Ὑπερασπιζόμενος τὸ …παράλογον!

 Ἀντιστράτηγος Tadamichi Kuribayashi (ἔκανε σεπούκου σὲ ἡλικία 46 ἐτῶν, 26 Μαρτίου 1945, γιὰ νὰ μὴν παραδοθῇ στὸν ἐχθρό!)

Ἀθάνατος!!!

Ὑπερασπιζόμενος μίαν, ἐκ προοιμίου γνωστή, ἐξόντωση τῆς μεραρχίας του, ἀπὸ 13.000 ἄνδρες, ἔδωσε τὰς ἑξῆς διαταγάς: Συνέχεια

Δικαστὴς κλείνει μικρόφωνο γιὰ νὰ μὴν ἀκουστῇ μάρτυς!!!

Ὅταν ἡ δικαστὴς κλείνῃ μὲ τὸ χέρι της τὸ μικρόφωνο, γιὰ νὰ μὴν ἀφήσῃ νὰ γίνωνται ἐρωτήσεις στὸν μοναδικὸ μάρτυρά σου (ἐλβετικοῦ φράγκου), ὥστὲ νὰ καταστρέψῃ τὸ σπίτι καὶ τὴν ζωὴ τοῦ πελάτου σου, γιὰ νὰ τοῦ πάρῃ ἡ τράπεζα τὸ σπίτι…!!!

Πρὸς Κον Προϊστάμενον Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Αἴτησις μὲ ἐπιφύλαξη δικαιωμάτων
Του …………..
Συνέχεια

Πῶς μποροῦμε νά πάρουμε πίσω τήν κατοικία μας ἐάν κατελήφθη παρανόμως;

Κοινοποιεῖστε το!

Γιὰ νὰ μάθουν ὅλοι ὅτια τὰ βαθειὰ νομικὰ εἶναι ἁπλᾶ!!!!!!!!!!! Συνέχεια

Ῥυμοτομικῶν ἀπαλλοτριώσεων ὀφειλὲς

Δημοσίευσις γιὰ ὅσους ὀφείλουν εἰσφορὰ σὲ χρῆμα, ἀπὸ ῥυμοτομικὲς ἀπαλλοτριώσεις

Ῥυμοτομικῶν ἀπαλλοτριώσεων ὀφειλὲς

Ἀπὸ τὴν δικηγορικὴ ἐμπειρία μου ἔχω καταλήξει στὶς ἐξῆς ἀτράντακτες παρατηρήσεις: Συνέχεια

Δικηγορίστικες …ἀμερικανιές!!!

Ἐδημιουργήθη μία Ἀμερικανιὰ ἀκόμη, γιὰ …πανηλιθίους πελάτες «δικηγόρων»!!!

Ὀνοματίζεται www.instalaw.gr

Δικηγορίστικες ...ἀμερικανιές!!!

Πληρώνεις 20 εὐρῶ, τηλεφωνικῶς, στὸν δικηγόρο ποὺ διαλέγεις ἀπὸ τὴν σελίδα, γιὰ νὰ ἔχῃς 15 λεπτὰ νὰ τοῦ πῇς τὸν πόνο σου (γιατὶ φυσικὰ εἶναι ἀδύνατον ἐκεῖνος νὰ διεξέλθῃ στοιχειωδῶς τὴν ὑπόθεσή σου, ἰδιαιτέρως ἀφοῦ δὲν ἔχει μπροστά τοῦ οὔτε ἔγγραφα οὔτε πελάτη γιὰ νὰ συνδιαλαγῇ). Συνέχεια

Χρηματοδοτικές μισθώσεις γιατί δέν ἀντιμετωπίζονται;

Πρὸς τοῦ Μισθωτὲς Χρηματοδοτικῶν Μισθώσεων

Χρηματοδοτικές μισθώσεις γιατί δέν ἀντιμετωπίζονται;

Γιατί ἄραγέ ὅλοι, μὰ ὅλοι, δημοσιοκάφροι, κανάλια, νομικοί, δικηγόροι, πολῖτες ἀσχολῶνται τήν τελευταία ἑξαετία ἀποκλειστικά καί μόνον μέ τά κόκκινα δάνεια (δῆλα δὴ τὰ ληξιπρόθεσμα δάνεια) καί ούδείς ὁμιλεῖ, οὔτε κάνει τὴν ἐλαχίστη μνεία, γιά τήν συνεχή καί νόμιμο ἀντιμετώπιση τῶν Καταγγελιῶν, Διαταγῶν Πληρωμῆς, πού βασίζονται σέ Χρηματοδοτικ Συνέχεια