Χαρίζοντας τὴν χώρα γιὰ …ψίχουλα!!!

Ἡ «σκιερὴ πλευρά» τῆς προδοσίας μὲ τὴν CETA:

Ὅταν κάποιοι δίνουν τὴν χώρα μας γιὰ ψίχουλα…

Γιατὶ κάποιοι ἔχουν στὸ αἷμα τους τὴν Ἐθνικὴ Προδοσία!!!

(Καὶ ἂν ἔχετε ὑπομονὴ καὶ διαβάσετε, μέχρι τὸ τέλος, ἔχει κι ἕνα τρελλὸ «ἐνδό-συριζαίϊκο ντεσοῦ», γιὰ γέλια καὶγιὰ κλάμματα…)

Ἀκόμη μία (καὶ οὐσιαστικοτέρα) ἀνάρτησις, σὲ μίαν ἑβδομάδα γιὰ τὴν συμφωνία διακρατικοῦ ἐμπορίου ἀνάμεσα στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη καὶ τὸν Καναδᾶ, μὲ μερικὰ νέα σημαντικὰ στοιχεῖα καὶ ὑπενθύμιση κάποιων παλαιῶν.

Κι ἂς ἀρχίσουμε μὲ τὴν…μεγάλη «ὠφέλεια» (τοῦ κώλου, δηλαδή…) ποὺ θὰ ἔχουμε ἀπὸ τὴν διακρατικὴ αὐτὴν συμφωνία.

Δανείζομαι τὰ λόγια τοῦ ἰδίου τοῦ Γιωργίου Κύρτσου, ἑνὸς ΝεοΔημοκράτου εὐρωβουλευτοῦ, ποὺ ἐψήφισε ναὶ στὴν CETA…

(Εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ ᾡμολόγησε, κάποτε: «Ἀφοῦ δὲν πήγαιναν καλὰ οἱ δουλειές μου, μὲ τὴν ἐφημερίδα, εἶπα στὸ κόμμα νὰ μὲ κάνουν εὐρωβουλευτή»! Ἔτσι ,γιὰ νὰ ἔχουμε καὶ μίαν εἰκόνα τοῦ μὲ πόση ὑπευθυνότητα ἡ ΝΔ μεταφράζει τὴν εὐρω-ψῆφο σας, γαλάζιοι μου ἀγαπημένοι,  σὲ Ζαγοράκηδες, Κύρτσους καὶ λοιπούς… )

Λέει λοιπὸν ὁ Γιῶργος Κῦρτσος στὴν ἐπίσημο δήλωσή του, μετὰ τὸ «ναί».

«…Τὸ διμερὲς ἐμπόριο τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸν Καναδᾶ ὑπολογίζεται σὲ 228 ἑκατομμύρια εὐρῶ, μὲ τὶς ἑλληνικὲς ἐξαγωγὲς νὰ φθάνουν τὰ 142 ἑκατομμύρια εὐρῶ. Μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς CETA θὰ καταργηθοῦν σχεδὸν ὅλοι οἱ δασμοὶ ποὺ ἀφοροῦν στὶς ἑλληνικὲς ἐξαγωγές. »

(Σ.Σ: Πές, μαναράκι μου, ὅτι θὰ καταργηθοῦν καὶ οἱ ἰσόποσες καναδέζικες…)

«…Γιὰ παράδειγμα, οἱ ἐξαγωγὲς χημικῶν καὶ πλαστικῶν, ὕψους 17 ἑκατομμυρίων εὐρῶ, θὰ ἁπαλλαγοῦν ἀπὸ δασμοὺς 6,5%, ὅπως καὶ οἱ ἐξαγωγὲς ἐργαλείων, ἐργαλειομηχανῶν, οἱ ὁποῖες σὲ ἐτήσια βάση φθάνουν στὰ δέκα ἑκατομμύρια εὐρῶ.
Κερδισμένες θὰ βγοῦν καὶ οἱ ἀγροτικὲς ἐξαγωγές, ὅπως οἱ ἐξαγωγὲς τροφίμων, ποὺ ἔφθασαν τὰ 55 ἑκατομμύρια εὐρῶ τὸ 2015. Οἱ ἐλιὲς θὰ ἁπαλλαγοῦν ἀπὸ δασμοὺς τῆς τάξεως τοῦ 8%, τὰ ἑλληνικὰ κρασιὰ ἀπὸ δασμοὺς 4,68 σὲντς ἀνὰ λίτρο καὶ τὰ ῥοδάκινα, φρέσκα ἢ κονσερβοποιημένα, ἀπὸ δασμοὺς 8%….»

Τί μᾶς λέει, ἐδῶ;
Μᾶς λέει, κατ ἀρχήν, ὅτι μετὰ τὴν CETA, τὰ βιομηχανικὰ προϊόντα ποὺ ἐξάγουμε στὸν Καναδὰ (17+10=27 ἑκατομμύρια τὸν χρόνο) θὰ γλυτώσουν ἐπιβαρύνσεις τῆς τάξεως τοῦ  …τρομακτικοῦ πόσου τοῦ 1,5 ἑκατομμυρίου εὐρῶ τὸν χρόνο! Κι αὐτὸς εἶναι σοβαρὸς λόγος νὰ δέσουμε τὴν χώρα χειροπόδαρα…
(Τὸ ὁποῖον ποσὸν θὰ τὸ ἀπωλέσουμε, ὡς κράτος, ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη ἀδασμολόγητη εἰσαγωγὴ πολλαπλασίων ἀντιστοίχων καναδικῶν προϊόντων….Ἔτσι γιὰ νὰ μὴ παραμυθιαζόμαστε).

Μᾶς λέει, ἐπίσης, ὅτι θὰ φθηνύνουν οἱ…ἐλιὲς Καλαμάτας κατὰ 8%…
Λὲς καὶ οἱ Ἕλληνες τοῦ Καναδᾶ, περίμεναν νὰ φθηνύνουν κατὰ 8% γιὰ νὰ διαλέξουν τὶς Καλαματιανὲς ἀπὸ αὐτὲς τῆς Τυνησίας. (Οἱ Ἰσπανικὲς κι οἱ Ἰταλικὲς θὰ φθηνύνουν τὸ ἴδιο. Ἄρα δὲν ὑπάρχει ἀνταγωνιστικὸ πλεονέκτημα ἀπὸ πλευρᾶς τιμῆς).

Πετάει, κάπου ἀλλοῦ, καὶ τὸ (μπουφονικό) πυροτέχνημα, ὅτι ἡ Καναδικὴ κυβέρνησις κάθε χρόνο ξοδεύει κάποες ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια σὲ δημόσια ἔργα – ἄρα δὲν ἀποκλείεται, κάποτε, νὰ ἐπωφεληθοῦμε κι ἐκεῖ, μέσῳ CETA. Κι ἀρχισα νὰ φαντάζομαι τὸν Μπόμπολα καὶ τὸν Καλογρίτσα, σὲ ἕνα παράλληλο σύμπαν, νὰ σπᾶν πάγους στὸν καναδεζικὸ βορρᾶ γιὰ ἔργα ὁδοποιΐας κι ἔνοιωσα ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια…

Φυσικά, δὲν χάνει τὴν εὐκαιρία νὰ ῥίξῃ τὴν «ῥουφιανιά» του καὶ νὰ καρφώσῃ τὸν Τσίπρα ὅτι ἦταν κι αὐτὸς «μιλημένος» στὰ κολπάκια τῆς συμφωνίας μὲ τοὺς (ὑποτιθεμένους) Καναδούς:

Διαβάζουμε – κι ἐδῶ γελᾶμε, ἀφοῦ πρώτα μᾶς σηκωθοῦν οἱ τρίχες:

«…..«Ἐντύπωση μοῦ προκάλεσε καὶ ἡ ἀσυνέπεια τῶν εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ὁποῖοι στὴν κρίσιμη ψηφοφορία ἄδειασαν τὴν ἴδια τὴν κυβέρνηση καὶ κατεψήφισαν τὴν συμφωνία CETA. Στὴν σύσκεψη ποὺ εἶχε προηγηθῆ στὶς 9 Φεβρουαρίου, στὰ γραφεῖα τῆς μονίμου ἀντιπροσωπείας τῆς Ἑλλάδος στὴν Ε.Ε. στὶς Βρυξέλλες ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς κ. Κατρούγκαλος ἐπιχειρηματολόγησε ὑπὲρ τῆς ἐγκρίσεως τῆς συμφωνίας CETA καὶ δημιουργήθηκε ἡ ἐντύπωσις ὅτι οἱ εὐρωβουλευτὲς τῆς ΝΔ καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θὰ στήριζαν τὴν κυβερνητικὴ πολιτικὴ μὲ τὴν λογικὴ τῆς προσπίσεως τῶν καλῶς ἐννοουμένων ἐθνικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν μας συμφερόντων.

Εἴδα, λοιπόν, στὴν διάρκεια τῆς ψηφοφορίας στὴν Ὁλομέλεια στὸ Στρασβοῦργο τὸν κ. Παπαδημούλη καὶ τὸν κ. Κούλογλου νὰ κρατοῦν ἀφίσσες ποὺ ζητοῦσαν ἀπὸ τοὺς εὐρωβουλευτὲς νὰ καταψηφίσουν τὴν CETA. Ὁ διαρκὴς πολιτικὸς διχασμὸς «ἄλλα μέσα, ἄλλα ἔξω, ἄλλα στὴν κυβέρνηση, ἄλλα στὸ κόμμα» εἶναι βέβαια χαρακτηριστικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἐξηγεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν διάψευση τῶν προσδοκιῶν ποὺ εἶχε δημιουργήση….»

(Ἀδερφὲς καὶ παλληκάρια, ἔγιναν μαλλιὰ κουβάρια… Φυσικὰ προσυνεννοημένο, φθηνιάρικο συριζαίϊκο θεατράκι ἦταν αὐτό… Στὴν ἑλληνικὴ βουλὴ ὁ Σύριζα θὰ ψηφήση CETA «στὰ τέσσερα», ἂν ἐξακολουθῇ νὰ εἶναι κυβέρνησις…)

………………………………………………………………………….

Πᾶμε τώρα νὰ θυμήσουμε τὶ εἶναι ἡ CETA.

 1. Εἶναι μία συμφωνία ἀνάμεσα στὸν Καναδᾶ (ἀλλὰ δὲν πρόκειται γιὰ «Καναδά», ὅπως θὰ δοῦμε στὴν συνέχεια) καὶ τὸ σκοτεινὸ Διευθυντήριο τῶν Βρυξελλῶν ἡ ὁποία δεσμεύει ὅλα  τὰ κράτη τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης.
 2. Τὸ κείμενο τῆς συμφωνίας CETA διεμορφώθη στὰ μουλωχτὰ καὶ ἀπηγορεύθη νὰ τεθῇ ὑπὸ τὴν κρίση διεθνοῦς δικαστηρίου, ὅσον ἀφορᾶ στὴν νομικὴ του ὑπόσταση. (Κερασμένο, αὐτό, στὰ ὑπερήφανα «δημοκρατικά» εὐρωλιγούρια – κι ἂς τοὺς συμπαθῶ…)
 3. Βασικὸ στοιχεῖο τῆς CETA εἶναι ὅτι ὁποιαδήποτε διαφορὰ μεταξὺ ἑνὸς κράτους καὶ ἐνὸς «Καναδοῦ»  ἐπιχειρηματία θὰ ἐκδικάζεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἑταιρεία διεθνῶς πιστοποιημένων (ἄρα καὶ «πιθανῶς μιλημένων» -πρὸ κειμένου νὰ πάρουν τὴν πιστοποίηση) δικηγόρων καὶ ὄχι ἀπὸ δικαστήρια!
  (Ἡ δημοκρατία στὸ ἀπόγειό της!!!)
 4. Βασικὴ αἰτία προσφυγῆς «καναδικῆς» ἑταιρείας κατὰ ἑνὸς κράτους, σύμφωνα μὲ τὶς προδιαγραφὲς τῆς CETA, εἶναι ὁ «περιορισμὸς κερδῶν ἐξ αἰτιας περιβαλλοντικῶν ἀξιώσεων»…
  Τὸ πιάσατε, μαναράκια μου; Ἢ νά τό ξαναπῶ;
 5. Δὲν ὑπάρχουν «Καναδεζικές» ἐταιρεῖες πίσω ἀπὸ τὴν CETA!!! Ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία ἐστήθη ἀπὸ κάποιες παγκόσμιες πολυεθνικὲς (ποὺ ἀνήκουν στὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια γνωστὰ πρόσωπα) καὶ οἱ ὁποῖες ἵδρυσαν εἰκονικὲς θυγατρικὲς στὸν Καναδὰ ὥστε νὰ στήσουν αὐτὴ τὴν ἱστορία μὲ τὴν CETA, ἀνεξάρτητα ἀπό τις κυβερνήσεις τῶν ΗΠΑ. Καὶ τὸ σχέδιο αὐτό, στὶς δύο ὄχθες τοῦ Ἀτλαντικοῦ, μαγειρευόταν ἐδῶ καὶ δεκαετίες, στὰ πλαίσια τῆς ἐδραιώσεως τῆς Νέας Τάξεως μέσῳ τῶν ἀθῴων ὄρων «Παγκοσμιοποίησις» καὶ «Ἐλεύθερο Ἐμπόριο»…
 6. Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς «θυγατρικές», μὲ ἕδρα τὸν Καναδά, εἶναι ἡ Eldorado Gold…Θυγατρικὴ ἀρχικά, τῶν Goldman Sachs καὶ JP Morgan (δὲν τὸ λέω μόνον ἐγὼ -κι ὁ Παπαχελᾶς de Bildeberg, τὸ ἐδήλωσε, δημοσίως, πρὶν 7 χρόνια).
  Καὶ ἡ ὁποία Eldorado Gold, στὴν πορεία, περιῆλθε σὲ ἄλλες ἐταιρεῖες καὶ funds τῶν ἰδίων ἰδιοκτητῶν, ἴσως καὶ γιὰ νὰ μπερδευθοῦν τὰ ἴχνη τῆς ἰδιοκτησίας της.
 7. Μὲ βάση τὴν CETA, ἡ Ἑλληνικὸς Χρυσὸς (ὡς τμῆμα τῆς Eldorado Gold) θὰ μπορὴ, πλέον, νὰ «γαμῇ καὶ νὰ δέρνῃ» στὶς Σκουριὲς (ἀλλὰ καὶ τὴν Θρᾴκη,προσεχῶς – μιᾶς καὶ ὅλη ἡ Ἑλλὰς θὰ σκαφθῆ πατόκορφα μέχρι νὰ τῆς τὰ πάρουν ὅλα καὶ νὰ φύγουν) χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ τὴν ἀνακόψουν οἱ ὁποῖες πιθανὲς περιβαλλοντικὲς ἀντιδράσεις, ἐὰν αὐτὸ μειώνῃ τὰ κέρδη της …Περίπτωση (4), ποὺ ἀνέφερα… Ἄρα, πιθανοότατα, δὲ θὰ μπορῆ να ἀνακληθῇ ἡ συμφωνία μαζύ της (ἀπὸ μία ὑποθετικὰ μὴ -δοσιλογικὴ κυβέρνηση) ἂν ἡ τεχνολογία flash smelting (πού, μέχρι στιγμῆς, ἀπεδείχθη «μούφα») ἀντικατασταθῇ ἀπὸ κάποιαν ἄλλην,  ἀκόμη πιὸ ἐπαχθὴῇ γιὰ τὸ περιβάλλον…
 8. Καταλαβαίνετε τώρα, ἀγαπητὲς καὶ ἀγαπητοί, τὴν κωλοπηλάλα τῶν «σχετιζομένων» συμπατριωτῶν μας, (ἐντὸς κι ἐκτὸς Ἑλλάδος) νὰ ψηφισθῇ ἡ CETA; Κι ὅταν θὰ τὴν ψηφίζη καὶ ὁ Τσίπρας, μὴν τὸν πιστέψετε ἐὰν σᾶς πῇ: «Τὸ ἔκανα γιὰ νὰ πέσῃ ἡ τιμὴ τῆς καλαματιανῆς ἐλιᾶς ἀπὸ τὰ 10 δολλάρια Καναδᾶ (ὑποθετικὴ τιμή) στὰ 9,3»…

Πολλὲς καλημέρες!

Διονύσιος Χοϊδᾶς
19 Φεβρουαρίου 2017

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ φίλοι

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Χαρίζοντας τὴν χώρα γιὰ …ψίχουλα!!!

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *