Πλήρης καταστροφὴ τοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ Γερουλᾶνο!

Ὑπουργός ἀΠολιτισμοῦ: Γερουλᾶνος!

Ἀπὸ ποῦ νὰ τὸν πιάσῃς τώρα αὐτόν; Ἀπὸ ὅπου καὶ νὰ τὸν πιάσῃς διαπιστώνεις τὴν ἀνεπάρκειά του! Ἀπὸ ὅποιαν σκοπιὰ κι ἐὰν τὸν ψάξῃς ἀνακαλύπτεις τὴν «ἐπιχειρηματικότητά» του! Καὶ μὲ ὅσην καλὴ διάθεσι κι ἐὰν προσπαθήσῃς νὰ τὸν ἀντιμετωπίσῃς, πέφτεις ἐπάνω σὲ τοίχους καὶ μᾶντρες!

Ἔργα καταστροφῆς κι ἀνεπαρκείας Γερουλάνου:

Συνέχεια

Κερατέα καὶ βωμός! Δύο ἱστορίες μὲ πολύ ξύλο;

Στὴν σημείωσίν μου Ἔφθασαν καὶ οἱ κουρᾶδες στὸν βωμό, ἔγραφα γιὰ κάποιους τύπους, ἐξήκοντα τὸν ἀριθμό, ποὺ ἐπετέθησαν σὲ ἑπτὰ (60 πρὸς 7, πολὺ γενναῖο!!) Ἕλληνες, διότι διαφωνοῦσαν (;;;) μὲ τὴν φύλαξι τοῦ βωμοῦ.

Ὁμολογῶ πὼς ἤμουν πάρα πολύ θυμωμένη ὅταν ἔγραφα τὰ παραπάνω. Κι ἀκόμη εἶμαι. Δὲν ἔχω καταλάβει ἀκόμη μὲ τί ἢ μὲ ποιόν ἔχουν πρόβλημα οἰ «μᾶγκες μὲ τὰ ῥόπαλα»… (Δὲν ξέρω ἐὰν κρατοῦσαν ῥόπαλα… Ἀλλὰ ἦταν σὰν νὰ κρατοῦσαν, γιὰ ἐμένα…) Ἔχουν πρόβλημα μὲ τὴν διάσωσιν τοῦ βωμοῦ; Μὲ τὴν διάσωσίν ἐνὸς πολιτιστικοῦ μνημείου; Γιατί; Σὲ τί τοὺς ἐνοχλεῖ; Τοὺς χαλοῦν τὴν θέα τὰ μνημεῖα-κληρονομιὰ ἀπὸ τοὺς προγόνους μας;

Συνέχεια

Διάσωσις βωμοῦ τῶν δώδεκα θεῶν.

Τὸ κράτος λεφτά δὲν ἔχει γιὰ μνημεῖα. Οὔτε γιὰ τοὺς πολίτες. Λεφτά ἔχει γιὰ τὸ «μνημεῖο» τοῦ Βαγιαζῆτ. Λεφτὰ ἔχει γιὰ τὶς βόλτες καὶ τὰ ταξείδια τῶν διαφόρων «κυβερνητικῶν»… Ἂς μὴν τὰ ξαναλέω ὅμως…

Ὁ λόγος γιὰ  τὸν βωμό τῶν δώδεκα θεῶν, ποὺ προσφάτως εἶδε τὸ φῶς. Ἀντὶ λοιπόν τὸ κράτος νὰ προστατέψῃ τὸ μνημεῖο, σφυρίζει ἀδιάφορα! Δὲν διατίθεται οὔτε ἕνα εὐρόπουλο γιὰ μνημεῖα ἑλληνικά! Γιὰ ὅσα ἄλλα θέλετε, πολύ εὐχαρίστως!

Ὁ ΗΣΑΠ, ἡ ἀρχαιολογικὴ καὶ τὸ Ὑπουργεῖο ἀΠολιτισμοῦ πασχίζουν νὰ τὰ Συνέχεια

Ἔφθασαν καὶ οἱ κουρᾶδες στὸν βωμό;

Μὲ ἐπληροφόρησαν πρὸ ὁλίγου γιὰ ἕνα ἄθλιο περιστατικό.

Ἐὰν ἀληθεύῃ, ποὺ εὔχομαι νὰ μὴν ἀληθεύῃ, τότε συζητᾶμε γιὰ κανονικότατον πόλεμο ποὺ ἄνοιξαν κάποιοι ἐργολᾶβοι τῆς κοπριᾶς μὲ τοὺς Ἕλληνες! Ἀλήθεια, γιατί πιστεύουν πὼς ἡ μπόχα τους θὰ νικήσῃ τῶν Ἑλλήνων τὸ φῶς;  Ποῦ βασίζονται; Σὲ μερικὰ ἑκατόευρα;

Ἐχθές τὸ βράδυ, περίπου  (ἐξήντα) 60  ἄτομα, ἐπετέθησαν σὲ μίαν ὁμάδα  (ἑπτὰ) 7 ἀτόμων ποὺ περιφρουρούσαν Συνέχεια

Βωμός τῶν δώδεκα θεῶν.

Τὸ ἐπιθυμούμενον ἀρχικῶς, γιὰ κάθε σκεπτόμενο πολίτη, εἶναι νὰ διασωθῇ ὁ βωμός. Σὰν ὅ,τι θέλετε… Σὰν μνημεῖο; Σὰν βωμός; Σὰν μία πέτρα; Σὰν ὅ,τι θέλετε…

Ἀλλὰ  ὅπως πάρα πολλοί γνωρίζετε ἤδη, ὁ βωμός γιὰ τὴν πολιτεία δὲν ὑπάρχει. Γιὰ τὴν ἐπιχείρησι τοῦ ΗΣΑΠ εἶναι κάτι ἐνοχλητικό. Γιὰ τοὺς περισσοτέρους εἶναι κάτι ἄγνωστο…

Συνέχεια

Ὁ βωμὸς τῶν δώδεκα θεῶν καὶ ἡ ἀξία του.

Ὁ βωμὸς τῶν δώδεκα θεῶν ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μνημεῖα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ δοῦν τὸ φῶς τοῦ ἡλίου. Κι ὅμως τώρα κεῖται δίπλα στὶς Συνέχεια