Κοντοζυγώνουν οἱ τζιχαντιστὲς στὴν …πόρτα μας!!!

Σὲ ἔνα, τὸ πολὺ δύο μῆνες, οἱ Τζιχαντιστὲς θὰ ἔχουν ἐτοιμασθεῖ κατάλληλα καὶ θὰ εἶναι σὲ θέσι νὰ μποροῦν νὰ ἀρχίσουν ἐπιχειρήσεις τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων σὲ στόχους σὲ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος, ἀπεκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ βασιλιᾶς τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, Ἀμνπτουλὰχ Μπὲν Ἀμνπτουλαζίζ, σὲ δηλώσεις ποὺ ἐδημοσιευθήσαν καὶ στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα, Taraf…

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply