Δὲν γελᾶμε μὲ τὸ νέον λογότυπον τῆς ΝουΔουλάρας…

…διότι ἐμπεριέχει τὶς ἀναγκαῖες ἐκεῖνες πληροφορίες, ποὺ ἀπαιτῶνται γιὰ νὰ κατανοήσουμε (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά) τὸ ποιὰ ἀκριβῶς εἶναι ἡ κομματική της γραμμή.

εἰκόνα ἀπὸ τὸν φίλο Κωνσταντῖνο Φρέρη

Ἀντιθέτως λοιπόν.
Ἐπαναφέρουμε στὴν μνήμη μας τὰ (ὅσα γνωστά, μὰ καὶ τὰ ἄγνωστα) ἐγκλήματά της κατὰ τῶν Ἑλλήνων, τὶς ἐθνικὲς προδοσίες καὶ μειοδοσίες τῶν (φερομένων ὡς) ἀρχηγῶν της, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπισήμων μελῶν της, καθὼς καὶ ὅλες ἐκεῖνες τὶς τακτικὲς ποὺ κατὰ καιροὺς ἐχρησιμοποιήθησαν εἰς βάρος μας.

Συνειδητοποιοῦμε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς καὶ ἡ ΝουΔουλάρα, καθὼς καὶ ὅλα τὰ κόμματα, ἀνήκουν στὴν μίαν καὶ μόνον παράταξιν τῶν γνωστῶν βενιζελικῶν ἀπογόνων (παλαιώτερα αὐτοκρατορικῶν ἀπογόνων, ποὺ ὅμως πρόκειται γιὰ τὴν ἰδίαν γενεὰ τῶν σαπροφύτων!!!), ποὺ σκοπό τους εἶχαν, ἔχουν καὶ θὰ ἔχουν νὰ μᾶς διατηροῦν ἐν δουλείᾳ, διαχωρίζοντάς μας σὲ παρατάξεις-κόμματα (κατὰ τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε») πρὸ κειμένου νὰ μὴν προλαβαίνουμε νὰ ἀντιληφθοῦμε καί, κατ’ ἐπέκτασιν, νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς μειοδοσίες τους

ΔΕΝ ἐπιτρέπεται νὰ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ οἱ …βενιζελικοὶ ἀπόγονοι!!!

Ἐὰν λοιπὸν γελᾶμε μὲ τὸ λογότυπον, κακῶς κάνουμε.
Τὸ μόνον ποὺ χρειαζόμεθα εἶναι νὰ τὸ χρησιμοποιήσουμε (ἐπὶ τέλους) γιὰ πρώτη φορὰ πρὸς ὄφελός μας.
Κοινῶς;

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».7

Σοσια-λΗστές!!!

Νὰ τὸ χρησιμοποιήσουμε λοιπὸν αὐτὸ τὸ λογότυπον γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουμε μέσα μας τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ χρειαζόμεθα, πρὸ κειμένου νὰ κατακρημνισθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα, ταχύτερα καὶ ὁριστικῶς.
Ὁ χρόνος ποὺ εἴχαμε γιὰ νὰ προετοιμασθοῦμε τελειώνει.
Ἂς κλείσουμε λοιπὸν αὐτὸν τὸν …«κύκλο» ὅπως τοῦ πρέπει, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδά του καὶ σὲ ὅλες τὶς δομές του.

Φιλονόη.

(Visited 253 times, 1 visits today)
One thought on “Δὲν γελᾶμε μὲ τὸ νέον λογότυπον τῆς ΝουΔουλάρας…

Leave a Reply