Ἰσλαμοκανιβαλικό λοιπόν θά εἶναι τό μέλλον τῆς Δύσεως;

Σὲ λιγότερο ἀπὸ 1,5 λεπτὸ οἱ ῥωσσικοὶ S-400 μποροῦν νὰ πλήξουν ἀεροπλάνα ἢ πυραύλους ποὺ εὑρίσκονται 400 χιλιόμετρα μακρυά.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, πύραυλοι μποροῦν νὰ ἐκτοξευθοῦν ἀπὸ 550 χιλιόμετρα ἀπόσταση ἀπὸ τὰ συμμαχικὰ ἀεροπλάνα.

Τὸ ζήτημα εἶναι, τὶ θὰ κάνουν ὅλα αὐτὰ χωρὶς χερσαῖες δυνάμεις.
Καί μέ ποιές χερσαῖες δυνάμεις θά κινηθοοῦν οἱ ΗΠΑ καί οἱ λοιποί;
Οἱ μόνες γνωστὲς χερσαῖες δυνάμεις στὴν εὑρυτέρα περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς φαίνεται νὰ εἶναι οἱ ἰσλαμοκανίβαλοι.

Δὲν μπορεῖ αὐτοί, οἱ ἰσλαμοκανίβαλοι, νὰ εἶναι τὸ μέλλον τῆς Δύσεως.
Εἶναι ἀσύλληπτο!!!

Βέργος Κωνσταντῖνος

εἰκὼν

 

(Visited 269 times, 1 visits today)
Leave a Reply