Διάτρητα …ἀμαθεῖς!!!

Συνέντευξις Ἀλ6, μνημεῖο παχυλῆς ἀμαθείας.

  • «Ἐμεῖς κύριε Χατζηνικολάου εἴμαστε ἀνοικτοί, διάτρητοι…».
  • «Δὲν γεννήθηκα ἐγὼ μὲ τὴν μεγάλη δαμόκλειο σπάθη ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι μου ὅτι πρέπει νὰ γίνω πρωθυπουργός».

-Δαμόκλειος σπάθη: κατάστασις ἐπαπειλουμένης καταστροφῆς.

– Ἐὰν δὲν ἦταν ντὶπ ἀγράμματο ζῶο θὰ ὁμιλούσαμε περὶ φροϋδικοῦ ὀλισθήματος ἢ γλῶττα λανθάνουσα κλπ, ἐπειδὴ ὅμως δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ περίπτωσις θὰ ποῦμε ὅτι πρόκειται περὶ ἀγραμμάτου ζώου ποὺ προσπαθεῖ νὰ παραστήσῃ τὸ ἐγγράμματο ζῶο…

– Δὲν ἔχει ξαναπεράση τέτοιος ἀγράμματος ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ζωὴ αὐτοῦ του ῥημαδιασμένου τόπου.

Λάλλας Παναγιώτης.

 

(Visited 223 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Διάτρητα …ἀμαθεῖς!!!

  1. Δὲν εἶναι σαφὲς τὸ κατὰ πόσον τὸ ὄν αὐτὸ ἔχει τὰ ἑλληνικὰ ὡς μητρική του γλῶσσα ἤ τὰ ἔμαθε σὲ κάποια φάση τῆς ζωῆς του.

Leave a Reply