Ὁ ἔλεγχος τῆς σκέψεως.

Ὁ ἔλεγχος τῆς σκέψεως.Ὁ Οὐίστον Τσόρτσιλ σὲ ὁμιλία του, στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Χάρβαρτ, στὶς 6 Σεπτεμβρίου τοῦ 1943, εἶπε ὅτι ὁ ἔλεγχος τῆς σκέψεως τῶν ἀνθρώπων εἶναι πολὺ καλλίτερο ἀπὸ τὴν κατακτήση τῶν ἐδαφῶν τους.
Τὸ 1920 στὸ Λονδίνο ἰδρύθηκε τὸ ἰνστιτοῦτο ἀνθρωπίνων σχέσεων Τάβισκοτ.
 Σκοπός του ἤταν καὶ εἶναι ἡ ἔρευνα γιὰ τὸν τρόπο ἐλέγχου τῆς σκέψεως τῶν ἀνθρώπων. Ἔχουν βέβαια προχωρήσει σὲ αὐτὸν τὸν τομέα παρὰ πολύ.
 Οἱ ἐμβολιασμοί, τὰ χημικὰ πρόσθετα στὶς τροφές, οἱ ἠλεκτρομαγνητικὲς τεχνικές, οἱ ἀεροψεκασμοὶ καὶ πολλὰ ἄλλα, εἶναι τὰ μέσα ποὺ βοηθοῦν τὸν σκοπό τους.

 Ἔχουν φτάσει σὲ σημεῖο νὰ ἔχουν ἄτομα ποὺ νὰ τοὺς διατάζουν καὶ νὰ ἐκτελοῦν τὰ πάντα, ἀκόμη καὶ δολοφονίες, χωρὶς βέβαια οἱ ἴδιοι νὰ τὸ καταλαβαίνουν…
Κλασσικὲς περιπτώσεις εἶναι ἡ δολοφονία τοῦ Ῥόμπερτ Κένεντι τὸ 1968, ἀπὸ τὸν Σιχρὰν –Σιχρᾶν καὶ ἡ δολοφονία τοῦ Τζὸν Λένον.
 Μέσα στὸ νερό, π.χ. τῆς Αὐστραλίας βρήκαν ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φθόριο, ποὺ εἶναι καρκινογόνο (γι΄ αὐτὸ τὸ διαφήμιζαν στὶς ὀδοντόκρεμες), ἔχουν προσθέσει καὶ προζάκ, γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ νοῦ.
 Ὁ ἔλεγχος τοῦ νοῦ γίνεται εὐκολότερα σὲ φανατικοὺς μιᾶς θρησκείας ἤ μιᾶς ἰδέας γενικότερ.
Παραδείγματος χάριν ἔνας φανατικὸς ἔνθεος, αὔρα δὲν ἔχει γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό του.
 Εἶναι σὰν ζόμπι.
Τὸ ἴδιο καὶ ἔνας φανατικὸς ὀπαδὸς μιᾶς ὁμάδος κλπ.
 Αὐτοὶ εἶναι οἱ πιὸ εὔκολοι νὰ ἐλεγχθοῦν.

Δαρίβας Παναγιώτης

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply