Δικαιοσύνη ποὺ αὐτό-ἀκυρώνεται

Ἡ κύρια Ξένη Δημητρίου, κυβερνητικὸ στέλεχος στὸν χῶρο τῆς δικαιοσύνης, ἤσκησε ἀναίρεση στὴν ἀπόφαση τῶν δικαστῶν νὰ μὴν δοθῇ ἄδεια στὸν κατὰ συῤῥοὴ φονιὰ τῆς 17Ν καὶ κολλητάρι τοῦ υἱοῦ Βούτση, Δημήτριο Κουφοντίνα.

Μάλιστα. Τὴν ἑπομένη φορὰ ποὺ κάποιος ψυχρὸς δολοφόνος  θὰ καταδικασθῆ σὲ ἰσόβια, ἂς κάνῃ μίαν ἀπεργία πείνης, νὰ τὸν πᾷν στὴν ἐντατικὴ καὶ νὰ ἀκυρωθῇ ἡ ποινή.
Εὐκολάκι…

Καλογεράκης Μανώλης

*~.~.~*~.~.~*~.~.~*

Υ.Γ. Κατάντια…!!!

Γιὰ ὅσους δὲν καταλαβαίνουν πόσο σοβαρὸ καὶ πολιτικὸ θέμα εἶναι οἱ παρεμβάσεις γιὰ τὴν ἄδεια στὸν δολοφόνο Κουφοντίνα, φαντασθεῖτε μία δικαστικὴ λειτουργὸς νὰ ἔκανε τὰ ἴδια μὲ τὸν Ῥουπακιᾶ.

Καὶ μὴν ξεχνᾶμε, ὅπως καὶ νὰ τὸ δῇ κάποιος, ὁ Κουφοντίνας εἶναι ἕνας δολοφόνος ποὺ σκότωνε ἐκ προμελέτης καὶ δὲν σκότωσε ἕνα ἢ δύο ἄτομα.
Ἀκόμη καὶ ἡ σύγκρισις ὅμως εἶναι ἄδικος, γιατί ὁ φονιὰς εἶναι φονιὰς καὶ αὐτὸ δὲν ἐλαφρύνει κἂν τὸν δολοφόνο Ῥουπακιᾶ.

Τὸ «ἠθικὸ πλεονέκτημα» τοῦ δολοφόνου εἶναι μία βαρειὰ σκιὰ γιὰ τὴν Δημοκρατία. Ὅσοι τὸ ἀνέχονται εἶναι ἀσυναίσθητοι ὑποστηρικτὲς τοῦ μίσους καὶ τῆς πολιτικῆς ἀπαξιώσεως. Βέβαια, ὅταν εἶναι πολιτική σου θέση, νὰ εἶσαι «ἀνθρωπιστὴς» καὶ νὰ «βοηθᾷς» (μόνο τοὺς δικούς σου), μετὰ δικαιολογεῖς θέματα ὅπως τὸ Σκοπιανὸ καὶ τὸν Κουφοντίνα καὶ νοιώθεις προοδευτικός…

Ῥῆνος Ἐλευθέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply