Ἄνοιξε ἕναν δρόμο…

Ἄνοιξε ἕναν δρόμο...Μόνος σου…
Ἐκεῖ ποὺ ἄλλος δὲν ἔχει πατήσει…
Ἐκεῖ ποὺ ἄλλος δὲν ἔχει φανταστεῖ…
Ἐκεῖ ποὺ ἄλλος δὲν ἔχει ὀνειρευτεῖ…
Ἄνοιξε ἕναν δρόμο μέσα στὸ ἄγνωστον… Ἕναν δρόμο χαρᾶς, ἀνθρωπιᾶς, ἐντιμότητος, δικαιοσύνης, εἰλικρινείας, ὀμορφιᾶς…
Ἀγνόησε τὴν ἀσχήμια καὶ τὴν ψευτιά… Ἀγνόησε τὴν ἀδικία καὶ τὸν φθόνο…
Ἀγνόησε τὴν ἀνηθικότητα καὶ τὴν ἀπανθρωπιά…

Ἄνοιξε ἕναν δρόμο… Δικό σου…
Χάραξέ τον ἐσὺ πρῶτος καὶ ξεκίνα…
Ξέρεις ποῦ πρέπει νὰ πᾷς… Ξέρεις τὸ γιατί… Ξέρεις καὶ τὸ πότε θὰ φθάσης…
Εἶναι μοναχικὸς δρόμος…
…Ἀλλὰ στὸ πέρας ξέρεις ποιοὺς θὰ συναντήσης….
Γιὰ αὐτό…
…Ξεκίνα…

Ἄνοιξε ἕναν δρόμο ποὺ δὲν φαντάστηκε κάποιος ἄλλος…
Εἶναι ὁ δικός σου αὐτὸς ὁ δρόμος…
Εἶναι δύσκολος, ἀνηφορικός, ἀπάτητος… Θὰ σὲ κουράση…
Θὰ σὲ κομματιάση…Θὰ σὲ πονέση…
Μὰ ξέρεις τὶ σὲ περιμένει στὸ πέρας του κι ἀξίζει τὸν κόπο ἡ διαδρομή…
Γι’ αὐτό…
…Ξεκίνα!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply