«Μνήσθητι κύριε…»

Τὸ χειρόγραφον τοῦ Ἀγγέλου Σικελιανοῦ.

Τὸ χειρόγραφον τοῦ Ἀγγέλου Σικελιανοῦ.

Μνήσθητι Κύριε: Για τὴν ὥρα που ἡ λεπίδα τοῦ φονιᾶ ἄστραψε

κι΄ ὅλος ὁ θεὸς τῆς Τραγωδίας ἐφάνη.

Μνήσθητι Κύριε: για τὴν ὥρα που ἄξαφνα, κι οἱ ἐννιὰ ἀδελφὲς ἐσκύψαν

να τῆς βάλουνε τῶν αἰώνων τὸ στεφάνι.

Ἄγγελος Σικελιανός

Κηδεία Ἑλένης Παπαδάκη. Διακρίνονται, ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά: Μελίνα Μερκούρη, Ἄννα Καλουτᾶ, Κῶστας Μουσούρης, Ἀνδρέας Φιλιππίδης, Μαρίκα Νέζερ, Μαρίκα Κοτοπούλη, Βασίλης Λογοθετίδης....

Κηδεία Ἑλένης Παπαδάκη.
Διακρίνονται, ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά:
Μελίνα Μερκούρη, Ἄννα Καλουτᾶ, Κῶστας Μουσούρης, Ἀνδρέας Φιλιππίδης, Μαρίκα Νέζερ, Μαρίκα Κοτοπούλη, Βασίλης Λογοθετίδης….

Ἀφιερωμένη γραφή, πλήρης πόνου, στὴν μεγάλη ἀπώλεια, τὴν Ἑλένη Παπαδάκη, (4 Νοεμβρίου 1908-22 Δεκεμβρίου 1944) ἡ ὁποία ἐσφαγιάσθῃ, κυριολεκτικῶς ἀναίτια ἀπὸ τὴν ΟΠΛΑ (τοῦ ΚΚΕ) στὸ σφαγεῖον τῆς ΟΥΛΕΝ, ἀπὸ ἐξαγριωμένους, ἡμιαγρίους, κτηνώδεις «ἀπελευθερωτές»… προγόνους τῶν σημερινῶν μας «σωτήρων».
Τὴν ἀπόφασιν γιὰ τὴν δολοφονία της τὴν ἔλαβε τμῆμα τῆς ἐνώσεως Ἑλλήνων ἠθοποιῶν, ποὺ ὅμως ἐπρόσκειτο στὸ ΚΚΕ.
Αὐτὰ τὰ ἄτομα στὴν συνέχεια, ἄν καὶ στυγνοὶ δολοφόνοι, ἀφ΄ ἑνὸς δὲν ἐδίστασαν νὰ παραυρεθοῦν στὴν κηδεία της, ὡς τεθλιμμένοι συνάδελφοι, ἀφ΄ ἑτέρου δὲν ἐδίστασαν νὰ ἁλώσουν τὸν χῶρο τοῦ θεάτρου, καὶ γενικότερα τῶν τεχνῶν, πρὸ κειμένου νὰ παγιώσουν τὶς συνθῆκες γιὰ νέα ὁλοκαυτώματα.
Δὲν γνωρίζω ποιοὶ εἶναι… Δὲν θέλω νὰ μάθω…
Σκουλήκια γεννήθηκαν… Σκουλήκια, κατὰ πάσαν πιθανότητα, ψόφησαν…

Ἡ κομματιασμένη Παπαδάκη.  ...μὲ τσεκούρι!!!

Ἡ κομματιασμένη Παπαδάκη.
…μὲ τσεκούρι!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὴν Ἑλένη Παπαδάκη ἔσφαξαν, μὲ τσεκούρι, οἱ μέν. Κάποιους ἄλλους, μὲ πριόνι, μὲ φαλτσέτα, μὲ σουγιαδάκι ἔσφαξαν οἱ δέ. Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε γιὰ τὸ τὶ θέλουμε… Θά ἐπιτρέψουμε στούς σφαγεῖς, κάθε χρώματος καί ἰδεολογίας, νά ἐπαναλάβουν τά ὅσα τότε ἔπραξαν ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ;

φωτογραφία

καὶ φωτογραφίες

(Visited 302 times, 2 visits today)
Leave a Reply