ΝουΔουλικὸς τραγέλαφος

Ἡ ὁμιλία Σαμαρὰ ἀπασχολεῖ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα τὶς τελευταῖες ἡμέρες.

Δύο παρατηρήσεις.
Ἐὰν ὁ Κυριακούλης Μητσοτάκης ἔχει κοινὸ νοῦ θὰ τὸν προέτεινε γιὰ πρόεδρο δημοκρατίας, ἀλλὰ αὐτὸς καὶ τὰ κολλητάρια του εἶναι τόσο ἰδεολογικὰ ἀφομοιωμένοι ποὺ θὰ προτείνουν κάποιαν ἀπὸ τὴν κλίκα τους (ἐπιμένω σὲ Ἄννα Διαμαντοπούλου).

Κάποιοι ζακχαροκώληδες (δρασοποταμῖτες γιὰ τὸν Κυριάκο δηλαδὴ) ἔχουν «λερώση» τὰ σώβρακά τους μὲ τὴν πρόσφατο παρέμβαση Σαμαρᾶ. Ὁπότε, ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοια τὴν ἐπικροτῶ.

***~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~***

Πίσω στὸ 2014 (ἐὰν θυμᾶμαι καλῶς) πολὺ λίγοι φωνάξαμε γιὰ τὸν κατάπτυστο ἀντιῤῥατσιστικὸ νόμο τῆς τότε κυβερνήσεως Σαμαρᾶ.
Φωνάζαμε βέβαια γνωρίζοντες ὅτι ἦταν κοινοτικὴ ἀπαίτησις καὶ δὲν ἐσήκωνε πολλὰ πολλά, ἀλλὰ φωνάξαμε.
Ἔτσι σήμερα φθάσαμε στὸν τραγέλαφο (περὶ αὐτοῦ πρόκειται) νὰ μηνύεται ὁ τέως πρωθυπουργὸς Σαμαρᾶς, μέλος τοῦ μεγαλυτέρου ἑλληνικοῦ κόμματος, γιὰ πολιτική του ὁμιλία.
Ἐὰν αὐτὸ δὲν εἶναι φίμωσις, τότε τί εἶναι;;;
Νοιώθω ὑπερήφανος πάντως ποὺ τότε ἐστάθηκα ἀπέναντι

Ἔχει πλάκα πάντως νὰ βλέπῃς αὐτὸ τὸν ἑσμὸ νὰ ἀνησυχῇ.
Τὸ μήνυμα ἦταν ἁπλὸ καὶ ξεκάθαρο, πιὸ ξεκάθαρο δὲν ὑπάρχει.
«Μὲ κάνεις πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ὅπως μου ὑπεσχέθητε ἐσὺ καὶ ὁ συγχωρεμένος ὁ πατέρας σου, ἢ ἄλλως θὰ ἔχης τὴν τύχη του.»
Ἀγαπῶ τὸν τρόπο ποὺ μιλοῦν μεταξύ τους.
Μ ἀρέσει πολύ.

***~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~***

Συγκεχυμένα πάντως μηνύματα ποὺ ἀγαπᾶμε νὰ γνωρίζουμε…
Ὁ τέως πρωθυπουργὸς Ἀντώνης Σαμαρὰς ἐμίλησε γιὰ εἰσβολικό.
Ὁ νῦν Κυριακούλης Μητσοτάκης γιὰ πολυπολιτισμό.
Αὐτὴ τὴν νουδούλα ἀγαπᾶμε καὶ λατρεύουμε… Καὶ ὁ Δεξιὸς χορτάτος κι ὁ Ἀπόστολος Δοξιάδης μὲ τὴν Εἰρήνη ἱκανοποιημένοι.
Οἱ μὲν πανηγυρίζουν γιὰ τὸ ἔθνος, οἱ δὲ γιὰ τὸν καινούργιο κόσμο.

Εἶμαι δυστυχῶς περασμένης ἡλικίας γιὰ παλληκαριὲς καὶ τσαμπουκάδες ἀλλοιῶς θὰ ἔπαιρνα ἕνα κοντόξυλο μήκους περίπου 50 ἑκατοστῶν καὶ διαμέτρου περίπου 7 πόντων καὶ θὰ ὑπέβαλα νυχθημερὸν ἁπαξάπαντες τους νεοδημοκράτες στὴν λύτρωση τῆς φάλαγγος.
Τόσες ξυλιές, ποὺ νὰ μὴν μποροῦν νὰ περπατήσουν ἀπὸ τὰ πρησμένα πόδια.
Ἀνεξαρτήτως ἐὰν εἶναι «ἐθνικιστὲς» ἡ «κοσμοπολίτες»….
Ξύλο ἀλύπητο μήπως καὶ συνέλθουν τὰ παιδιά τους τοὐλάχιστον.

Τελικῶς πάντως, κατὰ πῶς φαίνεται, δὲν ἐπέρασε στὰ ἀζήτητα ἡ ὁμιλία Σαμαρᾶ.

Ζῶ γιὰ τὴν στιγμή, ποὺ θὰ διώξετε μὲ κλωτσιὲς ἀπὸ τὴ νουδούλα σας τὴν Ἁγία οἰκογένεια.
Θὰ κάνω πάρτυ γιὰ μίαν ἑβδομάδα ὅταν θὰ σᾶς βλέπω νὰ ξεκατινιάζεσθε μὲ τὴν φαμίλια.
Ἴσως καὶ δύο ἑβδομάδων.

«Ἕνας» 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply