Ἀτελείωτες ἐπιθυμίες, ἀλλά…

Ἀτελείωτες ἐπιθυμίες, ἀλλά...Μπορεῖ οἱ ἐπιθυμίες νὰ μὴν ἔχουν τελειωμό, ἐν τούτοις ὅταν κάποιος πραγματοποιῇ τὶς ἀπλὲς καθημερινὲς ἐπιθυμίες του, ἔρχεται ἡ ὥρα νὰ ἐπιθυμήσῃ μιὰ ἀνώτερη ζωή.

Χωρὶς ἐπιθυμίες δὲν θὰ ὑπῆρχε δράση καὶ χωρὶς δράση δὲν θὰ ὑπῆρχε ἀνάπτυξη, γνώση καὶ ἐξέλιξη καὶ ἔτσι θὰ ἤμασταν καταδικασμένοι σὲ μιὰ αἰώνια στειρότητα…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply