Ξεχείλισε ἡ ἀηδία…

Ἐτοῦτες τὶς ἡμέρες ἡ γελοιότης τῆς δημοκρατίας τους κτυπᾶ διαρκῶς …συναγερμούς. Ἡ ἀηδία δὲ ποὺ αἰσθάνομαι πλέον μὲ πνίγει τόσο, ποὺ εἰλικρινῶς οὔτε ποὺ θέλω πιὰ νὰ ἀσχολοῦμαι μαζύ τους. Ἐπιχειρῶ νὰ μάθω τὶς εἰδήσεις τῆς ἐπικαιρότητος, ἀπολύτως συνοπτικῶς, ἀλλὰ ἡ μπόχα τῆς ὑποκρισίας τους μὲ πνίγει.

Θέλετε παραδείγματα; Ἀπὸ τὸν ὑπόδικο πάκη (ναί, γαργάρα τὸ ἔκαναν ἄπαντες τὸ …θεματάκι τότε), περάσαμε στὴν μανδὰμ σακελλαροπούλου….

Συνέχεια

Οὐδὲν ἔλεος γιὰ τὰ τΣΥΡΙΖΑιόπανα

Αυτοί, λοιπόν, κατά πώς λέν τώρα εκ των υστέρων, δεν ήταν έτοιμοι να κυβερνήσουν το 2015.
Έκαναν, όμως, τα πάντα για να το επιτύχουν και εν τέλει πήραν την εξουσία και συγκυβέρνησαν με το πιο ένδοξο κουράδι της ακροδεξιάς, που οσονούπω θα ψοφήσει.

Συνέχεια

Γένεσις ἐν …Λέσβῳ!!!

«Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς χὸτ σπὸτ ἐν νήσῳ Λέσβῳ κατὰ δυσμᾶς, παρὰ τῷ χωρίῳ καλουμένῳ Μόρια, καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν Ἀχμὲντ καὶ τὸν Μουχτὰρ καὶ τὸν Χουσεΐν, οὖς ἔπλασε. Καὶ ἑξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γᾶς πάσα ΜΚΟ ὡραία εἰς ὅρασιν καὶ καλὴν εἰς χλαπάκιασμα καὶ τὴν ΜΚΟ τῆς λαμογιᾶς ἐν μέσῳ τοῦ χὸτ σπὸτ καὶ τὴν ΜΚΟ τοῦ εἰδέναι γνωστὸν συριζαίου καὶ νεοδημοκράτου. Συνέχεια

Δήμαρχος Ψινάκης ἐν ὄψει…

Τσικνοπέμπτη τοῦ 2015 μὲ κοψίδια, τζᾶζ καὶ κρασοκατανύξεις στὸ Μουσεῖον τῆς Ἀκροπόλεως… *
Ὡραία πράγματα…


Ἐνεφανίσθη κι ὁ Δήμαρχος Μαραθῶνος, ποὺ κατόπιν, λέει, 48 ὡρῶν ἀπουσίας του, ἀνέλυσε τοὺς λόγους αὐτῆς τῆς ἐξαφανίσεως, δηλώνοντας ἐπὶ πλέον πὼς ἠργάζετο σκληρῶς, τὴν ὥρα ποὺ περισσότεροι ἀπὸ 76 νεκροὶ καί, (τοὐλάχιστον) ἀκόμη σαράντα ἀγνοούμενοι μέσα στὰ ἀποκαΐδια ἀναμένουν νὰ περισυνελεχθοῦν, νὰ ταὐτοποιηθοῦν, νὰ ἀναγνωρισθοῦν καὶ νὰ ταφοῦν.

πηγὴ

Τὸ Μάτι καὶ ὁ Νέος Βουτζᾶς ἦσαν στὸ «μάτι τοῦ Κυκλῶνος» καί, φυσικά, δὲν ἔμεινε ὄρθια ἢ ἀπρόσβλητος κατοικία. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ αὐτὴ τοῦ ψινάκη βεβαίως βεβαίως…
…κατὰ δήλωσίν του φυσικά!!!

