Τί συνέβη στήν Κρήτη;

Τί συνέβη στήν Κρήτη;
Ὅλοι λίγο πολὺ ἔχουμε διαβάσει τὴν ἱστορία γιὰ τὸν Μινωικὸ Πολιτισμό.
Ἔδω θὰ γράψω πράγματά που δὲν τὰ ἀναφέρει ἡ ἐπίσημη ἱστορία, ἀλλὰ εἶναι πολὺ γνωστὰ σὲ αὐτούς ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θέμα. 

Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ἔγινε μιὰ ἀνακάλυψη στὸ ἀνάκτορο τῆς Κνωσοῦ, ποὺ οἱ ἀρχαιολόγοι ἔπεσαν κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὰ σύννεφα.
Ἡ ἀνακάλυψη αὐτὴ ἔγινε στοὺς ἀποθηκευτικοὺς χώρους τοῦ ἀνακτόρου, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται πίσω ἀπὸ τὴν αἴθουσα τοῦ θρόνου, στὴην ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ ἀνακτόρου. Συνέχεια

Πῶς ἐκμεταλλευόταν τίς ἀκτῖνες τοῦ Ἡλίου ὁ Ἀρχιμήδης;

Πῶς ἐκμεταλλευόταν τίς ἀκτῖνες τοῦ Ἡλίου ὁ Ἀρχιμήδης;Ἰταλὸς ἐπιστηµονας ἰσχυρίζεται ὅτι ἔλυσε τὸ μυστήριο τοῦ τρόπου µἐ τὸν ὁποῖο ὁ Ἀρχιµήδης χρησιµοποίησε τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, προκειµένου νὰ καταστρέψει τὸν ῥωµαϊκὸ στόλο, κατὰ τὴν πολιορκία τῶν Συρακουσῶν.

Ὁ Ἀρχιµήδης, ἀντὶ νὰ στρέψει, µἔσω τῶν κατόπτρων, τὸ φῶς τοῦ ἡλίου στὰ κινούµενα πλοῖα, εἶναι πιθανὸ νὰ χρησιµοποίησε καθρέφτες, προκειµένου νὰ ζεστάνει νερό, που βρισκόταν σὲ εἰδικὲς δεξαµενές.
Τὸ νερὸ ἔβραζε καὶ ὁ παγιδευµένος ἀτµὸς προκαλοῦσε τὴν ἔκρηξη τοῦ ὅπλου, στέλνοντας «ὀβίδες» στοὺς Ῥωµαίους, 1.500 χρόνια πρὶν γίνει γνωστὴ στὴν Εὐρώπη ἡ πυρίτιδα καὶ µάλιστά µἐ ταχύτητα ἄνω τῶν 200 χιλιομέτρων ἀνὰ ὤρα καὶ μὲ βεληνεκὲς περίπου 150 µέτρα. Συνέχεια

Βρέθηκε ὁ Λαβύρινθος τῆς Κρήτης;

Βρέθηκε ὁ Λαβύρινθος τῆς Κρήτης;Στὰ Ἀστερούσια λέγεται ὅτι ἔχει βρεθεῖ, πρὸ πολλοῦ, ὁ Λαβύρινθος.

Σύμφωνα μὲ τις μαρτυρίες γεροντοτερων (οἱ ὁποῖοι χρησιμοποι΄΄ηθηκαν ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς κατακτητάς) μετέφεραν στὸν «Λαβύρινθο» μέσα, σὲ μιὰν αἴθουσά του. ῥουχισμὸ ποὺ ἀρκοῦσε γιὰ νὰ ντύσῃ  50.000 ἄτομα. Συνέχεια

Ἡ ἐπιχείρησις «Κλοιός».

Ἡ ἐπιχείρησις «Κλοιός».Ἡ  ἐφημερίδα Washington Report γράγει ἔνα ἄρθρο μὲ τίτλο: «Ἕνα ἐκατομμύριο Ἀμερικανοὶ ἀντιμετωπίζουν τὸ φάσμα τῆς σύλληψης μὲ βάση ἔνα Ἐκτελεστικὸ Διάταγμα τοῦ Νόμου McCarren. Το διάταγμα ὀνομάζεται «Ἐπιχειρήσῃ Κλοιός».

Μὲ βάσῃ αὐτὸν τὸν Νόμο, ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἀναστείλει τὴν ἰσχὺ τοῦ Χάρτη τῶν Δικαιωμάτων μὲ ἔνα καὶ μόνο τηλεφώνημα.
Ἂν ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως κρίνει ὅτι ἡ χώρα ὑφίσταται εἰσβολή, κατάσταση πολέμου ἢ τὸ πιθανότερο, ἐξέγερση, ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἐνεργοποιήσει τὴν Ἐπιχεήρηση «Κλοιός». Συνέχεια

Συνυπῆρξαν ἄνθρωποι καί δεινόσαυροι;

Συνυπῆρξαν ἄνθρωποι καί δεινόσαυροι;Ἀριστερὰ σχέδιο ποὺ ἔχει βρεθεῖ σὲ βράχο τῆς Ἀριζόνα.

Παριστάνει ἕναν δεινόσαυρο.
Ἄρα ἄνθρωποι καὶ δεινόσαυροι συνυπῆρχαν… Συνέχεια

Ὁ Ἡρόδοτος γιὰ τὶς πυραμίδες.

Ὁ Ἡρόδοτος γιὰ τὶς πυραμίδες.O Ἡρόδοτος ἀναφερόμενος στὸν λαβύρινθο τῆς Αἰγύπτου λέει ὅτι τὶς πυραμίδες τὶς ἔκτισαν Ἕλληνες ἀρχιτέκτονες!!!!!

«……..Ἔτσι λοιπὸν κατασκευάσαν τὸν λαβύρινθο, λίγο πιὸ πάνω ἀπὸ τὴν λίμνη Moeris, κοντὰ στὴν πόλη ποὺ καλεῖται πόλη τῶν κροκοδείλων.

Τὸν εἴδα ὁ ἴδιος καὶ ἔμεινα κατάπληκτος.
Ἤταν μιὰ ἐντυπωσιακὴ ἀρχιτεκτονικὴ ἐργασία καὶ σίγουρα ξοδεύτηκαν πολὺ περισσότερα χρήματα ἀπὸ ὅ,τι στις πυραμίδες καὶ στὰ ἄλλα θαυμαστὰ κτίρια. Συνέχεια