Θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ποῦμε καὶ …«σύγχρονο ἐλευσίνειο πολιτισμό»!!! (β)

Ποιὸς τὴν χάρη μας…

Τὰ ἔργα προχωροῦν μὲ γοργὸ ῥυθμό.
Τὸ 2021, ἡ πολιτιστικὴ πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης….

Θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ποῦμε καὶ …«σύγχρονο ἐλευσίνειο πολιτισμό»!!! 

Γιὰ τὴν Ἐλευσίνα λέγω…
…θὰ ἔχη νὰ ἐπιδείξῃ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερά της ἔργα…
…αὐτὸ τοῦ γερμανικοῦ Super Market…

Ἄντε… Καὶ εἰς ἀνώτερα…

Σκαφίδας Εὔστρατος

 

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply