Χάσαμε καὶ τὴν ὁμολογία γιὰ τὰ συμβόλαια μὲ τοὺς Μαορὶ καὶ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο…

Χάσαμε καὶ τὴν ὁμολογία γιὰ τὰ συμβόλαια μὲ τοὺς Μαορὶ καὶ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο...2Μὲ ῥωτοῦσε λοιπὸν φίλος, πρὸ ἡμερῶν, γιὰ τὸν Δία-Σῶῤῥα καὶ τὴν …σοβαρότητά του…
Τί νά σᾶς πῶ; Κάγχασα… Κυριολεκτικῶς… (Μιμήθηκα τὸν Δία-Σῶῤῥα, ὅπως ἀκριβῶς τὸ κάνει συχνὰ πυκνά, ὅταν θέλει νὰ καταδείξῃ πὼς ναί, αὐτὸς εἶναι καὶ ἀπόγονος καὶ δικαιοῦχος τῆς …ἑλληνογενείας!!!)
Κι ἐπεὶ δὴ ψιλο-πνίγηκα ἀπὸ τὰ γέλια, ἀνεζήτησα τὴν ὁμολογία τοῦ Διός-Σῶῤῤα, ποὺ μᾶς ἀναφέρει πὼς ἐπὶ τέλους κρατᾶ στὰ χέρια του τὰ συμβόλαια ποὺ ὑπέγραψε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος μὲ τοὺς Μαορί. (Εἷναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ ἔχει πῇ!!! Ἐκτὸς φυσικὰ ἐκεῖνα ποὺ μᾶς εἶπε γιὰ τὰ διαστημόπλοια, τοὺς ἐξωγηΐνους καὶ τὰ λοιπά του συμβόλαια μὲ τὰ ἀμερικανά… αὐτὰ δὲν τὰ πιάνουμε σήμερα…!!!)

Ὁ φίλος ἄνοιξε τὸ στόμα του τόσο πολύ, ποὺ …τρόμαξα πὼς κάτι ἔπαθε…
Προσπάθησα λοιπὸν ἀρχικῶς νὰ τὸν ἡρεμήσω καὶ μετά, ὑποχρεωτικῶς, νὰ τοῦ ἀποδείξω πὼς ναί, πράγματι ὁ Δίας-Σῶῤῥας ὁμολογεῖ πὼς περιῆλθαν στὰ χέρια του τὰ ἐν λόγῳ συμβόλαια…
Ἀνάβω τὸν ὑπολογιστή, πηγαίνω στὶς ἀναζητήσεις, βρίσκω τὸ ἄρθρον ποὺ εἶχα φτιάξῃ γιὰ τὸ θέμα ἀλλὰ …δυστυχῶς τὸ ταινιάκι εἶχε γίνῃ …ἀπόῤῥητον!!!

Χάσαμε καὶ τὴν ὁμολογία γιὰ τὰ συμβόλαια μὲ τοὺς Μαορὶ καὶ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο...1Μά γιατί τό ἔκαναν ἀπόῤῥητο;
Γιατί; Τί στράβωσε; Τί δέν ἄρεσε; Ἤ μήπως εἶναι …τυχαῖον;
Τέλος πάντων…
Γιὰ καλή μας …τύχη, κρατοῦσα ἕνα ἀντίγραφον στὰ ἀρχεῖα μου…
Κι ἔτσι, σήμερα, μπορῶ νὰ σᾶς τὸ παρουσιάσω μὲ ἰδιαιτέρα ὑπερηφάνεια!!!
(Ὤ, ναί… τὸ ἔκοψα καὶ τὸ ἀνέβασα  μόνη μου!!!)

Πάντως…
…ἐπεὶ δὴ τὸ σκέφθηκα πολὺ σοβαρά, ἀπεφάσισα νὰ …βοηθήσω ἀκόμη περισσότερο!!!
Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια πρέπει νὰ τὴν μάθουν ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες!!!
Εἶναι δυνατόν νά ἔχῃ κάνῃ συμβόλαια μέ τούς Μαορί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καί νά μήν ἔχουμε προσβάσεις ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες σέ αὐτά;
Ποῦ εἶναι τό κράτος; Ἔεεεεεεεεεεεε;
Ποῦ εἶναι ὁ νόμος 3028/2002 τοῦ Μπένυ!!!
Ποῦ εἶναι τό Βυζαντινόν Μουσεῖον, πού κατάσχει ΚΑΘΕ βιβλίο;
Τόν Δία-Σῶῤῥα γιατί τόν ἔχει ἀφήσῃ ἔξω ἀπό τό πεδίον δράσεῶς του; Δῆλα δή μόνον βιβλία χρειάζονται ἐκεῖ μέσα, πρό κειμένου νά μήν τά διαβάζουμε ἐμεῖς; Συμβόλαια δέν τούς χρειάζονται;
Γιαααααααααὰ νὰ ἐπιληφθοῦν παρακαλῶ οἱ ἀρμόδιοι… Ἄν τὲ γιατὶ πολὺ καθυστέρησαν…
Τὰ συμβόλαια καὶ γρήγορα…

Καὶ γιὰ ὅσους διατηροῦν ἀμφιβολίες, ἄς διαβάσουν τὰ περὶ ἰδιοκτησίας τοῦ κράτους στὸν πλιατσικονόμο τοῦ Μπένυ:

ΦΕΚ Βενιζέλου γιὰ ἁρπαγὴ βιβλίων.

Λοιπόν…
Τώρα ποὺ βρήκαμε τὴν δημοσία ὁμολογία, περιμένω…
Ἤ ἔχουμε νόμους ἐδῶ μέσα (στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν) ἤ δὲν ἔχουμε…

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ἐὰν γελᾶτε πολύ, μὴν χορτάσετε. Ἔχουμε πολλὰ ἀκόμη γιὰ τὸ εἶδος τοῦ ἀτόμου…

Υ.Γ.2. Τόν Αὔγουστο δέν λήγουν τά ὁμόλογά του; Ἄν τέ… Λίγοι μῆνες ἔμειναν… Ἄν τὲ νὰ δοῦμε καὶ λίγο ζεστὸ χρῆμα στὴν χώρα τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας…

Τὸ ταινιάκι ἦταν ἐδῶ ἀλλὰ τώρα πιὰ δὲν εἶναι…

σχετικὰ θέματα:

Εἶναι παράνομη ἡ κατοχή παλαιῶν βιβλίων;

Τὰ συμβόλαια μὲ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο…

Ποῦ ἀκριβῶς ἑδρεύουν οἱ «νεοσωτῆρες» τοῦ Σῶῤῥα; (Ἤ γιατὶ «ἔπεσε» ἡ σελίδα τους.)

Εἶναι πολύ ἀπατεώνας ὁ Σῶῤῥας;

Οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἑλλάδος δὲν εἶναι καὶ τόσο …Ἕλληνες!

Ὄχι καλό μου… Ἡ NESARA δὲν εἶναι γιὰ ἐμᾶς!!!

Σώζοντας μόνος μου τὸ ἑαυτόν μου, μοῦ ἔρχεται φθηνότερα!

Ὁ φίλος μου ὁ …Μῆτσος καὶ οἱ …νάνοι!

Ἀπάντησις στὴν καταγγελία γιὰ τὸν Σώρρα.

Ξεκινάει μία νέα σκλαβιά μέ τήν E.N.D. καί τόν Σώρρα;

Ἡ προσωπική μου γνώμη γιὰ τὸν Σῶῤῥα τῆς E.N.D.

Ἦταν ἕνας γάιδαρος, μὲ μεγάλα αὐτιά…

φωτογραφία

(Visited 212 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Χάσαμε καὶ τὴν ὁμολογία γιὰ τὰ συμβόλαια μὲ τοὺς Μαορὶ καὶ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ «Ἐθνάρχες», οἱ «Ἐθνικοὶ εὐεργέτες» καὶ οἱ «Ἐθνοσωτῆρες». | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply