Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου!!!

Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου!!!Ἤ ὀρθότερα, ζήτω ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ ἀφετηρία τῆς παλιγγενεσίας μας ποὺ ξεκίνησε πρὸ 192 ἐτῶν ἀλλὰ ἀκόμη συμβαίνει!
Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου κάθε ἔτους, διότι τότε ξεκίνησαν κάποιοι ξυπόλητοι, ἀμόρφωτοι, ξεβράκωτοι καὶ πέταξαν τὸ πρῶτο καὶ πλέον βίαιον εἶδος μογγόλων.
Τὰ στίφη ὅμως οὐδέποτε ἔφυγαν. Διεδέχοντο πάντα τὸ ἕνα τὸ ἄλλο.
Σήμερα λοιπόν, ὡς ἄλλοι ξυπόλητοι, βρώμικοι, ξεβράκωτοι, λαμβάνουμε τὴν σκυτάλη ἀπὸ τοὺς παπποῦδες μας καὶ ἐξακολουθοῦμε τοὺς ἀγῶνες τους! Αὐτοὺς ποὺ ἐπὶ τέλους ἐμεῖς, στὶς ἡμέρες μας πρέπει νὰ τελειώσουμε καὶ νὰ εἶναι νικητήριοι!


Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου!
Ζήτω ἡ ἔναρξις τῆς παλιγγενεσίας τῶν Ἑλλήνων, ἀπανταχοῦ τῆς Γῆς!
Ζήτω ἡ ἀναγέννησις τοῦ Ἀνθρώπου ποὺ ἐπὶ τέλους συνέβῃ καὶ εἶναι ἀπόλυτος!
Ζήτω ὁ Ἄνθρωπος! 
Ζήτω ἡ Ἐλευθερία!
Ζήτω ἡ κατακρήμνισις κάθε βαρβάρου ὑπανθρωπιδίου στὰ μαῦρα Τάρταρα!!! Στὴν θέσι δῆλα δὴ ποὺ τοῦ ἀξίζει!

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 154 times, 1 visits today)
One thought on “Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply