Θερμὰ συγχαρητήρια λοιπόν…

«Συγχαρητήρια στὴν Εὐρώπη, Συγχαρητήρια στὶς ΗΠΑ, Συγχαρητήρια στὴν Ῥωσσία, Συγχαρητήρια σὲ ὁλόκληρο τὴν διεθνὴ κοινότητα. Τὸ κέντρο τῆς πόλεως Afrin εὑρίσκεται τώρα στὰ χέρια τῶν ἀγρίων τζιχὰντ μὲ τὴν ἡγεσία τῆς Τουρκίας.

Μία κοσμική, προοδευτικὴ περιοχή, μὲ διαφορετικὲς θρησκεῖες καὶ ἐθνοτικὲς ὁμάδες, ποὺ ζοῦν εἰρηνικὰ δίπλα-δίπλα, εὑρίσκεται τώρα στὸ ἔλεος τῶν βαρβάρων, φανατικῶν Ἰσλαμιστῶν καὶ Τούρκων φασιστῶν καὶ ποὺ οὐδέποτε θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ κάνουν χωρὶς τὴν βοήθειά σας. Χάριν σὲ ἐσᾶς ὁ τζιχαντισμὸς καὶ ἡ βιαιότης προχωροῦν.

Συγχαρητήρια, γιατὶ αὐτὸ σημαίνει περισσοτέρους φόνους, περισσοτέρα καταστροφὴ καὶ περισσότερο χάος. Συγχαρητήρια, γιατὶ ὁ συριακὸς πόλεμος μόλις ξεκινᾶ καὶ ὑπάρχουν περισσότερα ὅπλα γιὰ νὰ πουλήσετε.»

Congratulations Europe, Congratulations US, Congratulations Russia, Congratulations the entire international community. Afrin city center is now in the hands of savage jihadis led by Turkey.

A secular, progressive region with different religions and ethnicities living peacefully side by side, is now at the mercy of barbaric, fanatic islamists and Turkish fascists, and they would have never been able to do it without your help. Thanks to you, jihadism and brutality is advancing.

Congratulations, because this means more killing, more destruction and more chaos. Congratulation, because the Syrian war is just starting, and there are more weapons for you to sell.

Picture: civilian captured by Turkish jihadis in Afrin city center today.

Save Kobane

(Visited 685 times, 1 visits today)
Leave a Reply