Οἱ προβιβασθέντες…

Ἀντωνακόπουλος…

Οἱ προβιβασθέντες...1

Τζογάνης…

Οἱ προβιβασθέντες...2

Ὁ ἕνας βάρεσε μὲ τὰ πυροβόλα του ἀπὸ τὸν Βόσπορο τὰ …ἀποβατικά!!!
Ὁ ἄλλος ἀπογειώθηκε γιὰ νὰ λάβῃ μέρος στὴν Ἀποστολὴ «Νίκη»…

Καὶ οἱ δύο ἔφθασαν Α/ΓΕΕΘΑ.
Τυχαῖο;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Σημείωσις

Ὁ Τζογάνης ἦταν στὴν παραλιακὴ διάβαση τοῦ Ἁγίου Παύλου τὴν ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς, μὲ τὴν ὑπόλοιπη μονάδα.
Ὁ Ἀντωνακόπουλος μὲ μία πυροβολαρχία ἦταν στὸν Βόσπορο. Διοικητὴς ἦταν ὁ ΑΝΧΗΣ ΠΒ Φωκᾶς Ἀναγνωστόπουλος.

Καὶ οἱ δύο, ἐπὶ Σημίτῃ, ἔγιναν Α/ΓΕΕΘΑ.

 

(Visited 138 times, 1 visits today)
Leave a Reply