Γλῶττα λανθάνουσα πατριδοκαπήλους ἀποκαλύπτει!!!

Εἶναι χρόνια τώρα ποὺ ἄκουσα τὸν πσῶῤῥα νὰ φωνάζῃ περὶ τῶν ἐξόδων ποὺ ἔκανε, πρὸ κειμένου νὰ …«πείσῃ» τὶς (φερόμενες ὡς) ἑλληνικὲς κυβερνήσεις νὰ ἀποδεχθοῦν τὰ χρήματα ποὺ τοὺς προσέφερε…

(Δὲν ἐξετάζουμε σήμερα τὸ ἐὰν αὐτὰ τὰ χρήματα ἦσαν …κουκουρούκου. Οὔτε ἐξετάζουμε ἐὰν τὸ «χρέος» εἶναι πλαστό. Οὔτε ἐξετάζουμε τὸ ἐὰν ὁ πσῶῤῥας τὸ νομιμοποιοῦσε ἐμμέσως πλὴν σαφῶς…!!!)

Μετὰ τὶς τελευταίες ἐξελίξεις, θεωρητικῶς, ξεφορτωθήκαμε τὸν πσῶῤῥα καὶ τὶς παπαρολογίες του. Θεωρητικῶς.
Ἔλα μου ὅμως ποὺ ἦταν μεγάλη ἡ ἐπιχείρησις, πολλὰ τὰ ἔσοδα, ἀκόμη περισσότεροι οἱ ἐμπλεκόμενοι καὶ τελικῶς συχνὰ πυκνὰ ἐμφανίζεται ὁ πατριδοκάπηλος γιὰ νὰ …ξεφορτωθῇ κάποιους ἀπὸ τοὺς πρώην συνεργάτες του, ποὺ εἶδαν φῶς καὶ μπῆκαν, ἐπιχειρώντας νὰ τοῦ ἁρπάξουν τὸ μαγαζάκι. Ἐμεῖς γελᾶμε, ἀλλὰ κάποιοι ἄλλοι ὀνειρεύονται… Κι ὅσο αὐτοὶ ὀνειρεύονται, τόσο θὰ ἐμφανίζονται πατριδοκάπηλοι γιὰ νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν ἐγχώριο βλακεία καὶ τοὺς ἀπελπισμένους συμπατριῶτες μας.

Ἔτσι, ἀκόμη κι ἀπὸ τὸ ἀμέρικα, ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται νέου εἴδους πατριδοκάπηλοι.
Γιὰ νὰ λέω τὴν ἀλήθεια οὐδεμίαν διάθεσιν εἶχα νὰ καταπιασθῶ μαζύ τους, πέραν τοῦ νὰ μάθω περὶ τίνος πρόκειται.
Λεπτομέρειες γιὰ τὸ εἶδος τους καὶ τὸ …«ἦθος» τους μᾶς κατέθεσαν οἱ Ῥῆνος – Γιαλτουρίδης προσφάτως, στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Ἀγγελάτου:

…ἀλλὰ καὶ πολλὰ μηνύματα, ποὺ ἀποδεικνύουν πὼς ὁ ἐν λόγῳ λεβεντοπατριδοκάπηλος, ποὺ ὑβρίζει κάθε ἕναν ποὺ ἀντιτάσσει λόγο μὲ ἐπιχειρήματα, δὲν διαφέρει σὲ κάτι ἀπὸ πολλὰ ἄλλα …φιντάνια. Τὰ ἀποδεικτικὰ τοῦ εἴδους του, τοῦ ἤθους του καὶ τοῦ φυλακοβίου παρελθόντος του, μαζὺ μὲ τὶς ὅποιες ψυχοπάθειές του, τὰ παρουσιάζει ὁ Γιῶργος Γιαλτουρίδης μέσα ἀπὸ μίαν σειρὰ ἐγγράφων.

Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε ὅμως καὶ μὲ αὐτὰ τὰ ἔγγραφα σήμερα, διότι τὰ θεωρῶ ἐπουσιώδη, ἐφ΄ ὅσον δὲν θὰ μποροῦσε νὰ διαφέρῃ ὁ μουσιοῦ κωνσταντακᾶκος σὲ κάτι ἀπὸ τοὺς κάθε λογῆς «ἐθνοσωτῆρες».
Θὰ ἀσχοληθῶ ὅμως μὲ μίαν ἀποστροφὴ τοῦ γραπτοῦ του λόγου, ποὺ ἀποδεικνύει περίτρανα πὼς ἐπίσης πατριδοκάπηλος εἶναι κι αὐτός…

πηγὴ

Πρῶτα ἀναφέρεται στὴν προσωπική του οἰκονομικὴ ζημία (καὶ τοῦ πσῶῤῥα φυσικά) καὶ δευτερευόντως στὴν ζημία τῆς χώρας. Καὶ μόνον αὐτὴ ἡ …λανθάνουσα τοποθέτησις ἀρκεῖ, γιὰ ὅσους ἀκόμη διαθέτουν ἐλάχιστο βαθμὸ ἀντιληπτικότητος, νὰ δοῦν πράγματι τὸ ποιὸς εἶναι ποιός.

Κατὰ τὰ ἄλλα ἀκόμη θέλουμε νὰ …σωθοῦμε!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὅλη ἡ σειρὰ τῶν ἐγγράφων ποὺ ἀποκαλύπτει τὸ εἶδος τοῦ ἐν λόγῳ πατριδοκαπήλου εἶναι στὰ χέρια μου, διὰ χειρὸς Γεωργίου Γιαλτουρίδη. Ὅποιος ἐνδιαφέρεται ἐδῶ εἴμαστε.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *