Ὁ σταυρὸς καὶ τὸ θεῖον βρέφος.

 

Δν χω κάποιο πρόβλημα μ θεα βρέφη, μ σταυρούς,  καθς κα μ τς πάσης μορφς δοξασίες πο κυκλοφορον!
ντιθέτως μάλλιστα!
Διασκεδάζω κα θαυμάζω τν ερηματικότητα τν διαφόρων θρησκειν!
Εναι πράγματι καταπληκτικς τρόπος μ τν ποον μία ντιγράφει τν λλην!
Κα δίως χριστιανισμός, παρέα μ τν σλαμισμό!

Μπορετε ν πιστεύετε που θέλετε.. ( που σς φωτίζει …θεός σας!!!)
λλ μν διεκδικετε τ πρωτεα παρακαλ!
ρχς γενομένης μ ατν τν φωτογραφία, κολουθε ατή:

κα συνεχίζουμε μ ατν:

 

λη λήθεια γι τν χριστιανισμ σ τρες φωτογραφίες.
Βέβαια, τ ἐὰν κα τν μπνευστν ο πεικονίσεις, ν κα ρχαιότερες, χουν χι λήθειες ν μς ποδείξουν, ατ εναι λλο θέμα!
χι τς παρούσης ναρτήσεως. 

Καλημέρα σας.

Φιλονόη. 
 

Ὁ Διόνυσος ἀποκαλεῖτο «Σωτήρ» καὶ «Θεῖο Βρέφος», ποὺ ἐγεννήθη ἀπὸ παρθένο, τὴν Σεμέλη.
Εἶναι ὁ «καλὸς ποιμή», οἱ ἱερεῖς τοῦ ὁποίου κρατοῦν (ὅπως προκύπτει ἀπὸ πολλὲς ἀγγειογραφίες) τὴν ποιμενικὴ ῥάβδο, κάτι ποὺ ἀντέγραψαν οἱ χριστιανοὶ ἐπίσκοποι, αὐτοονομαζόμενοι ὡς «πάστορες», δηλαδὴ ποιμένες.

Ξέρουμε ἐπίσης πὼς τὸ ἔθιμο τοῦ χριστουγεννιάτικου δένδρου εἶναι γερμανικό.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς οἱ Γερμανοὶ τὸ «ξεσήκωσαν» ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν Ἄτλαντα, τοῦ ὁποίου τὸ δένδρο ἦσαν τὰ μαλλιά του καὶ οἱ μπάλες ἦσαν οἱ πλανῆτες, ποὺ ἐκρέμοντο ἐπάνω σὲ αὐτόν. Αὐτὸς ποὺ ἐκαθιέρωσε τὸ ἔλατο ὡς «χριστουγεννιάτικο δένδρο» ἦταν ὁ Ἅγιος Βονιφάτιος, ποὺ ἐθέλησε να ἀντικαταστήσῃ την ἱερότητα ποὺ ἀπέδιδαν οἱ εἰδωλολάτρες στὴν δρῦ.

Τέλος τὸ κόψιμο τῆς βασιλόπιττας ἀποτελεῖ ἐξέλιξη τοῦ άρχαίου ἑλληνικοῦ ἐθίμου τοῦ ἐορταστικοῦ ἄρτου, τὸν ὁποῖον οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες προσέφεραν στοὺς θεούς, σὲ μεγάλες ἀγροτικὲς ἑορτές, ὅπως τὰ Θαλύσια καὶ τὰ Θεσμοφόρια.

Κάτω φωτογραφία: ἕνας σταυρὸς προσφέρεται στὸν Διόνυσο, βρέφος, σὰν οἰωνὸς τοῦ θανάτου του.

Δαρίβας Παναγιώτης

Φωτογραφίες π ἐδῶ κι ἐδῶ 

(Visited 34 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ σταυρὸς καὶ τὸ θεῖον βρέφος.

 1. Ἀκριβῶς Φιλονόη, καὶ διὰ τὸν ἁπλούστατον λὀγον ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι παρὰ συνέχεια τοῦ Ἑλληνικοῦ παγανισμοῦ μὲ ἄλλο ἔνδυμα, ὅπως ἐξ ἄλλου τὸ εἶχε εὐαγγελισθεῖ ὁ μέγιστος θρησκευτικὸς ποιητὴς, ὁ Αἰσχύλος!
  Ὁ Προμηθεὺς σταυρωθεὶς ἐλυτρώθη ἀπὸ τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ (ἤ Διὸς ἄν προτιμᾶς).

  • Καλά, μὴν τὸ πολυπιστεύῃς αὐτό…
   Διὰ τῆς βίας εἰσῆλθαν παγανιστικὰ σύμβολα.
   Ὁ Προμηθεὺς δὲν ἐσταυρώθῃ, ἐδέθῃ!
   Καὶ δὲν ἐλυτρώθῃ,θὰ λυτρωθῇ!
   Καὶ φυσικὰ ὁ Προμηθεὺς οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ αὐτὰ ποὺ ἔγραψα.
   Πάντως ἐγὼ εἶμαι καὶ κατὰ τῶν παγανιστικῶν θεωρήσεων. Καθῶς καὶ κάθε θρησκείας, καθῶς καὶ κάθε ἑνὸς ποὺ φορτώνει ἀφεντικὰ στὰ κεφάλια μας! (Ἐπίσης, θὰ μποροῦσα νὰ δηλώσω κατὰ αὐτῶν ποὺ δέχονται τὰ ἀφεντικά, ἀλλὰ οὔ γἄρ εἴδασιν τὶ ποιούσιν!)

Leave a Reply