Τὸ «Ναί» στὴν Εὐρώπη καὶ τὸ εὐρῶ σημαίνει …βόλεμα ΚΑΙ γιὰ τοὺς …«Ὑπερπατριῶτες»!!!

Τὸ «Ναί» στὴν Εὐρώπη καὶ τὸ εὐρῶ σημαίνει ...βόλεμα ΚΑΙ γιὰ τοὺς ...«Ὑπερπατριῶτες»!!!Μιχαλολιᾶκος: «Δὲν μποροῦμε νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, διότι ἡ Ἑλληνικὴ οἰκονομία ἔχει διαρθρωθεῖ ἐπὶ 33 χρόνια βάσει τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.»

Μὲ ἄλλα λόγια, θέλει νὰ πῇ ὁ κύριος γενικὸς γραμματεύς, πὼς ἡ Ἑλληνικὴ φούσκα-οἰκονομία ἔχει διαρθρωθεῖ μὲ 350 δισεκατομμύρια χρέος, ἐπιδοτήσεις, δανεικά, πακέτα Ντελόρ, πλαστὲς ἰσοτιμίες, μίζες καὶ ῥεμοῦλες.
Ἄρα, δὲν μπορῆ νὰ ἀλλάξῃ αὐτό!


Θὰ παίρνη δάνεια ἐσαεὶ τὸ κράτος, οἱ πελᾶτες καὶ οἱ «κολλητοί» καὶ θὰ τὰ πληρώνουν οἱ ὑπόλοιποι μαλάκες.

Συνεπὼς εὑρὼ γιὰ τοὺς βολεμένους βουλευτᾶδες «πατριῶτες» ποὺ «ἀντιλαμβάνονται» τὴν Ἑλληνικὴ «οἰκονομικὴ διάρθρωση» καὶ σκατά, χαράτσια, ἁπαλλοτριώσεις καὶ τρομοκρατία γιὰ τοὺς ὑπολοίπους.

Εὐθύμης Μαραμῆς

Υ.Γ.Ὁ Μπάμπης Παπαδημητρίου θὰ εἶναι ὑπερήφανος γιὰ τὴν νέα, σοβαρὴ χρυσῆ αὐγή.

(Visited 289 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὸ «Ναί» στὴν Εὐρώπη καὶ τὸ εὐρῶ σημαίνει …βόλεμα ΚΑΙ γιὰ τοὺς …«Ὑπερπατριῶτες»!!!

 1. Δηλαδή ἐσεῖς τό γεγονός πώς στό πρόγραμμα τοῦ Λαϊκοῦ Συνδέσμου ὑπάρχει ἡ μετάβαση σέ ἐθνικό νόμισμα, πρᾶγμα πού καί ὁ Μιχαλολιᾶκος τό λέει στήν παραπάνω συν/ξη, δέν σᾶς λέει τίποτα; Ἄν δέν σᾶς λέει καί δέν τό λαμβάνετε ὑπ’ὅψιν ἀλλά θέλετε νά λέτε τά δικά σας, μᾶλλον κάποιο ἄλλο πρόβλημα ἔχετε…
  Ἄλλωστε τό ἔχετε ἀποδείξει ἀπό αὐτό ἐδῶ τόν διαδικτυακό τόπο πώς ἀντιμετωπίζετε τήν Χρυσῆ Αὐγή …

  • Ἀγαπητὴ …«Ὑπατία».
   Τὸ νὰ μᾶς ΕΝΟΧΛῌ κάθε τι ποὺ ἀφορᾶ στὴν «ἡνωμένη Εὐρώπη», εἶναι μία φυσικὴ ῥοπή, κάθε ἀνθρώπου ποὺ σκέπτεται ΛΟΓΙΚΑ καὶ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ!!!
   Ὁ παραπάνω φίλος γιὰ καιρὸ ἦταν ὑποστηρικτὴς τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος, ἀλλὰ …«τυγχάνει» καὶ γνώστης τῶν οἰκονομικῶν θεμάτων, τὰ ὁποῖα παρακολουθεῖ συστηματικῶς, καθὼς ἐπίσης ΚΑΙ ὅλους ὅσους θέλουν ἤ πολεμοῦν τὸ μόρφωμα τῆς «ἡνωμένης Εὐρώπης» τους.
   Ἡ κωλοτούμπα ἦταν ΠΟΛΥ μεγάλη γιὰ νὰ περάσῃ ἔτσι, ἀσχολίαστη κι ἀπαρατήρητη.

   Ἄς περάσουμε ὅμως στὸ σχόλιό σου.
   Τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ, ἤ ὄχι, πρόγραμμα γιὰ ἐπιστροφὴ σὲ ἐθνικὸ νόμισμα, εἶναι τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν παραδοχὴ τοῦ «συνηθίσαμε εἰς τὰς εὐρώπας».
   Μπορεῖς λοιπὸν νὰ ἐλπίζῃς ὅ,τι θέλεις ἀλλὰ πρόσεχε, διότι κοντοζυγώνει ΚΙ ἐκείνη ἡ στιγμὴ τῆς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ συνειδητοποιήσεως.
   Εὕχομαι κι ἐλπίζω νὰ ἔχῃς, ἔως τότε, ἀρκετὰ στοιχεῖα, γιὰ νὰ μπορέσῃς νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν …ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ!!!

   Τέλος…
   Ἀλήθεια, γιατί ΔΕΝ ἔχουν παραιτηθεῖ, γιὰ νὰ ὁδηγήσουν σὲ ἐκλογὲς τὴν χώρα, κάθε φορά πού κάποιο μνημόνιον ἦταν νά ψηφισθῇ; ΔΕΝ γνωρίζουν τόν ἐκλογικό νόμο; Λές;
   Αὐτὸ ἀπὸ μόνο του συνιστᾶ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ!!!
   Ἐὰν συνυπολογίσω καὶ τὸ γεγονὸς τοῦ ὅτι ὁ Σαῤῥῆς τοὺς ἔχει στείλει, καθὼς ἐπίσης καὶ σὲ ΟΛΑ τὰ κόμματα τοῦ κΥνοβουλίου ΤΟΥΣ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἔγγραφα ποὺ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ πὼς ἐκεῖ μέσα στήθηκε μία κακοσκηνοθετημένη παράστασις, γιὰ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν, ὡς λαό, τότε ΚΑΙ αὐτοί, ὅπως καὶ οἱ λοιποί δὲν πηγαίνουν ἁπλῶς γιὰ κρέμασμα, ἀλλὰ γιὰ κάτι πολὺ χειρότερο.

   Ἐλπίζω κι εὔχομαι νὰ εἴμαστε ἐδῶ, τότε, ποὺ θὰ ΑΠΟΔΕΙΧΘῌ ὁ ἰσχυρισμός μου, καὶ νὰ τὰ ξαναποῦμε, μὲ ἄλλην διάθεσιν.
   Ἔως τότε ὅμως ἐγὼ γιὰ ἐσέναν εἶμαι ὁ προδότης κι ἐσὺ γιὰ ἐμέναν πλανεμένος.

Leave a Reply