Ἡ μεγάλη συῤῥίκνωσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ

 Κλείνουν τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο τὰ ἑλληνικὰ προξενεῖα ἀνᾲ τὸν κόσμο.

Ἡ μεγάλη συῤῥίκνωσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ1

Μὲ μεγάλη λύπη παρακολουθοῦμε τὴν συνεχῶς ἐπιδεινουμένη ἧττα καὶ πτώση τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ἐγκαταλείπονται ἱστορικῆς σημασίας ἑλληνικὰ προξενεία σὲ πολλὲς πόλεις τῆς Εὐρώπης. Συνέχεια

Δὲν θὰ γίνη Μεγάλο Τζαμὶ στὴν Μασσαλία

Ὁ Δῆμος τῆς Μασσαλίας ἀπεφάσισε νὰ καταγγείλῃ τὴν μίσθωση τῆς γῆς, ὅπου ἐπρόκειτο νὰ κατασκευασθῇ τὸ Μεγάλο Τζαμὶ  τῆς Μασσαλίας.

Δὲν θὰ γίνη Μεγάλο Τζαμὶ στὴν Μασσαλία Συνέχεια

Ἡ τῶν Ἑλλήνων ἐξάπλωσις…

Κύτταζε τὸν ὀρίζοντα ὁ Ἓλληνας· καὶ δὲν ἒβλεπε τὴν ἀπόσταση, οὒτε τὶς θάλασσες ποὺ ἒπρεπε νὰ διασχίσῃ. Ἒβλεπε τὰ εὒφορα τὰ χώματα καὶ τὶς πόλεις ποὺ θὰ ἒστηνε μὲ τὰ χέρια του. Καὶ ἦταν καὶ ὁ χρησμὸς τῆς Πυθίας ποὺ τοῦ ἒδινε ἀέρα στὰ πανιά του, γιατὶ καὶ οἱ Θεοὶ στὸ πλευρό του ἦταν, καὶ τὸν συντρόφευαν…

Συνέχεια

Ἡ Ἑλληνικὴ Μασσαλία.

λοι μας λίγο ως πολ γνωρίζουμε (πρωτοφανς π τ σχολεον!!!) πς Μασσαλία ταν λληνικ ποικία.
Ατ πο δν γνωρίζουμε εναι πς ο νέες νακαλύψεις ρχονται διαρκς ν προσθέσουν περισσότερες πληροφορίες γι τν ζω στν περιοχή. Εναι λοιπν πολ μεγάλο γεγονς νακάλυψις τς νεκροπόλεως, γι τν ποίαν χουν νθουσιαστε ο Γλλοι ρχαιολόγοι. Συνέχεια

Μυστικά χαραγμένα στήν πέτρα

ΤΕΡΠΩΝ ΕΙΜΙ ΘΕΑΣ ΘΕΡΑΠΩΝ ΣΕΜΝΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ…

Σε παρουσίαση  στο περιοδικό Archéologia του αρχαιολογικού μουσείου της πόλης Antibes, το οποίο στεγάζεται στο οχυρό του 17ου αιώνα (έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα Vauban) που προστάτευε την πόλη από τη μεριά της θάλασσας, διαβάσαμε, μεταξύ άλλων, ότι το πιο χαρακτηριστικό αντικείμενο της ιστορίας της πόλης αυτής, κατά την άποψη του διευθυντή του μουσείου, Ερίκ Ντελαβάλ, είναι η κροκάλα του Τέρποντος. 
Πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη, λειασμένη από το νερό, μαύρη στενόμακρη κροκάλα από Συνέχεια

Ἡ κορυφή τῆς Κρητικῆς θυσίας

17 Ἰουνίου 1771. Ἐκείνη τήν ἡμέρα οἱ τοῦρκοι γενίτσαροι σκότωσαν (ἔγδαραν ζωντανό) τόν Ἰωάννη Δασκαλογιάννη. Τόν ἥρωα τῆς Κρήτης. Τόν πρῶτο ἐπαναστάτη. Τόν καθαρότερο ἀλλά πιό εὔπιστο ἀπ΄ ὅλους. Ἔτσι, ἐκεῖνος ἔγινε θρῦλος καί πῆρε ἐκδίκησι….χρόνια μετά!  Τότε ὑπῆρχαν ἥρωες πού ἐθυσιάζοντο γιά αὐτούς πού τούς ἀκολουθοῦσαν καί γιά τίς ἰδέες τους.  Τώρα, μόνον Νενέκοι……                                                      

 Τό πραγματικό του ὄνομα ἦταν Γιάννης Ἀνδρουλιδάκης ( υἱός τοῦ Ἀνδρέα, δηλαδή).  Δάσκαλο τόν ἀποκαλοῦσαν, προφανῶς ἐπειδή ἦταν μορφωμένος.  Λίγοι, μορφωμένοι καί πολυταξιδεμένοι, ὑπῆρχαν τούς καιρούς ἐκείνους……..

Συνέχεια