Τώρα γεννιέται…

Τώρα γεννιέται...Ζοῦμε σὲ μίαν περίοδο πολὺ ἐντόνων μεταβολῶν.
Αὐτὰ ποὺ γνωρίζαμε ὡς δεδομένα ἀνατρέπονται κι αὐτὰ ποὺ θεωρούσαμε ὡς θεσμοθετημένα, καταῤῥέουν…
Ὅμως ἐπεὶ δὴ στὴν Φύσιν δὲν ὑπάρχουν κενά, ἔτσι κι ἐδῶ, δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρξουν κενά…
Τὸ νέον, αὐτὸ ποὺ πράγματι χρειαζόμαστε, ἔρχεται… Μόνον ποὺ οἱ ῥυθμοί του, γιὰ τὰ δικά μας, γήινα δεδομένα, εἶναι ἀργοί… Ἀκόμη…Ὅμως ἡ χαοτικὴ κατάστασις ποὺ ἐπικρατεῖ γύρω μας, ἐπιβεβαιώνει αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζομαι…

Δὲν θέλω νὰ δώσω ψεύτικες ἐλπίδες…
Θέλω νὰ σταθοῦμε μόνον γιὰ λίγες στιγμὲς ἥρεμοι καὶ νὰ παρατηρήσουμε τὰ γεγονότα…
Συμβαίνει… Δὲν εἶναι τῆς φαντασίας μας… Συμβαίνει…

Αὐτὸ ποὺ γεννιέται ὅμως, ὅπως κάθε γέννα στὴν Φύσιν, ἀπαιτεῖ πόνο, αἷμα, κόπο…
Θέλουμε δὲν θέλουμε, θὰ τὸ ἀντέξουμε… ἐὰν θέλουμε νὰ περάσουμε στὴν ἐπομένη Φάσιν.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply