Δὲν …χωροῦν τὰ Σκόπια στὴν Μακεδονία

 

Ἀναστάτωσις καὶ φασαρία στὴν Μακεδονία

Διάταγμα τοῦ αὐτοκράτορος Καρακάλλα (198 – 217 μ. Χ.), ἀνάβει τὰ αἵματα στὴν Μακεδονία. Μῆλον τῆς ἔριδος τὸ προσκύνημα τοῦ Ἀλεξάνδρου!!!
Ἀμφίπολις, Θεσσαλονίκη καὶ Βέῤῥοια, ἔρχονται σὲ ἀντιπαράθεση.
Χαμός!!!.
Ἡ κάθε πόλις προβάλλει τὰ δικά της ἐπιχειρήματα καὶ ἡ
Ῥώμη τὰ ἔχει χαμένα.
ΟΜΟΝΟΙΑ φωνάζει καὶ τὸ γράφει σὲ νομίσματα τοῦ Ἀλεξάνδρου. Ὁμόνοια γιὰ τὶς δύο πόλεις ποὺ ἔχασαν!!! Ὅλοι δὲν κερδίζουν, μόνον ἕνας!

Ἔχω μίαν ἄποψη καὶ μακρυὰ ἀπὸ νομισματικὲς ἐπιβεβαιώσεις, θέλω νὰ τὴν ἐκφράσω. Πῶς θά ἀντιμετώπιζε τήν σωρὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἕνας «ψυχάκιας» γιά αὐτόν, ὅπως ὁ Καρακάλλας;
Θὰ σφραγιζόταν ἀπὸ ὑπερβολικὴ ἀγάπη μαζύ του στὸν ἴδιο θάλαμο ἢ θὰ σφράγιζε τὸ προσκύνημα, ἀφοῦ πρῶτα τὸν ἔπαιρνε μαζύ του; Εἶναι πιθανὸ νὰ μὴν ἔκανε κάτι ἀπὸ τὰ δύο καὶ ἁπλᾶ νὰ τὸν ἐσφράγισε; Μᾶλλον ὄχι, γιατί τότε τὸ νομισματικὸ ντελίριο στὴν Μακεδονία, δὲν θὰ εἶχε λόγο.

Τί πραγματικὰ ἔγινε ὅμως τότε, δὲν πρέπει νὰ τὸ ξέρετε! Ὡς διὰ μαγείας, γραπτὲς «πηγὲς» δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχουν! Μόνον οἱ «πηγὲς» ποὺ εἶναι διάσπαρτες στὰ χώματα μιλοῦν! Αὐτὲς ἦταν ἀδύνατο νὰ μπορέσῃ κάποιος νὰ τὶς βάλῃ στὸ «χέρι»! Τὸ τέλειο ἔγκλημα, δὲν κατάφερε νὰ γίνῃ πρᾶξις!

Τὰ Σκόπια ἐκτὸς Μακεδονίας

Ὅταν ὁ Καρακάλλας (198 – 217 μ. Χ.) ἐγκατέστησε τὸ προσκύνημα τοῦ Ἀλεξάνδρου στὴν Μακεδονία, ὅρισε νέα νομισματικὴ πολιτικὴ μόνον ἐκεῖ. Ἔδωσε ῥητὴ ἐντολὴ στὰ ὀκτὼ ἐνεργὰ νομισματοκοπεῖα τότε, νὰ ἀγνοήσουν τὸν ἴδιο καὶ τὰ νομίσματα νὰ φέρουν τὸ πορτρέτο τοῦ Ἀλεξάνδρου.

Πράγματι, ἑκατομμύρια νομίσματα σὲ δεκάδες τύπους καὶ ἑκατοντάδες παραλλαγές, κυκλοφόρησαν. Ἀμφίπολις, Φίλιπποι, Κασσάνδρεια, Θεσσαλονίκη, Δίον, Πέλλα, Ἔδεσσα καὶ Βέροια, εἶχαν νὰ ἐπιδείξουν ἀπὸ μηδενικὰ ἕως ἄκρως ἐλάχιστα πορτρέτα τοῦ Καρακάλλα! Θὰ λέγαμε, ὅτι αὐτὰ ὑπῆρχαν μόνο γιὰ συλλεκτικὴ ἀξία.

Τὸ νομισματοκοπεῖο τῶν ΣΤΟΒΩΝ (STOBI) στὰ Σκόπια, δὲν συμπεριελήφθη στὸν κανόνα τῆς Μακεδονίας καὶ τὰ πορτρέτα τοῦ Καρακάλλα, ἐξακολουθοῦσαν νὰ κόβονται ἐκεῖ σὲ δεκάδες τύπους καὶ παραλλαγές! Βέβαια δὲν ἦταν μόνο ὁ Καρακάλλας ποὺ ἤξερε μέχρι ποὺ ἔφθαναν, πρὸς βορράν, τὰ ὅρια τῆς Μακεδονίας. Ὅλοι τὸ ἤξεραν τότε καὶ δὲν ἔκανε ἐντύπωση ἡ μὴ συμμετοχὴ τοῦ Σκοπιανοῦ πληθυσμοῦ στὰ Μακεδονικὰ πράγματα.

Εἶναι εὔκολο σήμερα γιὰ τὸ ἕνα μέρος νὰ ἰσχυρίζεται ὅ,τι θέλῃ, ὅταν τὸ ἄλλο μέρος δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ διάθεση προσφυγῆς σὲ ἐπιχειρήματα. Ἀκόμη πιὸ εὔκολα εἶναι τὰ αὐτονόητα συνθήματα ἀπὸ μέρους μας ποὺ οὐσιαστικὰ δὲν ἀποδεικνύουν κάτι. Τὰ νομισματικὰ ἐπιχειρήματα ποὺ ξεκαθαρίζουν τὶς δύο ἐπικράτειες, γεμίζουν βιβλίο!
Ἀκοῦτε Παμμακεδονικές
τῆς πλάκας, ποὺ τέτοιες εἶσθε ἐὰν δὲν ἀποδείξετε τὸ ἀντίθετο. Θὰ ἔπρεπε νὰ μὲ εὑρεῖτε πρὶν ἕναν χρόνο, ὅταν ἐδημοσίευσα πρώτη φορά, μὲ ἄλλα ἐπιχειρήματα βέβαια, τὸ ἄρθρο «ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ».

Ψευδοχαρτῶν ἄλλοθι καὶ ἱστορικὲς παραχαράξεις

 

Καὶ ἀκόμα χειρότερα, τὸ ἔστειλα τότε στὸν τότε πρόεδρο Χατζῆ τῆς Παμμακεδονικῆς τῶν ΗΠΑ.
Ὅσο εἴδατε ἐσεῖς κάτι, ἄλλο τόσο εἶδα κι ἐγώ.

 

Τσίντσιφος Ἀστέριος

 

 

(Visited 185 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Δὲν …χωροῦν τὰ Σκόπια στὴν Μακεδονία

 1. .
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ! ! !
  .
  .
  Κοινοποίηση: Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018
  .
  CHRIS SPIROU Εmail: [email protected]
  .
  .
  Εννοείτε τον τότε πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με τη φράση «Ποιος θα θυμάται τη Μακεδονία σε δέκα χρόνια;»…
  .
  .
  http://i2.wp.com/www.arxaiaithomi.gr/wp-content/uploads/2018/09/%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3-%CE%9A.jpg?resize=640%2C404
  .
  .
  Από: Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΜΑΝΙΟΣ (ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣ / ΙΑΤΡΟΣ)
  Θέμα: ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ( ΥΠΑΡΞΙΑΚΟ ΘΕΜΑ!!)
  Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συνδέσμου, γνωρίζετε τις προσπάθειες που έχει καταβάλλει ο Σύνδεσμος μας για την καθαίρεση του ονόματος Μακεδονία από την ονομασία του ΦΥΡΟΥΜ .
  Για λόγους ιστορικούς αλλα και ουσιαστικούς αφου εμείς και πολλοί άλλοι δεν έχουν εγκαταλείψει την δίκαιη προσπάθεια μας για την καθαίρεση του ονόματος παρά τις προδοτικές και ερήμην του Λαού αποφάσεις και δράσεις των κουμμουνστών με τους ΑΝΕΛ, που τείνουν στην ολοκλήρωση του ονείρου των Κουμμουνιστών προδίνοντας το αίμα των Μακεδονομάχων και ατιμώντας το Ελληνικό Εθνος, την ταυτότητα, την ιστορία και τον πολιτισμό του..
  Σας επισυνάπτω τις εξαιρετικές προσπάθειες του συμπολίτη μας Γερουσιαστή κ. Κρις Σπύρου, βουλευτή στην Βουλή του ΝΙΟΥ Χαμσάϊρ των Η.Π.Α και Πρόεδρο του HAU. αλλά και ενημερωτικό υλικό από συνέντευξη του ιδίου.
  Ποιαδήποτε σχετική πληροφορία έχετε επί του θέματος ενημερώστε με.
  Καλό Φθινόπωρο
  .
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ……………..
  .
  CHRIS SPIROU
  Εmail: [email protected]
  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ
  Δικηγόρο Μάθιου Νίμιτς
  Ειδικό Διαμεσολαβητή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα θέματα Ελλάδας-πΓΔΜ
  Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
  Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων
  405 East 42nd Street, New York, NY, 10017, USA
  Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018
  Αγαπητέ Μάθιου,
  Επειδή γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον για πολλά χρόνια, ένιωσα την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σου. Αυτή τη φορά γραπτώς.
  Ξέρεις ότι ποτέ δεν έχω αμφισβητήσει την ικανότητά σου και την αποφασιστικότητά σου να είσαι δίκαιος ενδιάμεσος μεσολαβητής στη δύσκολη αναζήτηση μιας θεμιτής λύσης στο ζήτημα του ονόματος του κράτους της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM).
  Πρέπει να ομολογήσω όμως, ότι οι τελευταίες δημόσιες προτάσεις σου σχετικά με μια πιθανή λύση στη διαμάχη της FYROM με ένα όνομα που εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία, με εξέπληξαν.
  Όχι μόνο οι προτάσεις σου ήταν ανάρμοστες για έναν δήθεν ουδέτερο μεσολαβητή, αλλά ήταν εντελώς ανεφάρμοστες και δεν αντιπροσώπευαν τίποτα διαφορετικό από αυτό που υπάρχει τώρα.
  .
  .
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ …………….
  .
  .
  http://i1.wp.com/www.arxaiaithomi.gr/wp-content/uploads/2018/09/%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A5.jpg?resize=218%2C244
  .
  .

  Κοινοποίηση:
  Αξιότιμο Ντόναλντ Τραμπ – Πρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
  Αξιότιμο Μάικ Πενς – Αντιπρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
  Αξιότιμο Ρεξ Τίλερσον – Υπουργό Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
  Αξιότιμη Nikki Haley – Πρέσβειρα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ηνωμένα Έθνη
  Αξιότιμο Σι Τσινπίνγκ – Πρόεδρο Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
  Αξιότιμο Γουάνγκ Γι – Υπουργό Εξωτερικών Κίνας
  Αξιότιμο Πρέσβης MA Zhaoxu – Πρέσβη Κίνας, Ηνωμένα Έθνη
  Αξιότιμο Βλαντίμιρ Πούτιν – Πρόεδρο Ρωσικής Ομοσπονδίας
  Αξιότιμο Σεργκέι Λαβρόφ – Υπουργό Εξωτερικών Ρωσίας
  Αξιότιμο Nebenzia Vassily Alekseevich – Πρέσβη Ρωσίας, Ηνωμένα Έθνη

  Αξιότιμη Τερέζα Μέι – Πρωθυπουργό Ηνωμένου Βασιλείου
  Αξιότιμο Μπόρις Τζόνσον – Υπουργό Εξωτερικών Ηνωμένου Βασιλείου
  Αξιότιμη Κάρεν Ελίζαμπεθ Πίρς – Πρέσβειρα Ηνωμένου Βασιλείου, Ηνωμένα Έθνη
  Αξιότιμο Εμανουέλ Μακρόν, Πρόεδρο Γαλλικής Δημοκρατίας
  Αξιότιμο Ζαν Ιβ Λε Ντριάν – Υπουργό Εξωτερικών Γαλλίας
  Αξιότιμο François Delattre – Πρέσβη Γαλλίας, Ηνωμένα Έθνη
  Αξιότιμο Μάθιου Νίμιτς – Ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ για την διαφορά για το όνομα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
  Αξιότιμο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ – Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αξιότιμη Φεντερίκα Μογκερίνι – Ύπατη Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

  Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας, Κύριο Προκόπη Παυλόπουλο
  Πρωθυπουργό, Κύριο Αλέξη Τσίπρα
  Πρόεδρο της Βουλής, Κύριο Νίκο Βούτση
  Πρώην Πρωθυπουργό, Κύριο Κώστα Καραμανλή
  Πρώην Πρωθυπουργό Κύριο Αντώνη Σαμαρά
  Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, κ.κ. Ιερώνυμο και Μέλη της Ιερά Συνόδου.
  Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της ΝΔ., Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη
  Υπουργό Εξωτερικών, Κύριο Νίκο Κοτζιά
  Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Κύριο Πάνο Καμμένο
  Πρόεδρο Χρυσής Αυγής, Κύριο Νικόλαο Μιχαλολιάκο
  Πρόεδρο Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Κυρία Φώφη Γεννηματά
  ΚΚΕ Γενικό Γραμματέα, Κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα
  Πρόεδρο Κόμματος «Το Ποτάμι», Κύριο Σταύρο Θεοδωράκη
  Πρόεδρο Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Κύριο Πάνο Καμμένο
  Πρόεδρο Ενώσεως Κεντρώων, Κύριο Βασίλη Λεβέντη
  Όλα τα Μέλη του Κοινοβουλίου
  Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη
  Πρώην Υπουργό, Κύριο Στέλιο Παπαθεμελή
  Ελληνικά Σωματεία και Οργανισμοί στην Αμερική και στον Καναδά
  Μας το έστειλε ο αγαπητός Φίλος stergios
  http://arxaiaithomi.gr/

  http://arxaiaithomi.gr/2018/09/27/%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B5-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CE%BA-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84/
  .
  .
  ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΚΟΥΡΑΓΙΟ
  .
  .

 2. .
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ! ! !
  .
  .
  Κοινοποίηση: Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018
  .
  CHRIS SPIROU Εmail: [email protected]
  .
  .
  Εννοείτε τον τότε πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με τη φράση «Ποιος θα θυμάται τη Μακεδονία σε δέκα χρόνια;»…
  .
  .
  http://i2.wp.com/www.arxaiaithomi.gr/wp-content/uploads/2018/09/%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3-%CE%9A.jpg?resize=640%2C404
  .
  .
  Από: Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΜΑΝΙΟΣ (ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣ / ΙΑΤΡΟΣ)
  Θέμα: ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ( ΥΠΑΡΞΙΑΚΟ ΘΕΜΑ!!)
  Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συνδέσμου, γνωρίζετε τις προσπάθειες που έχει καταβάλλει ο Σύνδεσμος μας για την καθαίρεση του ονόματος Μακεδονία από την ονομασία του ΦΥΡΟΥΜ .
  Για λόγους ιστορικούς αλλα και ουσιαστικούς αφου εμείς και πολλοί άλλοι δεν έχουν εγκαταλείψει την δίκαιη προσπάθεια μας για την καθαίρεση του ονόματος παρά τις προδοτικές και ερήμην του Λαού αποφάσεις και δράσεις των κουμμουνστών με τους ΑΝΕΛ, που τείνουν στην ολοκλήρωση του ονείρου των Κουμμουνιστών προδίνοντας το αίμα των Μακεδονομάχων και ατιμώντας το Ελληνικό Εθνος, την ταυτότητα, την ιστορία και τον πολιτισμό του..
  Σας επισυνάπτω τις εξαιρετικές προσπάθειες του συμπολίτη μας Γερουσιαστή κ. Κρις Σπύρου, βουλευτή στην Βουλή του ΝΙΟΥ Χαμσάϊρ των Η.Π.Α και Πρόεδρο του HAU. αλλά και ενημερωτικό υλικό από συνέντευξη του ιδίου.
  Ποιαδήποτε σχετική πληροφορία έχετε επί του θέματος ενημερώστε με.
  Καλό Φθινόπωρο
  .
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ……………..
  .
  CHRIS SPIROU
  Εmail: [email protected]
  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ
  Δικηγόρο Μάθιου Νίμιτς
  Ειδικό Διαμεσολαβητή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα θέματα Ελλάδας-πΓΔΜ
  Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
  Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων
  405 East 42nd Street, New York, NY, 10017, USA
  Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018
  Αγαπητέ Μάθιου,
  Επειδή γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον για πολλά χρόνια, ένιωσα την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σου. Αυτή τη φορά γραπτώς.
  Ξέρεις ότι ποτέ δεν έχω αμφισβητήσει την ικανότητά σου και την αποφασιστικότητά σου να είσαι δίκαιος ενδιάμεσος μεσολαβητής στη δύσκολη αναζήτηση μιας θεμιτής λύσης στο ζήτημα του ονόματος του κράτους της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM).
  Πρέπει να ομολογήσω όμως, ότι οι τελευταίες δημόσιες προτάσεις σου σχετικά με μια πιθανή λύση στη διαμάχη της FYROM με ένα όνομα που εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία, με εξέπληξαν.
  Όχι μόνο οι προτάσεις σου ήταν ανάρμοστες για έναν δήθεν ουδέτερο μεσολαβητή, αλλά ήταν εντελώς ανεφάρμοστες και δεν αντιπροσώπευαν τίποτα διαφορετικό από αυτό που υπάρχει τώρα.
  .
  .
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ …………….
  .
  .
  http://i1.wp.com/www.arxaiaithomi.gr/wp-content/uploads/2018/09/%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A5.jpg?resize=218%2C244
  .
  .

  Κοινοποίηση:
  Αξιότιμο Ντόναλντ Τραμπ – Πρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
  Αξιότιμο Μάικ Πενς – Αντιπρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
  Αξιότιμο Ρεξ Τίλερσον – Υπουργό Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
  Αξιότιμη Nikki Haley – Πρέσβειρα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ηνωμένα Έθνη
  Αξιότιμο Σι Τσινπίνγκ – Πρόεδρο Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
  Αξιότιμο Γουάνγκ Γι – Υπουργό Εξωτερικών Κίνας
  Αξιότιμο Πρέσβης MA Zhaoxu – Πρέσβη Κίνας, Ηνωμένα Έθνη
  Αξιότιμο Βλαντίμιρ Πούτιν – Πρόεδρο Ρωσικής Ομοσπονδίας
  Αξιότιμο Σεργκέι Λαβρόφ – Υπουργό Εξωτερικών Ρωσίας
  Αξιότιμο Nebenzia Vassily Alekseevich – Πρέσβη Ρωσίας, Ηνωμένα Έθνη

  Αξιότιμη Τερέζα Μέι – Πρωθυπουργό Ηνωμένου Βασιλείου
  Αξιότιμο Μπόρις Τζόνσον – Υπουργό Εξωτερικών Ηνωμένου Βασιλείου
  Αξιότιμη Κάρεν Ελίζαμπεθ Πίρς – Πρέσβειρα Ηνωμένου Βασιλείου, Ηνωμένα Έθνη
  Αξιότιμο Εμανουέλ Μακρόν, Πρόεδρο Γαλλικής Δημοκρατίας
  Αξιότιμο Ζαν Ιβ Λε Ντριάν – Υπουργό Εξωτερικών Γαλλίας
  Αξιότιμο François Delattre – Πρέσβη Γαλλίας, Ηνωμένα Έθνη
  Αξιότιμο Μάθιου Νίμιτς – Ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ για την διαφορά για το όνομα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
  Αξιότιμο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ – Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αξιότιμη Φεντερίκα Μογκερίνι – Ύπατη Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

  Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας, Κύριο Προκόπη Παυλόπουλο
  Πρωθυπουργό, Κύριο Αλέξη Τσίπρα
  Πρόεδρο της Βουλής, Κύριο Νίκο Βούτση
  Πρώην Πρωθυπουργό, Κύριο Κώστα Καραμανλή
  Πρώην Πρωθυπουργό Κύριο Αντώνη Σαμαρά
  Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, κ.κ. Ιερώνυμο και Μέλη της Ιερά Συνόδου.
  Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της ΝΔ., Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη
  Υπουργό Εξωτερικών, Κύριο Νίκο Κοτζιά
  Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Κύριο Πάνο Καμμένο
  Πρόεδρο Χρυσής Αυγής, Κύριο Νικόλαο Μιχαλολιάκο
  Πρόεδρο Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Κυρία Φώφη Γεννηματά
  ΚΚΕ Γενικό Γραμματέα, Κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα
  Πρόεδρο Κόμματος «Το Ποτάμι», Κύριο Σταύρο Θεοδωράκη
  Πρόεδρο Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Κύριο Πάνο Καμμένο
  Πρόεδρο Ενώσεως Κεντρώων, Κύριο Βασίλη Λεβέντη
  Όλα τα Μέλη του Κοινοβουλίου
  Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη
  Πρώην Υπουργό, Κύριο Στέλιο Παπαθεμελή
  Ελληνικά Σωματεία και Οργανισμοί στην Αμερική και στον Καναδά
  Μας το έστειλε ο αγαπητός Φίλος stergios
  http://arxaiaithomi.gr/

  http://arxaiaithomi.gr/2018/09/27/%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B5-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CE%BA-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84/
  .
  .
  ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΚΟΥΡΑΓΙΟ
  .
  .

Leave a Reply