Δημοκρατία στὴν Εὐρώπη ὑπάρχει ἔως ἐκεῖ ποὺ …ἀρνεῖσαι τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσιν.

Δημοκρατία στὴν Εὐρώπη ὑπάρχει ἔως ἐκεῖ ποὺ ...ἀρνεῖσαι τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσιν.Γιὰ νὰ μὴν κλαιγόμαστε…
Ὑπάρχουν κάπου πραγματικὰ φτωχοὶ ἄνθρωποι, ποὺ τὸ ἴδιο τους τὸ κράτος τοὺς βομβαρδίζει, γιατὶ δὲν ἤθελαν τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕωση…
«Κράτος» εἶναι ἡ πρῴην χώρα τους, τὴν ὁποία κατέλαβε ἡ Ἀμερική…
Δημοκρατία στὴν Εὐρώπη ὑπάρχει μόνον μέχρι ἐκεῖ ποὺ συμφωνεῖς μὲ τὸ καθεστὼς τῆς Γερμανίας, τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως…
Μετὰ ἀρχίζουν οἱ βόμβες.

Τὸ Ντονμπὰς εἶναι μιὰ ἀκόμη Σερβία, ἕνα ἀκόμη Ἰράκ, μιὰ ἀκόμη Συρία…

Δημήτρης Τουσιάδης

(Visited 84 times, 1 visits today)
One thought on “Δημοκρατία στὴν Εὐρώπη ὑπάρχει ἔως ἐκεῖ ποὺ …ἀρνεῖσαι τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσιν.

Leave a Reply