Ἱπτάμενες …λύσεις γιὰ τὶς μεγαλουπόλεις μας

Τὰ «ἱπτάμενα ταξὶ» καὶ ἡ ἀποφυγὴ τῶν μποτιλιαρισμάτων ἀποτελοῦν τὸ ὅραμα γιὰ τὸ μέλλον τῶν μετακινήσεων στὶς πόλεις.

Στὴν ἀνάπτυξη τῶν καταλλήλων τεχνολογιῶν ἐπικεντρώνεται πλέον ἡ προσοχὴ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον μερικῶν ἀπὸ τῶν μεγαλυτέρων ἑταιρειῶν τοῦ κόσμου.
Μία τέτοια ἑταιρεία εἶναι ἡ γνωστὴς ἀμερικανικὴ Uber, ἡ ὁποία ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὴν ἀμερικανικὴ διαστημικὴ ὑπηρεσία, τὴ NASA, γιὰ νὰ ἀναπτύξουν ἀπὸ κοινοῦ τεχνολογίες γιὰ τὴν ἐναέρια μεταφορὰ ἐπιβατῶν καὶ ἐμπορευμάτων μέσα στὶς πόλεις.

Οἱ πελάτες θὰ μποροῦν νὰ καλοῦν τὸ ἱπτάμενο ὄχημα, ὅπως κάνουν καὶ γιὰ τὰ συμβατικὰ ὀχήματα τῆς Uber καὶ θὰ μπορῆ νὰ ἀπογειώνεται καὶ νὰ προσγειώνεται, ὅπως τὰ ἑλικόπτερα, σὲ ταράτσες καὶ ἄλλους ἀνοικτοὺς χώρους.

Αὐτὰ ἦσαν τὰ γνώστα σχέδια ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἀμερικῆς.
Ὥσπου ἦλθε τώρα ἡ ἀπάντησις ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ πλευρά, αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἀπὸ τὸ Ἀμστερνταμ, στὴν ἔκθεση Amsterdam Drone Week, ποὺ διοργανώθη στὸ RAI, ἀπὸ τὶς 17 ἔως καὶ τὶς 29 Νοεμβρίου.

Στὴν ἐν λόγῳ ἔκθεση ἐπαρουσιάση ἕνας συνδυασμὸς ἠλεκτρικοῦ αὐτοκινήτου μὲ ἱπτάμενο Drone!


Δηλαδὴ ὁ πελάτης καλεῖ τὸ ἠλεκτρικὸ ταξὶ καὶ ὅταν ὑφίσταται κυκλοφοριακὴ συμφόρησις στοὺς δρόμους, καλεῖται τὸ drone, ἐντοπίζει τὸ ὄχημα καὶ σηκώνει τὴν κάψουλα μὲ τὸν ἐπιβάτη στὸν ἀέρα, γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὴν διαδρομή του, ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπο αὐτοκίνητο φθάνει ἀργότερα στὸν προορισμό του, ὅταν καταφέρει νὰ «ξεμπλέξῃ» ἀπὸ τὴν κίνηση!

Ἡ ἰδέα καὶ τὸ πρόγραμμα εἶναι τῶν εὐρωπαϊκῶν ἑταιρειῶν Italdesign, Airbus καὶ Audi,μὲ ὀνομασία Pop.Up Next καὶ στηρίζεται ἀπὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις, κυρίως ὅμως ἀπὸ τὴν γερμανική.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 81 times, 1 visits today)
Leave a Reply