Οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἑλλάδος δὲν εἶναι καὶ τόσο …Ἕλληνες!

Οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἑλλάδος δὲν εἶναι καὶ τόσο ...Ἕλληνες!Κατὰ Λαμπράκη αὐτό..
Ὤ, ναί, αὐτὸν τὸν κύριο τῆς END, ποὺ γυρνοβολᾶ στὰ ῥαδιόφωνα καὶ ἀναμασᾶ πληροφορίες γιὰ ἐξωγηΐνους, γιὰ διαστημόπλοια, γιὰ νομοθετήματα τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, ποὺ τὰ ὀνομάζου  NESARA, γιὰ δήμους ποὺ πρέπει νὰ ἀνεξαρτοποιηθοῦν ἀπὸ τὸν κεντρικὸ κορμὸ τοῦ κράτους καὶ τώρα τελευταία γιὰ Ἕλληνες ποὺ δὲν εἶναι καὶ τόσο Ἕλληνες, ἐφ΄ ὅσον κατοικοῦν στὰ Βόρεια τμήματα τῆς χώρας… Κι ὄχι μόνον… Διότι ἐάν, γιὰ παράδειγμα, περάσουμε καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἔ ἐκεῖ πιά, μόνον ἀνθέλληνες θὰ συναντήσουμε… Κατὰ Λαμπράκη φυσικά…

Τί νά σᾶς πῶ;
Τόσο μῖσος γιά τόν Ἕλληνα, ἀπό τόσες πολλές πλευρές ταὐτοχρόνως, οὐδεπώποτε…
Γιατί ἄρα γέ;
Μήπως κάτι γνωρίζουν πού ἐμεῖς τό ἀγνοοῦμε; Ἤ μήπως τρέχει κάτι ἄλλο; Ἔ;

Φιλονόη

Υ.Γ. Δῆλα δή ὁ φίλος μου ὁ Θοδωρῆς, πού ζεῖ στήν Φλώρινα εἶναι λιγότερο Ἕλλην ἀπό ἐσέναν; Ὁ Γιῶργος, ὁ θεῖος μου, πού ἀλωνίζει Μακεδονία καί Ἤπειρο καί Θράκη; Κι αὐτός; Ὁ Χρῆστος ὁ φίλος μου, πού ἐπίσης πολεμᾶ μέ ὅλους τούς διαβόλους καί τούς τριβόλους; Ἡ Ἑλένη; Ἡ Κατερίνα; Ἡ Μαρία; Ὁ Τᾶσος… Ἄσε μας βρὲ σαχλαμάρα ποὺ θὰ μᾶς πῇς καὶ ἁλωμένους… Πατριδοκάπηλε…

φωτογραφία

(Visited 50 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἑλλάδος δὲν εἶναι καὶ τόσο …Ἕλληνες!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χάσαμε καὶ τὴν ὁμολογία γιὰ τὰ συμβόλαια μὲ τοὺς Μαορὶ καὶ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἑλλάδος δὲν εἶναι καὶ τόσο …Ἕλληνες!

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ «Ἐθνάρχες», οἱ «Ἐθνικοὶ εὐεργέτες» καὶ οἱ «Ἐθνοσωτῆρες». | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply