Ὁ ῥατσιστής.

Ὁ ῥατσιστής.
Πῆγε ὁ καλὸς ὁ ἄνθρωπος στὴν τράπεζα καὶ περίμενε στὴν σειρά του γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθῇ.

Ἰατρὸς ὁ καλὸς αὐτὸς ἄνθρωπος, κάπου στὴν Θεσσαλονίκη.

Ἔξαφνα, ἕνας μαυροῦκος εἰσβάλλει, παρακάμπτει τὴν οὐρά, καὶ στρώνεται πρῶτος καὶ καλλίτερος ἐμπρὸς στὸ ταμεῖον.

Ὁ καλὸς ἄνθρωπος θύμωσε.

«Σὲ  παρακαλῶ πολύ, πήγαινε πίσω καὶ νὰ περιμένῃς τὴν σειρά σου!», εἶπε.

«Εἶσαι ῥατσιστής» ἄρχισε νὰ οὐρλιάζῃ ὁ μαυρούλης.  

«Ὄχι, δὲν εἶμαι ῥατσιστής», ἀπαντᾶ ὁ καλὸς ἄνθρωπος. «Διαμαρτύρομαι γιὰ τὸ ὅ,τι μοῦ πῆρες τὴν σειρά μου κι ὄχι γιὰ τὸ χρῶμα σου!» 

«Εἶσαι ῥατσιστής! Τόν ἀκοῦτε; Εἶναι ῥατσιστής! Θέλει νά πάω πίσω ἐπεὴ δὴ εἶμαι μαῦρος!!!»

Τὸ τὶ ἔγινε στὴν τράπεζα δὲν περιγράφεται! 

Οἱ μισοὶ νὰ τάσσονται ὑπὲρ τοῦ καλοῦ ἀνθρώπου καὶ οἱ ἄλλοι μισοὶ ὑπὲρ τοῦ «θύματος»!

Ἐχθὲς λοιπὸν μοῦ τηλεφώνησε ἡ θεία μου ἡ Καίτη ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, καὶ μεταξὺ ἄλλων, μοῦ περιέγραψε καὶ τὸ παραπάνω περιστατικόν, στὸ ὁποῖον ἦταν καὶ μάρτυρας καὶ ἐτύγχανε  φίλη τοῦ καλοῦ ἀνθρώπου. 

Ἐπέμεινε μάλλιστα ἰδιαιτέρως στὸ ἦθος τοῦ κυρίου. Καὶ εἰλικρινῶς, γνωρίζοντας τὴν θεία μου, τὴν πιστεύω ἀπόλυτα!

Μπορεῖ παρακαλῶ κάποιος ἀπό τόν τΣΥΡΙΖΑ, τήν ΔΗΜΑΡ, τό ΚΚΕ, τούς οἰκολόγους, τούς μΠΑτΣΟΚους καί ὅλα τά εἴδη τῶν ἀποβρασμάτων πού μαζεύτηκαν στήν χώρα μας, νά μοῦ ὑποδείξῃ τόν πραγματικόν ῤατσιστή;

Διότι ἐὰν δὲν μποροῦν αὐτοί, νὰ μὴν ἀνησυχοῦν… Τὸ 50% τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Κιλκίς, θὰ τοὺς ἀπαντήσῃ συντόμως, κατὰ τὰ λεγόμενα τῆς θείας μου. Καὶ εἰλικρινῶς, ἂν καὶ δὲν συμφωνῶ, θὰ τοὺς βγάλω τὸ καπέλο  ἐὰν τὸ κάνουν!

Φιλονόη.  

(Visited 141 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ ῥατσιστής.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ ῥατσιστής. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply