Ἐπιστρατεύοντας κάθε προπαγανδιστικὸ μέσον…

Ἐπιστρατεύοντας κάθε προπαγανδιστικὸ μέσον...Ἐπιστρατεύουν κάθε προπαγανδιστικὸ τέχνασμα προκειμένου νὰ μεταβάλλουν τὸ μυαλὸ τοῦ κόσμου σὲ κουβάρι γιὰ νὰ μήν μπορῇ νὰ ἀντιληφθῇ πὼς ὑπάρχει μεθόδευση καὶ συγκεκριμένο σχέδιο κατατρομοκρατήσεως τῆς κοινωνίας, μέσῳ τῶν φρικαλέων πράξεων καὶ κυρίως τῆς ἀναμεταδόσεως σκηνῶν ἀνατριχιαστικῆς βαρβαρότητας.

Ὁ κύριος σκοπὸς τους δὲν εἶναι ὁ σκοτωμός καὶ ἡ ἐξόντωση τοῦ τάχα «ἀντιπάλου», ἀλλὰ ἡ ἐφιαλτική κατατρομοκράτηση αὐτῶν, στοὺς ὁποίους προβάλλουν τὶς σκηνὲς αὐτὲς.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 70 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐπιστρατεύοντας κάθε προπαγανδιστικὸ μέσον…

Leave a Reply