Ῥεβανσισμὸς τοῦ ΚΚΕ, ποὺ καλὰ κρατεῖ

Ὁ Ῥεβανσισμὸς τοῦ ΚΚΕ καλὰ κρατεῖ!

Κυκλοφορεῖ ντοκυμαντὲρ 45 λεπτῶν μὲ τίτλο: «Τί κι ἂν ἔπεσε ὁ Γράμμος, ἐμεῖς θὰ νικήσουμε».

Γιὰ καλή μου τύχη δὲν μπορῶ νὰ τὸ δῶ.
Τὸ μοναδικὸ σχόλιο, ποὺ ἀρκεῖ νὰ κάνω, εἶναι ὅτι οἱ δημιουργοί του, στὰ 68 χρόνια ποὺ ἐμεσολάβησαν, οὐδέλως ἐμετανόησαν γιὰ κάτι. Δὲν ἀντελήφθησαν τὸ κακὸ ποὺ ἔκαναν, ὄχι μόνον σὲ ὁλόκληρο τὸ Ἔθονος, ἀλλὰ καὶ στοὺς δικούς τους ὁπαδοὺς καί, συνεχίζουν νὰ ὁδηγοῦν μίαν μερίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ σὲ λάθος, ῥεβανιστικὸ δρόμο.

Αὐτὸ ἀκριβῶς δείχνει ὄχι μόνος του ὁ τίτλος τοῦ ντοκυμαντέρ, ἀλλὰ καὶ οἱ πιὸ κάτω ἐκφράσεις, ἀπὸ τὸν τότε καὶ τὸν νῦν ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ΚΚΕ.

  • Ζαχαριάδης:
    «Εἴχαμε ὅλην τὴν Ἑλλάδα στὰ χέρια μας καὶ μᾶς τὴν πῆρε ὁ ἐχθρός. Ὅλον τὸν λαὸ μαζύ μας. Παρεδόσαμε τὰ ὅπλα. Τὰ παραδόσαμε. Ὑπάρχει μεγαλύτερο αἶσχος γιά ἕνα ἐπαναστατικό κόμμα; Δὲν ὑπάρχει».
  • Δημήτρης Κουτσούμπας:
    «Ὁρκιζόμαστε στὴν μνήμη τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἡρώων τοῦ λαοῦ μας ὅτι θὰ συνεχίσουμε στὴν ἴδια ταξικὴ γραμμὴ πάλης».

 

(στὶς φωτογραφίες ὁ Ζαχαριάδης καὶ τὰ «γραφεῖα» τοῦ στὴν «Ἐλευθέρα Ἑλλάδα»!)

Παρακαλῶ πολύ, ὄχι ἀπρεπῆ σχόλια.
Θὰ διαγράφονται μαζὺ μὲ τοὺς σχολιαστές.

Μπουγᾶς Ἰωάννης

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply