Βαθὺς ὕπνος στὴν Ἀθῆνα ἐνᾦ ἡ Θρᾴκη κινδυνεύει

Ἐνᾦ ἡ ἡ Ἀθῆνα κοιμᾶται βαθειά, ἡ Θράκη κινδυνεύει ὅλο καὶ περισσότερο…

Προκλητική, ἀκατανόητος καὶ ἀψυχολόγητος ἡ ἀπόφασις τῆς κυβερνήσεως νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν ἐπίσκεψη-περιοδεία τοῦ Ἐρντογᾶν στάν Θρᾴκη.

Ἐπέτρεψαν στὸν Τοῦρκο πρόεδρο, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπιβάλη ἔνα στυγνὸ καὶ καταπιεστικὸ καθεστὼς στὴν χώρα του, τὸ ὁποῖο τὸν ἔχει ὁδηγήση σὲ ἀπομόνωση, νὰ παίξῃ τώρα, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πολιτικὰ παιχνίδια στὴν πλάτη τῶν κατοίκων τῆς Θρᾴκης.

Μία εὐθεία ἀνάμειξις δηλαδὴ τῆς Τουρκίας στὰ ἐσωτερικά μας θέματα, ὅπου ἦταν βέβαιον πὼς θὰ μιλοῦσε καὶ πάλι γιὰ «τουρκικὲς μειονότητες», θὰ προέβαλε ἑαυτὸν σὰν «ἐγγυητή» τῶν δικαιωμάτων τῆς μειονότητος, τοῦ τουρκικοῦ προξενείου, τῶν ψευδομουφτήδων καὶ τῶν διαφόρων «τουρκικῶν» συλλόγων καὶ θὰ διεκήρυττε, γιὰ ἄλλην μίαν φορά, πὼς οἱ «ἀπαιτήσεις τῶν Τούρκων φθάνουν μέχρι τὴν Θεσσαλονίκη». Κι ὅλα αὐτὰ φυσικὰ ἐνᾦ παράλληλα θὰ φανάτιζε, ἀκόμη περισσότερο, ὄχι μόνον τὰ ἀκραῖα μειονοτικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ ἐκείνα τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, θέτοντας σὲ κίνδυνο τὴν ὁμαλὴ καὶ εἰρηνικὴ συνύπαρξη τῶν κατοίκων τῆς Θρᾴκης.

Καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ ὑπεύθυνος εἶναι ἡ ἑλληνικὴ καὶ μόνον κυβέρνησις!

Ἂς βάλῃ ὁ Θεὸς τὸ χέρι του!

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *