα γράμματα;

Δύσκολα σᾶς προτείνω σήμερα…
Παραμονὴ Πρωτοχρονιᾶς…
Ὁ κόσμος ὅλος στὸ πόδι κι ἐγὼ τὸν …χαβᾶ μου…
Ὄχι, δὲν ἀπευθύνομαι σὲ αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἔξω ἤ ποὺ θὰ ἐξέλθουν.
Ἀπευθύνομαι σὲ αὐτοὺς ποὺ θὰ μείνουν μέσα, παρέα μὲ τὴν τηλεόρασιν…
Εἱδικῶς σήμερα, νύκτα ποὺ εἶναι, ἄς κάνουμε μίαν ἐξαίρεσιν…
Ἀξίζει τὸν κόπο…

Πάντως, λόγῳ τῆς ἡμέρας, ἐγὼ σᾶς εὔχομαι καλὴν χρονιά, μὲ ὑγεία καὶ δύναμιν.
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Φιλονόη

Σημείωσις:

Γιὰ τὴν καλὴ χρονιὰ ἡ σημείωσις.
Οὐδέποτε κατάλαβα τὸ γιατὶ ἔπρεπε νὰ διαχωρήσω τὴν ἱστορία μου.
Οὐδέποτε κατάλαβα τὸ γιατὶ ἔπρεπε νὰ ζοῦμε χωρισμένοι…
Οὐδέποτε κατάλαβα γιατὶ ἡ ἀλήθεια πρέπει νὰ θάβεται…
Ἐγὼ θέλω τὴν Πατρίδα μου μία, ἐνωμένη, μὲ κοινὴ ἱστορία.
Δὲν ὑπάρχουν, γιὰ ἐμέναν, δεξιοί, ἀριστεροί, κεντρῶοι… Μόνον Ἕλληνες ὑπάρχουν…
Μόνον Ἕλληνες πατριῶτες…
Ἔτσι κι ὁ Καναβός…
Γιὰ ἐμέναν ἦταν Ἕλλην πατριώτης κι ἀνθέλληνες ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἐξουσίαζαν, κι ἐξουσιάζουν, μὲ γνώμονα τὸ δικό τους «δίκαιον» καὶ τὴν ἀδικία τῆς κοινωνίας μας…
Αὐτὸ ποὺ μᾶς λείπει εἶναι ἡ δικαιοσύνη…
Αὐτὴν ὀφείλουμε νὰ ἀποκαταστήσουμε.
Διότι ὁ πατριωτισμὸς τῶν Ἑλλήνων θεωρεῖται δεδομένος. Δὲν μποροῦν τὰ χρώματα καὶ τὰ κόμματα νὰ τὸν διαλύσουν ἤ νὰ τὸν οἰκειοποιηθοῦν.

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά βροῦμε …γαμπρό ἀπό τόν Λονδίνο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα …κορίτσι γιά δύο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τόν …κύριο Δελησταύρου;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό …φιλότιμο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό πῶς …πιάνουμε τήν τύχη ἀπό τά μαλλιά;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τόν τρόπο πού κολλᾶ μία …σιδηρόκολλα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς διαχωρίζονται ὁ …χρυσός ἀπό τόν τενεκέ;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς παίζονται οἱ …διπλοπενιές;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ μίαν …δήμαρχο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά διαπιστώσουμε τό πῶς γίνεται ἕνας γάμος …ἀλά Ἑλληνικά;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε τούς …Μακρυκωσταίους καί τούς Κοντογιώργηδες;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκούσουμε μίαν …κουδούνα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά χαζέψουμε λίγο τήν …βίλλα τῶν ὀργίων;

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά παρατηρήσουμε τό πῶς …ταράζει μίαν λίμνη ἕνα βότσαλο;

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε ἕναν …ἱππότη;

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό πῶς κάποτε ἡ γυνή …ἔτρεμε τόν ἄνδρα;

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωρίσουμε ἕναν …ἀπένταρο λεφτᾶ;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τό πῶς κάποιοι χαλοῦν τήν …διαγωγή τους;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τήν κυρία τοῦ …κυρίου;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά παρακολουθήσουμε τά πρῶτα βήματα ἑνός …«πολιτικοῦ»;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις νά ἀναζητήσουμε τόν …θησαυρό τοῦ μακαρίτου;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *