Ἔλα νὰ τρέχουμε τώρα…

Ἔλα νὰ τρέχουμε τώρα...Βγαίνουμε ἀπὸ τὰς Εὐρώπας…
Ἐντολὴ ἄνωθεν. Πόσο ἄνωθεν; Ἀπὸ …Soros, Rothschild  κι ἐπάνω.
Καὶ δὲν τὰ λέω ἐγὼ αὐτά… Τὰ παπαγαλίζουν τὰ ΜΜΕ τους σὲ ὅλον τὸν πλανήτη. ΜΜΕ ὅμως ποὺ ἀνήκουν, ἤ ποὺ ἐλέγχονται, ἀπὸ …αὐτούς.

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια… ΔΕΝ βγαίνουμε ἀπὸ τὰς Εὐρώπας ἀκριβῶς.
Βγαίνουμε ἀπὸ τὸ εὐρῶ τους. Ἀλλὰ ἄς μὴν χαιρόμαστε, ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ θὰ ἔχουμε ἐμεῖς τὸ ἐκδοτικὸ δικαίωμα τοῦ νομίσματός μας.
Ὅμως ἄς μὴν καταπιασθοῦμε σήμερα μὲ τὰ νομισματικά.
Ἄς παραμείνουμε στὰ τῆς Εὐρώπης.

Μπήκαμε λοιπὸν εἰς τὰς Εὐρώπας ἐπὶ τοῦ βῆτα «ἐθνάρχου». (Ὁ ἄλφα ἦταν ὁ Βενιζέλος…!!!)
Ὁ βῆτας «ἐθνάρχης» ἐξυπηρέτησε, πιστά, τὰ σχέδια τῶν παγκοσμιοποιητῶν γιὰ τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης.
Σχέδια ποὺ συνέταξε ἕνας …«κοντοσυγγενής» μας. Κάποιος ἀπόγονος τῶν δώδεκα βασιλοπαίδων, ποὺ ῥήμαξαν, ἐπὶ Νικηφόρου Φωκᾶ, τὴν Κρήτη. (Φωκᾶς κι αὐτός. Μὴν μᾶς ξεγελᾷ τὸ Καλλέργη. Γλείψιμο στοὺς Ἐνετοὺς ἦταν.)

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Αὐτὸς ὁ Καλλέργης βέβαια ἀκολουθοῦσε πιστὰ τὰ σχέδια τῶν χρηματοδοτῶν-ἐργοδοτῶν του.

Ὁ Θεόδωρος Χὲρτζλ καὶ τὸ Σχέδιον Ἐποικισμοῦ τῶν Ἑβραίων στὴν Κύπρο.

Ὅπου Καλλέργηδες λοιπὸν εἴπαμε…

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι.

Καλὰ παιδιά…
Ἀπὸ …σπίτι!!! Ὅλοι τους!

Τὸ σχέδιον «Ἡνωμένη Εὐρώπη» λοιπὸν «ἔτρεξε», «ἔπαιξαν» μαζύ του ὅλοι οἱ ἀνισόῤῥοποι τοῦ πλανήτου, κέρδισαν πολλὰ καὶ τώρα φθάνουμε στὴν ἐπομένη του φάσιν: τὸ κομμάτιασμα τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, σὲ μικρὰ κρατίδια, τύπου …ΗΠΑ, μὲ στόχο νὰ ἐλέγχονται καλλίτερα. Σὲ αὐτὰ τὰ κρατίδια θὰ «φορεθῆ» πολὺ κάθε τὶ …«ἀμεσοδημοκρατικό»…

Ὁδηγούμαστε σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;

Λοιπόν…
Τὸ ζητούμενον ἔφθασε… Τέλος στὰ ψέμματα.
Ἡ Εὐρώπη ἔπαιξε τὸν ῥόλο της κι αὐτὸς τελείωσε.
Ἔξω ἀπὸ τὰς Εὐρώπας ΔΕΝ θὰ βγοῦμε, ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὴν γνωρίζαμε τὴν «Ἡνωμένη Εὐρώπη» τους καλλίτερα νὰ τὴν ξεχάσουμε.
Ἀφῆστε ποὺ ἔχουν κάνει καὶ τόσα …ἔξοδα γιὰ τὴν πάρτη μας…
Ἀφῆστε ποὺ ἔχουν στείλει ἀκόμη καὶ στρατὸ νὰ προστατεύῃ τὰ σύνορά μας…

Λέτε νά μήν εἶναι κι αὐτά μέσα στό πρόγραμμα;

Φιλονόη

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Ἡ συγκέντρωσις εἶναι ἁπλῶς ΑΝΤΙτΣΥΡΙΖΑ (καὶ πολὺ ΥΠΕΡβόλεμα).
Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι γιὰ νὰ λέμε…
Τώρα λοιπὸν τρέέέέέέέέέέέέχουμεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε………..!!!
Ὄχι διότι θὰ μᾶς πετάξουν ἐκτός, ἀλλὰ διότι πρέπει ΜΟΝΟΙ μας νὰ περάσουμε τὸ σκοινὶ στὸν λαιμό μας!!!

Τὰ περὶ τοῦ …εἴδους τους, μπορεῖτε νὰ τὰ διαπιστώσετε μόνοι σας:

10 Ἰουνίου 1854. Προσκύνημα τῆς χώρας, μὲ ἐμπνευστὴ τὸν Καλλέργη.

10 Ἰουνίου 1854. Χασαποταβέρνα ὁ Παρθενών.

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου.

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (α)

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (β)

φωτογραφία

(Visited 94 times, 1 visits today)
Leave a Reply