Ποιοί παίζουν μέ Φ.Π.Α. ἑκατομμυρίων στήν Ἀρκαδία;

Τί γίνεται στήν Ἀρκαδία μέ τόν Φ.Π.Α.;;
Ὅλοι οἱ καρχαρίες χρεωστικοί;;
Ποιός προστάτευσε αὐτήν τήν «κλεψιά» τοῦ Δημοσίου χρήματος;

Ἐπιδημία στὴν μὴ ἀπόδοση τοῦ Φ.Π.Α. φαίνεται νὰ ἔχῃ πέσει στὴν περιοχὴ τῆς Ἀρκαδίας, ἀπὸ μεγάλες ἐπιχειρήσεις καὶ Κοινοπραξίες, ποὺ ἔφθασαν τὰ πρὸς τὸ Δημόσιο χρέη τους, σὲ ἀνυπολόγιστα ὕψη… 

Γιούλη

Ἀποκλεισιτκό!!!
3.000.000 εὐρῶ τὸ πρόστιμο τῆς ἐφορίας στὸ ΚΤΕΛ Ἀρκαδίας!!!

Ποιοί παίζουν μέ Φ.Π.Α. ἑκατομμυρίων στήν Ἀρκαδία;1

Κινδυνεύουν μέ κατάσχεση τό κτίριο καί τά ὀχήματα τῶν μετόχων;
Εἶχαν νὰ κλείσουν βιβλία πολλὰ χρόνια, λὲν οἱ μέτοχοι…
Τοὺς καθησύχαζε ἡ Διοίκησις (μὲ τὴν ἐφοριακὸ πρόεδρο!!!) πὼς «δὲν χρειαζόταν» ἄμεσα τὸ κλείσιμο…

Ἐδῶ καὶ χρόνια «κάτι γίνεται» στὸ ΚΤΕΛ Ἀρκαδίας!!!
Οἱ μισοὶ μέτοχοι ἔχουν στραφεῖ ἐναντίον τῶν ὑπολοίπων δικαστικά…
Ἠ Διοίκησις κάνει δηλώσεις γιὰ «συκοφαντίες» καὶ καταγγέλλει καὶ «κατ’ ἀγνώστων» ὅταν ζορίζεται…

Ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν φτύσει αἷμα δουλεύοντας στὸ ΚΤΕΛ Ἀρκαδίας, ὡς ὑπάλληλοι, μόλις εἶπαν μίαν – δύο Ἀλήθειες, πῆραν πόδι μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, κάποιες φορὲς καὶ μὲ διωγμοὺς κοινωνικούς…
Οἱ ἰσολογισμοὶ ποὺ δημοσιεύονται ἐδῶ καὶ χρόνια – συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρείας ἀπὸ τὴν ἐφοριακὸ (!!!) κυρία Κυριακούλη – ὑπογεγραμμένοι ἀπὸ Ὁρκωτοὺς Λογιστές, ἔφεραν ὅλοι στὰ ψιλὰ γράμματα τὴν ὑποσημείωση, τοῦ Μὴ Ἐλέγχου ἀπὸ τὴν Ἐφορία, καὶ οἱ ὑπογραφὲς εἶχαν ὅλες μπεῖ μὲ τὴν ἔνδειξη: «Μὲ Ἐπιφύλαξη» ἀπὸ τοὺς ὁρκωτοὺς λογιστές…

Παράλληλα τὸ Φ.Π.Α. ἦταν ἐπὶ χρόνια χρεωστικό… ἀφοῦ ἡ κυρία πρόεδρος τοῦ ΚΤΕΛ ἦταν ὑπάλληλος στὸ τμῆμα τοῦ Φ.Π.Α. στὴν ἐφορία!!!
Μετέφερε δὲ καὶ την Ἐφορία στὰ κτίρια τοῦ ΚΤΕΛ!!!

Κλείνει τὴν Τετάρτη ἡ ΔΟΥ Τριπόλεως

Τὸ πάρτυ μὲ τὰ σχολικὰ δρομολόγια ἔχει καταντήσει ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος τῶν ταξιτζήδων, μὲ τὸ «παζάρι» τῶν τιμῶν, ποὺ ἐπέβαλε καὶ εἶχε πάντα ὑπέρ της ἡ γνωστὴ κυρία τοῦ ΚΤΕΛ…

Τώρα βγαίνει στὸ φῶς τὸ ἰλιγγιῶδες πρόστιμο τῆς Ἐφορίας, γιὰ τὸ «κλείσιμο βιβλίων» τῆς περασμένης δεκαετίας, τοῦ ποσοῦ τῶν 3.000.000,00 εὐρῶ!!!
Αὐτὰ τὰ λεφτὰ δὲν ὑπάρχουν στὸ ἀποθεματικὸ τοῦ ΚΤΕΛ!!!

Κάποιοι εὐθύνονται γιὰ τὸ ὑπέρογκο πρόστιμο!!!
Ἐπικρατεῖ καθολικὴ ἀναστάτωσις, γιὰ τὴν τύχη τῆς κοινοπραξίας καὶ τῶν λεωφορείων…
Κινδυνεύουν ἀπό κατασχέσεις;;;;
Θά «σώση» τώρα τό ΚΤΕΛ ἡ «σιδηρά» κυρία;;;;
Ἤ μήπως τώρα πλέον δέν μπορεῖ οὔτε τόν ἑαυτό της νά σώσῃ;;;

Τό σουλτανᾶτο τί λέει γιά ὅλα αὐτά;;;
Ξέρουμε πὼς ὅλο τὸ διοικητικὸ συμβούλιο εἶναι δικά του ἄτομα κι ἐπιλογές…
Καὶ ξέρουμε πὼς ἔχει κάνει πολλὲς «συνεργασίες» μαζύ τους…. Ἀκόμη καὶ ὅταν ἡ Εὐούλα ἦταν ὑποψήφια βουλευτής, μοιράζονταν φυλλάδιά της ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῆς Κοινοπραξίας καὶ ἡμετέρους ταξιτζῆδες ἀκόμα…

ὀρθολογικὰ
1,7 ἑκατομμύρια πρόστιμο σὲ μεγάλη ἀρκαδικὴ ἑταιρεία, ἀπὸ τὴν ἐφορία!!!

Γιὰ μὴ ἀπόδοση Φ.Π.Α.!!!
Τί γίνεται στήν Ἀρκαδία μέ τόν Φ.Π.Α.;;;;

Ποιοί παίζουν μέ Φ.Π.Α. ἑκατομμυρίων στήν Ἀρκαδία;2
Ὅλοι οἱ καρχαρίες χρεωστικοί;;
Ποιός προστάτευσε αὐτήν τήν «κλεψιά» τοῦ δημοσίου χρήματος;;;;

Ἐπιδημία στὴν μὴ ἀπόδοση τοῦ Φ.Π.Α. φαίνεται νὰ ἔχῃ πέσει στὴν περιοχὴ τῆς Ἀρκαδίας, ἀπὸ μεγάλες ἐπιχειρήσεις καὶ Κοινοπραξίες, ποὺ ἔφθασαν τὰ πρὸς τὸ Δημόσιο χρέη τους, σὲ ἀνυπολόγιστα ὕψη…
Μετὰ τὸ ΚΤΕΛ Ἀρκαδίας, ποὺ ἐξακόντισε στὰ τρία (3) ἑκατομμύρια, τὸ χρέος του πρὸς τὸ Δημόσιο, μὲ τὸν χρεωστικὸ Φ.Π.Α. καὶ τὰ ἐπιπρόσθετα πρόστιμα, ἔρχεται τώρα καὶ νέα πληροφορία, γιὰ μεγάλη κατασκευαστικὴ ἑταιρεία, ποὺ χρωστᾶ περίπου ἕνα ἑκατομμύριο σὲ Φ.Π.Α. καί, μαζὺ μὲ τὰ πρόστιμα, τὸ χρέος της πρὸς τὸ Δημόσιο, ἀνέρχεται σὲ 1.000.000,00 εὐρῶ!!!

Δὲν ἔχει ὁδηγηθεῖ ὅμως ἀκόμη κάποιος ἀπὸ τοὺς παλληκαράδες στὰ κάγκελα μὲ …αὐτόφωρο!!!
Ἂν ἦταν κάποια φτωχολογιὰ καὶ γιὰ 50 χιλιαδες, θὰ τὴν εἶχαν φιλοξενουμένη σὲ κελί…

Ἀναμένοντας ἐξελίξεις καὶ ἐκπλήξεις, μὲ τὸ ὀνοματάκι τοῦ ἰδιοκτήτου τῆς κατασκευαστικῆς, ὅταν θὰ …σκάση!!!

ὀρθολογικὰ

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply