Ἀλλάζοντας τὴν γραφὴ τῶν …γεγονότων!

Ἀλλάζοντας τὴν γραφὴ τῶν ...γεγονότων!Μιὰ μυρωδιά, μιὰ εἰκόνα, ἕνα ἄγγιγμα, ἕνα τραγοῦδι, μιὰ γεύση μπορεὶ νὰ μᾶς ταξειδέψῃ μίλια μακρυά, σὲ γεγονότα τοῦ παρελθόντος, νὰ τὰ ἀνασύρῃ στὴν ἐπιφάνεια καὶ νὰ ξαναζήσουμε τὰ ἴδια συναισθήματα, ὅπως τότε, σὰν πάτημα στὸ πλῆκτρό ποὺ βγάζει πάντα τὸν ἴδιο ἦχο.

Ὁ νοῦς, μιὰ ἀχαρτογράφητη περιοχή, στὸ μεγάλο μέρος του, μεγάλος σκηνοθέτης δημιουργὸς τῶν ἀναμνήσεων τῶν ἰδεῶν, τῆς χαρᾶς καὶ τοῦ δράματος, ταξινομεῖ, ἐξηγεῖ, συνθέτει, ἀναλύει, ἀξιολογεῖ, ἀναζητᾶ λύσεις, ἀπελπίζεται, θυμώνει, ἐπαναστατεῖ, παρατηρεῖ ξεχνᾶ.
Δημιουργεῖ ἀντιθέσεις ἀνάμεσα στὴν ἀπεραντοσύνη τοῦ περασμένου ἔρωτα καὶ στην ἀπόλυτη τωρινὴ ἀδιαφορία.
Βάζει τέλος στὸν πόνο, ἀφήνοντας μόνο λίγη μαγικὴ ἀπογοαητευση.
Ἀλλάζει τὴν γραφὴ τῶν γεγονότων καὶ παρασύρει σὰν παλίρροια τὴν ἀπελπισία.

Κι αὐτὸς ὁ ἴδιος, παρόλο ποὺ φαίνεται νὰ ἐξουσιάζῃ, κάνει πολλὲς φορὲς στὴν ἄκρη, γιὰ νὰ ξεπεράσῃ τὸν ἑαυτό του, νὰ τὸν ἀμφισβητήσῃ, καὶ νὰ ἀναζητήσῃ νέους δρόμους καὶ ἄλλες προοπτικές.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 130 times, 1 visits today)
Leave a Reply