πηγὴ

Ἤ μήπως δέν κατάλαβε καλῶς;

πηγὴ

Ὁ ψινάκης ἐννοῶ…

Ὅπως κι ἐὰν εἶναι μάθαμε καὶ ἀπὸ ψινάκη κι ἀπὸ δούρου πὼς δουλεύουν πολύ, σκοτώνονται στὴν δουλειὰ καὶ δὲν διακοπεύονται στὸ …ΝΑΜΜΟΣ τῆς Μυκόνου…
«Δὲν ἔχει ξεμεθύση ἀκόμη ἀπὸ τὸ πάρτυ στὸ NAMO’s» ἔγραφαν οἱ δημότες του ποὺ ἐγκετελείφθησαν στὸ ἔλεος τῶν ἀνέμων καὶ τῆς φωτιᾶς.
Κακιοῦλες… κακιοῦλες…
Καὶ πολὺ κακῶς κάποιοι ἀναζητοῦσαν τὴν δούρου καὶ τὸν ψινάκη.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχουν τοποθετηθῆ ἀπὸ καιρό. Ὅταν δουλεύουν σιωποῦν…

Ἔ;
Τὸ γεγονὸς πὼς ἐπὶ βασιλείας** δούρου ἔχουμε περισσοτέρους ἀπὸ ἑκατὸ νεκρούς, δὲν σημαίνει κάτι. Ἔτυχε. Παράπλευρες ἀπώλειες λέγονται αὐτές. Καλοκαίρι εἶναι… διακοπεύεται ὁ κόσμος…
…γιατί νά ἀσχοληθοῦν περισσότερο;

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ καλὸ εἶναι πὼς πράγματι ὑπάρχουν ἄτομα ποὺ σκοτώνονται σὲ κάθε φυσικὴ ἢ μὴ καταστροφή, γιὰ νὰ ἀπαλύνουν τὸν ἀνθρώπινο πόνο καὶ νὰ συνδράμουν στοὺς πληγέντες. Μπορῶ νὰ τὸ βεβαιώσω προσωπικῶς αὐτό, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ εἰλικρινές τους ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν συνάνθρωπό τους. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἀμέτρητα σαπρόφυτα, κατακάθια καὶ κοπρόσκυλα, ποὺ γνωρίζουν μόνον νὰ κουνοῦν τὸ δάκτυλο καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν δόξες ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκουν. Τὸ  τὶ ἀκριβῶς εἶναι οἱ δύο παραπάνω ἂς ἀποφασίσῃ ὁ καθεὶς μόνος του.

* Ἐπεὶ δὴ ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται ὡς φάρσα…

Χασαποταβέρνα ὁ Παρθενών.

…κι ἐπεὶ δὴ τὴν προδοσία πολλοὶ ἠγάπησαν, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἠγάπησαν καὶ τὸν προδότη…
…ἀπὸ αὐτὴν τὴν εἰκόνα καὶ μόνον ἀντιλαμβανόμεθα τὸ ποιὸν τῶν εἰκονιζομένων!!!

** Ὄχι, ἀκόμη, αὐτὴν τὴν φορὰ ἡ δούρου δὲν ἐμήνυσε τὸν ἑαυτόν της. Οὔτε κι ὁ ψινάκης φυσικά. .

εἰκόνα

 

 

Διακρίνουμε κυβερνητική ἀνικανότητα πίσω ἀπό τόν περιορισμό τῆς πετρελαιοκηλίδος;

Ἐὰν τὴν ἐπομένη Κυριακὴ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν γερμανικῶν ἐκλογῶν δὲν ἐπιφέρῃ ἀποτέλεσμα εὐνοϊκὸ γιὰ τὸν ἄμεσο σχηματισμὸ κυβερνήσεως, θὰ χρειασθοῦν διαπραγματεύσεις πού, πιθανόν, θὰ διαρκέσουν ἑβδομάδες ἢ καὶ μῆνες. Σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα δὲν θὰ λαμβάνονται σοβαρὲς ἀποφάσεις σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ ἡ διοίκησις τῆς χώρας θὰ συνεχίσῃ νὰ λειτουργῇ τὸ ἴδιο καλὰ ὅπως καὶ πρὶν σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Φυσικὰ καὶ σὲ αὐτὸν τὸν τομέα τῆς προλήψεως οἰκολογικῶν καταστροφῶν. Συνέχεια

Χάνοντας τὸ στοίχημα καὶ μὲ τὸ περιβάλλον

Ἕνα «μαῦρο πέπλο», καλύπτει πλέον τις ἀθηναϊκὲς ἀκτές, ἀπὸ τὴν Σαλαμῖνα μέχρι τὴν Γλυφάδα καὶ τὶς ἀκτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ.

Αἰτία ἡ βύθισις ἑνὸς δεξαμενοπλοίου στὴν Σαλαμῖνα. Συνέχεια