Μοσχοβισί, Στουρνάρας καὶ Λεβέντης μὲ ἴδια …κοψίματα!!!

Μᾶς λέει ὁ στουρνάρας, πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων (29 Νοεμβρίου 2015) πὼς πρέπει νὰ συνεργασθοῦν ἄμεσα ὅλα τὰ κουδουνισμένα τῆς βο(υ)λῆς τους καὶ νὰ περάσουν ὅλα τὰ μέτρα.
(Μὲ ἕναν νόμο καὶ ἕνα ἄρθρον φαντάζομαι!!!)
Κι ὅλα αὐτὰ διότι πρέπει νὰ …διασωθοῦν οἱ τράπεζες!!!
Κι ἄς θυσιασθοῦν δέκα ἑκατομμύρια πολίτες γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ τραπεζίτες καὶ τὰ τσιράκια τους…
Μαζὺ κι ὁ στουρνάρας…

Μοσχοβισί,  Στουρνάρας καὶ Λεβέντης μὲ ἴδια ...κοψίματα!!!1

πηγὴ

Τὶς ἴδιες ἡμέρες (24 Νοεμβρίου 2015) ὁ …«περιούσιος» μοσκοβισὶ ἐπίσης βιάζεται καὶ κόβεται καὶ τσακίζεται καὶ πιέζει καὶ προειδοποιεῖ καὶ ἀπειλεῖ…

Μοσχοβισί,  Στουρνάρας καὶ Λεβέντης μὲ ἴδια ...κοψίματα!!!4

Ἑτοιμάζονται νὰ μᾶς …«σώσουν» μὲ νέα, ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ δάνεια!!!

Γιὰ νὰ …«σωθοῦμε» λέει…

Ὄχι, ὄχι…
Δὲν …ἁμαρτάνει γιὰ νὰ σωθοῦμε ἐμεῖς…
Γιὰ τὴν φουκαριάρα τὴν τράπεζα καὶ γιὰ τὰ σόγια του καὶ τὰ ἀφεντικά του…!!!

Μοσχοβισί,  Στουρνάρας καὶ Λεβέντης μὲ ἴδια ...κοψίματα!!!3

πηγὴ

Μοσχοβισί,  Στουρνάρας καὶ Λεβέντης μὲ ἴδια ...κοψίματα!!!2

πηγὴ

Ὁ …«τρελλὸς τοῦ χωριοῦ» λεβέντης ἔσπευσε ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὶς παραπάνω δηλώσεις (1η Δεκεμβρίου 2015), νὰ μᾶς προτείνῃ τραπεζίτη γιὰ πρωθυπουργό!!!
Γιατί;
Μά, φαντάζομαι, γιὰ νὰ ἐπιταχυνθοῦν οἱ διαδικασίες καὶ νὰ …ἀποσωθοῦν οἱ τράπεζες καὶ νὰ ἀποτελειώνουν ἐμᾶς, τοὺς χαχόλους!!!

Μοσχοβισί,  Στουρνάρας καὶ Λεβέντης μὲ ἴδια ...κοψίματα!!!5

Ἀκόμη ἕναν τοκογλύφο (γιὰ πρωθυπουργό) μᾶς προτείνει ὁ Λεβέντης!!!

Μοσχοβισί,  Στουρνάρας καὶ Λεβέντης μὲ ἴδια ...κοψίματα!!!6

Λεβέντης καί Cohn-Benditt ἔχουν ἴδιες ἀνησυχίες;

Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς εἶναι πανέτοιμος ὁ ἐν λόγῳ κουδουνισμένος νὰ μᾶς …κυβερνήσῃ, εὔκολα συνειδητοποιοῦμε πὼς αὐτὴ ἡ συμμορία τῶν 300, μαζὺ μὲ τοὺς πέριξ αὐτῆς καλοπληρωμένους καὶ καλοεκπαιδευμένους ὑποτακτικούς της, ὁλοκληρώνουν ἐπὶ τέλους τὸ σχέδιον ὑποταγῆς μας.
Διότι τὸ πρόβλημα οὐδέποτε ἦσαν τὰ οἰκονομικά, ἐφ΄ ὅσον ὅλα εἶναι καὶ πλαστὰ καὶ παράνομα καὶ μὴ ἀμφισβητήσιμα ἀπὸ ὅλους τους.
Τὸ πρόβλημα ἦταν τὸ Σύνταγμα, οἱ νόμοι τοῦ κράτους καὶ τὸ πῶς μὲ αὐτοὺς τοὺς νόμους θὰ μᾶς ἁλυσοδέσουν γιὰ μερικὲς ἀκόμη χιλιετίες.

Φιλονόη

Σημείωσις

Γιατί τόσοι πρόθυμοι;
Ἴσως γιατὶ ἐλπίζουν πὼς οἰ ἴδιοι θὰ σωθοῦν.
Δυστυχῶς ἡ ἱστορία δὲν διδάσκει ἐμᾶς ἀλλὰ δὲν διδάσκει κι αὐτούς…

(Visited 124 times, 1 visits today)
Leave a Reply